PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Barok Müziğinde “Ritm ve Ölçü Yapılarıyla Tempo ve Vurgu Noktaları Arasındaki İlişki”ye Yönelik Stilistik Bir İnceleme

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Ortaçağ sonrasından günümüze kadar geçen süreç içerisinde Avrupa Sanat tarihinin en önemli dönemlerinden olan ve kendisinden sonra gelen stilleri yapısal ve teknik anlamda derinden etkileyen barok dönem, müzik alanında da kuram ve icraya getirdiği katkılarla bu önemini korumaktadır. Bu nedenle, gerek icracı veya müzikbilimcilerin,  gerekse eğitimcilerin bu döneme ait temel bilgilere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bir dönemin müziğinin, gerektiği biçimde icrasına ilişkin ipuçlarının elde edilmesinin en güvenilir yolu, o döneme ilişkin temel kaynakların incelenip doğru biçimde yorumlanarak çözümlenmesidir.

 

Çalışmada, Bahsi geçen nitelikte kaynakların incelenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması yoluyla, her dönemde olduğu gibi barok dönemde de icra bilgisinin temel boyutunu oluşturan ritm ve ölçü yapıları ile tempo ve vurgu noktaları (güçlü ve zayıf zamanlar) arasındaki ilişkiler ve bu ilişkiler dahilinde gerçekleştirilen uygulamalar incelenmiştir. Stilistik ögelere ve bunların uygulanış biçimlerine ilişkin anlamlı bulgulara ulaşılmış, problemler sonuçlarıyla değerlendirilmiştir.

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Authors

Hasan ARAPGİRLİOĞLU This is me


Kerim Baki KALAN This is me

Publication Date November 14, 2013
Application Date November 14, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Arapgirlioğlu, H. & Kalan, K. B. (2013). Barok Müziğinde “Ritm ve Ölçü Yapılarıyla Tempo ve Vurgu Noktaları Arasındaki İlişki”ye Yönelik Stilistik Bir İnceleme . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/108879