ISSN: 1309-9876
e-ISSN: 1309-9884
Başlangıç: 2011
Yayıncı: İnönü Üniversitesi
Kapak Resmi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat ve Tasarım Dergisi, mimarlık, planlama, tasarım, görsel sanatlar ve müzik konularındaki orijinal çalışmaları yayımlamayı ilke edinmiştir. Performans, sanat, mimari, ekoloji, estetik, tasarım, planlama konularına odaklanması nedeniyle interdisipliner özelliği olan derginin temel konuları aşağıda belirtilmektedir.
· Performans
· Tasarım
· Müzik
· Görsel sanatlar
· Peyzaj yönetimi, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı
· Mekânsal organizasyon ve kimlik
· Davranışsal ve kültürel çalışmalar
· Arkeoloji, koruma ve tarih

DERGİ BİLGİSİ

Uluslararası hakemli dergidir. 

DİZİN

Derginin tarandığı  dizinler

Google Scholar