İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-9876 | e-ISSN 1309-9884 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad


İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım,  görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir. 

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım,  görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir. Performans, sanat, mimari, ekoloji, estetik, tasarım, planlama konularına odaklanması nedeniyle interdisipliner özelliği olan derginin temel konuları aşağıda belirtilmektedir.

·         Performans

·         Tasarım

·         Müzik

·         Görsel sanatlar

·         Peyzaj yönetimi, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı

·         Mekânsal organizasyon ve kimlik

·         Davranışsal ve kültürel çalışmalar

·         Arkeoloji, koruma ve tarih

Dergi bölümleri

Dergiye yazılar dört farklı bölümde kabul edilmektedir: Özgün araştırma,  derleme, eleştirel okuma-proje çözümleme ve tasarım fikri

Özgün araştırma ve derleme bölümleri derginin kuruluşundan itibaren var olan bölümlerdir. Ancak yeni bölümlerin açıklaması aşağıda aktarılmıştır.

Eleştirel Okuma-Proje Çözümleme: Tasarım projelerinin çözümlenmesini temel alan bu bölümde amaç görsel sanatlar, mimari tasarım ve peyzaj tasarımı projelerini eleştirel bir yaklaşımla okunmasını sağlamaktadır. Eleştiren eleştiri konusu projeyi ilgili disiplinin teorik yaklaşımları kapsamında okumalıdır ve ilgili alanın teorisinin gelişmesinde katkıda bulunmalıdır.  Her ölçekteki tasarım bu bölüm için konu olabilir. Tartışma ve okuma çözümlenen projeler uygulanmış ya da tasarım düzeyindeki projeler üzerinden gerçekleştirilebilir ancak tartışmanın güncel kavramlar ve teoriler üzerinden yapılması beklenmektedir. Görsellerin fazla olması nedeniyle yazı 4.000 kelimeden fazla olmamalıdır. Değerlendirilen projenin bilgisi proje bilgi notu olarak özet bölümünden sonra verilmelidir.

Tasarım Fikri: Görsel kültür ile ilgili disiplinlerin fikirlerini içeren tasarım ve sanat uygulamalarının yer aldığı bu bölümde amaç tasarım ve sanat fikirlerinin yenilikçi yollarını keşfetmek ve yaymaktır. Görsel malzemenin ön planda tutulduğu bu bölümde metin 1500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Teori ve pratiğin başarılı bir biçimde aktarıldığı bu fikirler hakem tarafından bağlam, teori ve yer arasında kurduğu ilişki ve sunum biçimi kapsamında değerlendirilecektir. 


İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 1309-9876 | e-ISSN 1309-9884 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad
Cover Image


İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım,  görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir. 

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım,  görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir. Performans, sanat, mimari, ekoloji, estetik, tasarım, planlama konularına odaklanması nedeniyle interdisipliner özelliği olan derginin temel konuları aşağıda belirtilmektedir.

·         Performans

·         Tasarım

·         Müzik

·         Görsel sanatlar

·         Peyzaj yönetimi, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı

·         Mekânsal organizasyon ve kimlik

·         Davranışsal ve kültürel çalışmalar

·         Arkeoloji, koruma ve tarih

Dergi bölümleri

Dergiye yazılar dört farklı bölümde kabul edilmektedir: Özgün araştırma,  derleme, eleştirel okuma-proje çözümleme ve tasarım fikri

Özgün araştırma ve derleme bölümleri derginin kuruluşundan itibaren var olan bölümlerdir. Ancak yeni bölümlerin açıklaması aşağıda aktarılmıştır.

Eleştirel Okuma-Proje Çözümleme: Tasarım projelerinin çözümlenmesini temel alan bu bölümde amaç görsel sanatlar, mimari tasarım ve peyzaj tasarımı projelerini eleştirel bir yaklaşımla okunmasını sağlamaktadır. Eleştiren eleştiri konusu projeyi ilgili disiplinin teorik yaklaşımları kapsamında okumalıdır ve ilgili alanın teorisinin gelişmesinde katkıda bulunmalıdır.  Her ölçekteki tasarım bu bölüm için konu olabilir. Tartışma ve okuma çözümlenen projeler uygulanmış ya da tasarım düzeyindeki projeler üzerinden gerçekleştirilebilir ancak tartışmanın güncel kavramlar ve teoriler üzerinden yapılması beklenmektedir. Görsellerin fazla olması nedeniyle yazı 4.000 kelimeden fazla olmamalıdır. Değerlendirilen projenin bilgisi proje bilgi notu olarak özet bölümünden sonra verilmelidir.

Tasarım Fikri: Görsel kültür ile ilgili disiplinlerin fikirlerini içeren tasarım ve sanat uygulamalarının yer aldığı bu bölümde amaç tasarım ve sanat fikirlerinin yenilikçi yollarını keşfetmek ve yaymaktır. Görsel malzemenin ön planda tutulduğu bu bölümde metin 1500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Teori ve pratiğin başarılı bir biçimde aktarıldığı bu fikirler hakem tarafından bağlam, teori ve yer arasında kurduğu ilişki ve sunum biçimi kapsamında değerlendirilecektir. 


DİZİN

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisinin tarandığı  dizinler: ASOS Index, Arastirmax-Art Index, Google Scholar 

https://arastirmax.com/tr/journal/inonu-universitesi-sanat-tasarim-dergisi/arid/880edc37-bd61-4817-80e1-6fa035aa81a0


2020 Aralık Sayısı için makale kabulü

Sanat ve Tasarım Dergisi 2020 aralık sayısı için makale kabul etmektedir.  Makalelerin dergi düzenine uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderide;

  1. Telif hakkı 
  2. Başlık sayfası_Yazar bilgi formu
  3. Ek Dosya_Ana metin
  4. Tam Metin