Research Article
BibTex RIS Cite

Investıgatıon of The Aesthetıcs and Functıonal Propertıes of The Areas in The Urban Park in accordance with The User Opınıons in exampe of Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü The Cıty Park

Year 2019, Volume: 9 Issue: 19, 107 - 128, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.556154

Abstract

Aim: In this study, areas in the Prof. Dr. Erdal
İnönü City Park were evaluated in terms of user opinions according to aesthetic
and functional criteria. Method: The areas in the park have been
determined and maps for each area were created. A survey study was conducted in
order to get the opinions of the users about the park. Data was evaluated by
using descriptive statistics. As a result of the data obtained from the survey
study, the map was created according to each criteria. Results: There is
determined that square and entrance of the park are the most favorite areas in
the park. Garden, cafe and surround of ornamental pool which are found in the
middle of the park, are less favorite areas in the park. Building and
playground which are found in the east and southwest of the park, are not
favorite by users. Preferences have shown significant difference according to
variables such as age, occupation and income. But preferences have not shown
significant difference according to variables such as education and sex. Conclusion:
The main purpose of the success of the landscape design is to be liked by
users. Therefore, before landscaping design is done in any area, users should
be investigated, requests and demands should be taken and landscape design
should be developed in this direction.

References

 • Amin, A. (2008). Collective culture and urban public space. Journal of City analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. Volume:12 Issue:1, Page:5-24. Doi: https://doi.org/10.1080/13604810801933495
 • Cranz, G., Boland, M., (2004). Defining the sustainable park: a fifth model of urban parks. Landscape Journal. 23 (2): 102-120. Doi:10.3368/lj.23.2.102.
 • Çınar A., (2008). Kent Parklarının Rekreasyonel Yönden Yeterliliği Üzerine Fethiye-Muğla Kent Parkları Örneğinde Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(2):33-38.
 • Graham, C.A., (1995). Context and connection: evaluating succes in urban parks. The Thesis of Master of Architecture, Urban and Regional Plannıng. Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington, USA.
 • Kurtaslan, B. Ö., (2017). Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması. OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi. Volume:7, Cilt:7, Kayseri. DOI: 10.26466/opus.354010
 • Nasuh, D., (1993). Kent Parklarının Nitelikleri ve Ankara Örneğinde İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154 Sayfa. Ankara
 • Ocak, R. Ö., Perçin, H. (2014). Bazı Kent Parklarının Tasarım Anlayışlarının İncelenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1), 12-20, Konya.
 • Oğuz, D,. (1998). Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 290 sayfa. Ankara.
 • Özkır, A. (2007). Kent Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 187 Sayfa. Ankara.
 • Peters, K., Elands, B., Buijs, A. (2010). Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion? Urban Forestry and and Urban Greening. 9(2): 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.11.003
 • Sonkur, B., Durak, M., Tazebay, İ., (2017). Kent Parkı Kullanımı Ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Ankara Kenti Örneği. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Dergisi. Sayı:10, İstanbul. Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x
 • Yücel G. F. (2005). Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 196 sayfa. İstanbul.

Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği

Year 2019, Volume: 9 Issue: 19, 107 - 128, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.556154

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan Prof.
Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde bulunan kullanım alanları, kullanıcı
görüşleri açısından estetik ve fonksiyonel kriterlere göre değerlendirilmiştir.
Yöntem: Çalışmada, park içerisinde bulunan kullanım alanları
belirlenmiş ve her bir kullanım alanının haritası oluşturulmuştur.
Kullanıcıların park hakkındaki düşüncelerinin alınması amacıyla anket çalışması
yürütülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı
istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket çalışmasından elde edilen
veriler sonucunda parkın her bir kritere göre haritası oluşturulmuştur.
Bulgular: Parkın batısında yer alan meydan ve park girişinin en
yüksek tercih düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanın ortasında
bulunan kır kahvesi, kafe ve yüzme havuzu çevresinin tercih düzeylerinin daha
az olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanının doğu ve güneydoğusunda yer alan
dernek binası ve çocuk oyun alanı kullanıcılar tarafından tercih
edilmemektedir.  Yaş, meslek, gelir gibi
değişkenlere bağlı olarak kullanıcı tercihleri anlamlı farklılıklar
göstermektedir. Eğitim ve cinsiyet değişkenlerinde anlamlı bir farklılık
göstermemektedir.
Sonuç:
Yapılmış olan peyzaj tasarımının başarıya ulaşmasının temel amacı insanlar
tarafından tercih edilmesidir. Bu yüzden herhangi bir alanda peyzaj tasarımı
yapılmadan önce, kullanıcılar araştırılmalı, istek ve talepleri alınmalı,
peyzaj
tasarımı
bu yönde geliştirilmelidir.

References

 • Amin, A. (2008). Collective culture and urban public space. Journal of City analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. Volume:12 Issue:1, Page:5-24. Doi: https://doi.org/10.1080/13604810801933495
 • Cranz, G., Boland, M., (2004). Defining the sustainable park: a fifth model of urban parks. Landscape Journal. 23 (2): 102-120. Doi:10.3368/lj.23.2.102.
 • Çınar A., (2008). Kent Parklarının Rekreasyonel Yönden Yeterliliği Üzerine Fethiye-Muğla Kent Parkları Örneğinde Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(2):33-38.
 • Graham, C.A., (1995). Context and connection: evaluating succes in urban parks. The Thesis of Master of Architecture, Urban and Regional Plannıng. Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington, USA.
 • Kurtaslan, B. Ö., (2017). Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması. OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi. Volume:7, Cilt:7, Kayseri. DOI: 10.26466/opus.354010
 • Nasuh, D., (1993). Kent Parklarının Nitelikleri ve Ankara Örneğinde İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154 Sayfa. Ankara
 • Ocak, R. Ö., Perçin, H. (2014). Bazı Kent Parklarının Tasarım Anlayışlarının İncelenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1), 12-20, Konya.
 • Oğuz, D,. (1998). Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 290 sayfa. Ankara.
 • Özkır, A. (2007). Kent Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 187 Sayfa. Ankara.
 • Peters, K., Elands, B., Buijs, A. (2010). Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion? Urban Forestry and and Urban Greening. 9(2): 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.11.003
 • Sonkur, B., Durak, M., Tazebay, İ., (2017). Kent Parkı Kullanımı Ve Öznel İyi Oluş İlişkisi: Ankara Kenti Örneği. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Dergisi. Sayı:10, İstanbul. Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x
 • Yücel G. F. (2005). Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 196 sayfa. İstanbul.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyzaj Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Orhun Soydan 0000-0003-0723-921X

Ahmet Benliay 0000-0002-0902-2658

Anılcan Akbulut This is me 0000-0002-9378-5139

Publication Date June 30, 2019
Submission Date April 19, 2019
Acceptance Date July 11, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 9 Issue: 19

Cite

APA Soydan, O., Benliay, A., & Akbulut, A. (2019). Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 9(19), 107-128. https://doi.org/10.16950/iujad.556154