Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Francis Bacon’ın Sanatında “AĞIZ” Metaforu

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 28, 35 - 41, 30.01.2024
https://doi.org/10.16950/iujad.1417691

Öz

Sanatçının eser yolu ile kendini ifade etme yöntemlerinden biri de metafor (mecaz) yöntemidir. Sanatçı zihnindeki tasarımını ya da anlatmak istediği şeyi bir başka şeyle ilişkilendirerek biçime dönüştürür. Temelde biçim-içerik ilişkisine dayanan sanatçının nesnelerle kurduğu bu eylem diyalektik bir ilişkidir ve sanat yapıtının derinliğini oluşturur. Sanatçının nesneye yüklediği kavramsal anlam izleyicinin eseri doğru anlamlandırmasına katkı sağlar. Kavramın düşünsel bir süreçten geçmesi sonucu ortaya en direk anlatımına gönderme yapan metafor, göstermek istenen şeyin başkalaştırılması sonucu ortaya biçim olarak sunulur. İngiliz sanatın yirminci yüzyıldaki en önemli sanatçılarından biri olarak görülen Francis Bacon’un resimleri üzerine incelemeyi içeren bu çalışma, onun resimlerinde kullandığı “Ağız” metaforu ile ilişkilendirilmiştir.

Resimlerinde sıklıkla kullandığı ağız formu insanın kendini duygularını ifade etmede kullandığı en temel organ olarak karşımıza çıkar. Bazen bir sevinç bazen bir öfke ya da nefret vb. Bacon için de ağız bedenin duygularını dışa vurduğu organların en önemlisidir.

Kaynakça

 • Battalie,G (2007). La Bouche (The Mouth). https://dmtlsmerz2.wordpress.com/2007/12/23/la-bouche-the-mouth-by-george-bataille-abattoir-angel/ Alıntı Tarihi. 10.01.2024
 • Dawn Ades, A. F. (1985). Francis Bacon. Harry. Abrams İnc New York 1985. S.9. New York: Abrams.
 • Eco, U. (1992). Açık Yapıt. istanbul: Kabalcı yayınları.
 • Deleuze, G (2020). Francis Bacon, Duyumsamanın Mantığı (Can Batukan, Ece erbay Nahum,Çev). İstanbul. Nornuk Yayınları.
 • Fineberg, J. (2014). 1940'tan Günümüze Sanat. (G. e. Simbey Atay- Eskier, Çev.) İzmir: Karakalem Yayınları.
 • joan, B. (2014). Görme biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları
 • Kuspit, D. (1975). Etin Otoritesi. ArtForum: https://www.artforum.com/features/francis- bacon-the-authority-of-flesh-213458/ Alıntı Tarihi. 08.01.2024
 • Sylvester, D. (1999). The Brutality of Fact Interviews with Francis Bacon. New York: by Thames and Hudson. Timuçin, A. (2013). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Url 1: https://dmtlsmerz2.wordpress.com/tag/francis-bacon/
 • Url2: https://www.worldhistory.org/The_Eumenides/

Francis Bacon’ın Sanatının da “AĞIZ” Metaforu

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 28, 35 - 41, 30.01.2024
https://doi.org/10.16950/iujad.1417691

Öz

Sanatçının eser yolu ile kendini ifade etme yöntemlerinden biri de metafor (mecaz) yöntemidir. Sanatçı zihnindeki tasarımını ya da anlatmak istediği şeyi bir başka şeyle ilişkilendirerek biçime dönüştürür. Temelde biçim-içerik ilişkisine dayanan sanatçının nesnelerle kurduğu bu eylem diyalektik bir ilişkidir ve sanat yapıtının derinliğini oluşturur. Sanatçının nesneye yüklediği kavramsal anlam izleyicinin eseri doğru anlamlandırmasına katkı sağlar. Kavramın düşünsel bir süreçten geçmesi sonucu ortaya en direk anlatımına gönderme yapan metafor, göstermek istenen şeyin başkalaştırılması sonucu ortaya biçim olarak sunulur. İngiliz sanatın yirminci yüzyıldaki en önemli sanatçılarından biri olarak görülen Francis Bacon’un resimleri üzerine incelemeyi içeren bu çalışma, onun resimlerinde kullandığı “Ağız” metaforu ile ilişkilendirilmiştir.

Resimlerinde sıklıkla kullandığı ağız formu insanın kendini duygularını ifade etmede kullandığı en temel organ olarak karşımıza çıkar. Bazen bir sevinç bazen bir öfke ya da nefret vb. Bacon için de ağız bedenin duygularını dışa vurduğu organların en önemlisidir.

Kaynakça

 • Battalie,G (2007). La Bouche (The Mouth). https://dmtlsmerz2.wordpress.com/2007/12/23/la-bouche-the-mouth-by-george-bataille-abattoir-angel/ Alıntı Tarihi. 10.01.2024
 • Dawn Ades, A. F. (1985). Francis Bacon. Harry. Abrams İnc New York 1985. S.9. New York: Abrams.
 • Eco, U. (1992). Açık Yapıt. istanbul: Kabalcı yayınları.
 • Deleuze, G (2020). Francis Bacon, Duyumsamanın Mantığı (Can Batukan, Ece erbay Nahum,Çev). İstanbul. Nornuk Yayınları.
 • Fineberg, J. (2014). 1940'tan Günümüze Sanat. (G. e. Simbey Atay- Eskier, Çev.) İzmir: Karakalem Yayınları.
 • joan, B. (2014). Görme biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları
 • Kuspit, D. (1975). Etin Otoritesi. ArtForum: https://www.artforum.com/features/francis- bacon-the-authority-of-flesh-213458/ Alıntı Tarihi. 08.01.2024
 • Sylvester, D. (1999). The Brutality of Fact Interviews with Francis Bacon. New York: by Thames and Hudson. Timuçin, A. (2013). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Url 1: https://dmtlsmerz2.wordpress.com/tag/francis-bacon/
 • Url2: https://www.worldhistory.org/The_Eumenides/
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Resim
Bölüm Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts
Yazarlar

Doğan Akbulut 0000-0001-9310-720X

Erken Görünüm Tarihi 30 Ocak 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 10 Ocak 2024
Kabul Tarihi 24 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 28

Kaynak Göster

APA Akbulut, D. (2024). Francis Bacon’ın Sanatında “AĞIZ” Metaforu. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 13(28), 35-41. https://doi.org/10.16950/iujad.1417691