Year 2017, Volume 75 , Issue 2, Pages 535 - 553 2017-12-31

(An Examınatıon About Rıght Of Access To Court From The Perspectıve Of Tax Law (Contradıctory Decısıon Prohıbıtıon – Examples From The Councıl Of State Decısıons And Legal Interpretatıon On Body Of Rıghts))
Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak)

Mahmut KAŞIKCI [1]


In this article right to legal remedies and it is derivative; right to access to court, have been addressed in the context of tax law. In this respect, we have examined the right of access to the court, taking into account the provisions of the international treaty. Later on, explanations have been made on how to interpret the procedural rules that restrict this right and what the basic features of the procedural rules should be. In this context, examples from the decisions of the Council of State regarding the issue have been given and the interpretation of the ECHR has been given.

Bu makalede hak arama özgürlüğü ve onun türevi olan mahkemeye erişim hakkı vergi hukuku özelinde ele alınmıştır. Bu kapsamda önce tarafı olduğumuz uluslararası andlaşma hükümleri de dikkate alınarak mahkemeye erişim hakkı incelenmiştir. Daha sonra bu hakkı sınırlayıcı nitelikteki usul hukuku kurallarının nasıl yorumlanması gerektiği ve usul kurallarının temel özelliklerinin neler olması gerektiği konularında açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin Danıştay kararlarından örnekler verilmiş ve AİHM’nin yorumu aktarılmıştır. 

 • AKAD Mehmet, DİNÇKOL Abdullah, “1982 Anayasası-Madde Gerekçeleri ve Maddelerle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları”, Alkım, İstanbul, 1998.
 • AKILLIOĞLU Tekin, “ İnsan Hakları – I- Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri”, Ankara 1995.
 • AYDIN Bihter, Türk İdari Yargı Düzeninde Mahkemeye Erişim Hakkı,Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Yıl:4, Sayı:15, Ekim 2013.
 • ÇELİK Edip, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türk Hukukundaki yeri ve Uygulaması” (AİHS), İdare Hukuku İlimleri Dergisi, Prof.Dr.Lütfi Duran’a Armağan Özel Sayı,1988, Yıl:9, sy: 1-3.
 • GÜNEŞ Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, Onikilevha, İstanbul, 2011.
 • KAŞIKCI Mahmut, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl 14, Sayı 129130, Ocak-Şubat 2007.
 • KAŞIKCI Mahmut, “Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları”, Ethemler, İstanbul, 2007.
 • SABAN Nihal, “Vergi Hukuku”, Beta, İstanbul, 2014, s: 585.
 • TEZİÇ Erdoğan, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi, Anayasa Yargısı, Ankara 1986.
 • YALTI Billur, “Vergi Yükümlüsünün Hakları”, İstanbul 2006.
 • YALTI Billur, “Uluslararası vergi Anlaşmaları”, İstanbul 1995.
 • YALTI Billur, Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahalede Kanunilik- İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yeni Kararlarında “Çelişik Mevzuat” ve “Çelişik İçtihat”, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2011, sy. 276.
 • YÜZBAŞIOĞLU Necmi, “Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku,” İstanbul,1993, s: 58. İnsan Hakları Kararlar Derlemesi, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 1998, Cilt:1. http://hudoc.echr.coe.int.
Primary Language tr
Journal Section Public Law
Authors

Author: Mahmut KAŞIKCI (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { iuhfm422586, journal = {Journal of Istanbul University Law Faculty}, issn = {1303-4375}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {75}, pages = {535 - 553}, doi = {}, title = {Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak)}, key = {cite}, author = {Kaşıkcı, Mahmut} }
APA Kaşıkcı, M . (2017). Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak) . Journal of Istanbul University Law Faculty , 75 (2) , 535-553 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhfm/issue/36734/422586
MLA Kaşıkcı, M . "Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak)" . Journal of Istanbul University Law Faculty 75 (2017 ): 535-553 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhfm/issue/36734/422586>
Chicago Kaşıkcı, M . "Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak)". Journal of Istanbul University Law Faculty 75 (2017 ): 535-553
RIS TY - JOUR T1 - Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak) AU - Mahmut Kaşıkcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Law Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 553 VL - 75 IS - 2 SN - 1303-4375- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak) %A Mahmut Kaşıkcı %T Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak) %D 2017 %J Journal of Istanbul University Law Faculty %P 1303-4375- %V 75 %N 2 %R %U
ISNAD Kaşıkcı, Mahmut . "Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak)". Journal of Istanbul University Law Faculty 75 / 2 (December 2018): 535-553 .
AMA Kaşıkcı M . Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak). Journal of Istanbul University Law Faculty. 2017; 75(2): 535-553.
Vancouver Kaşıkcı M . Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak). Journal of Istanbul University Law Faculty. 2017; 75(2): 535-553.