Güncel Sayı

Cilt: 13 Sayı: 28, 30.01.2024

Yıl: 2023

Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts

Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts

Amaç ve kapsam

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım,  görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul edilmektedir. 

Performans, sanat, mimari, ekoloji, estetik, tasarım, planlama konularına odaklanması nedeniyle interdisipliner özelliği olan derginin temel konuları aşağıda belirtilmektedir.

 1.           Performans
 2.          Tasarım
 3.           Müzik
 4.           Görsel sanatlar
 5.          Peyzaj yönetimi, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı
 6.          Mekânsal organizasyon ve kimlik
 7.          Davranışsal ve kültürel çalışmalar
 8.          Arkeoloji, koruma ve tarih

 Makale değerlendirme süreci:  Yazar tarafından hakem bildirim önerisi alan dergi tüm araştırma makaleleri ilgili alan editörünün değerlenmesine bağlı olarak iki ya da üç hakem tarafından incelenmektedir.

Dergi bölümleri

Dergiye yazılar dört farklı bölümde kabul edilmektedir: Özgün araştırma,  derleme, eleştirel okuma-proje çözümleme ve tasarım fikri

Özgün araştırma ve derleme bölümleri derginin kuruluşundan itibaren var olan bölümlerdir. Ancak yeni bölümlerin açıklaması aşağıda aktarılmıştır.

Eleştirel Okuma-Proje Çözümleme: Tasarım projelerinin çözümlenmesini temel alan bu bölümde amaç görsel sanatlar, mimari tasarım ve peyzaj tasarımı projelerini eleştirel bir yaklaşımla okunmasını sağlamaktadır. Eleştiren eleştiri konusu projeyi ilgili disiplinin teorik yaklaşımları kapsamında okumalıdır ve ilgili alanın teorisinin gelişmesinde katkıda bulunmalıdır.  Her ölçekteki tasarım bu bölüm için konu olabilir. Tartışma ve okuma çözümlenen projeler uygulanmış ya da tasarım düzeyindeki projeler üzerinden gerçekleştirilebilir ancak tartışmanın güncel kavramlar ve teoriler üzerinden yapılması beklenmektedir. Görsellerin fazla olması nedeniyle yazı 4.000 kelimeden fazla olmamalıdır. Değerlendirilen projenin bilgisi proje bilgi notu olarak özet bölümünden sonra verilmelidir.

Tasarım Fikri: Görsel kültür ile ilgili disiplinlerin fikirlerini içeren tasarım ve sanat uygulamalarının yer aldığı bu bölümde amaç tasarım ve sanat fikirlerinin yenilikçi yollarını keşfetmek ve yaymaktır. Görsel malzemenin ön planda tutulduğu bu bölümde metin 1500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Teori ve pratiğin başarılı bir biçimde aktarıldığı bu fikirler hakem tarafından bağlam, teori ve yer arasında kurduğu ilişki ve sunum biçimi kapsamında değerlendirilecektir. 

Makaleler dergi yazım kurallarına ve makale şablonuna uygun olarak hazırlanmalı ve  istenilen dosyaların tamamı sisteme yüklenmelidir. 


Dergi gönderi dosyaları aşağıda belirtilmiştir. Her bir gönderi dosyasının template dosyasına (aşağıda belirtilmiştir, indirebilirsiniz) bakmanız önerilmektedir. 


 1. Telif Hakkı
 2. Başlık sayfası _Yazar Bilgi Formu
 3. Ek Dosya_Ana metin
 4. Tam Metin İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım, görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım, görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir. Performans, sanat, mimari, ekoloji, estetik, tasarım, planlama konularına odaklanması nedeniyle interdisipliner özelliği olan derginin temel konuları aşağıda belirtilmektedir.
· Performans
· Tasarım
· Müzik
· Görsel sanatlar
· Peyzaj yönetimi, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı
· Mekânsal organizasyon ve kimlik
· Davranışsal ve kültürel çalışmalar
· Arkeoloji, koruma ve tarih

Dergi bölümleri

Dergiye yazılar dört farklı bölümde kabul edilmektedir: Özgün araştırma, derleme, eleştirel okuma-proje çözümleme ve tasarım fikri

Özgün araştırma ve derleme bölümleri derginin kuruluşundan itibaren var olan bölümlerdir. Ancak yeni bölümlerin açıklaması aşağıda aktarılmıştır.

Eleştirel Okuma-Proje Çözümleme: Tasarım projelerinin çözümlenmesini temel alan bu bölümde amaç görsel sanatlar, mimari tasarım ve peyzaj tasarımı projelerini eleştirel bir yaklaşımla okunmasını sağlamaktadır. Eleştiren eleştiri konusu projeyi ilgili disiplinin teorik yaklaşımları kapsamında okumalıdır ve ilgili alanın teorisinin gelişmesinde katkıda bulunmalıdır. Her ölçekteki tasarım bu bölüm için konu olabilir. Tartışma ve okuma çözümlenen projeler uygulanmış ya da tasarım düzeyindeki projeler üzerinden gerçekleştirilebilir ancak tartışmanın güncel kavramlar ve teoriler üzerinden yapılması beklenmektedir. Görsellerin fazla olması nedeniyle yazı 4.000 kelimeden fazla olmamalıdır. Değerlendirilen projenin bilgisi proje bilgi notu olarak özet bölümünden sonra verilmelidir.

Tasarım Fikri: Görsel kültür ile ilgili disiplinlerin fikirlerini içeren tasarım ve sanat uygulamalarının yer aldığı bu bölümde amaç tasarım ve sanat fikirlerinin yenilikçi yollarını keşfetmek ve yaymaktır. Görsel malzemenin ön planda tutulduğu bu bölümde metin 1500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Teori ve pratiğin başarılı bir biçimde aktarıldığı bu fikirler hakem tarafından bağlam, teori ve yer arasında kurduğu ilişki ve sunum biçimi kapsamında değerlendirilecektir. 

Makale süreci işletimi ücretsizdir.