PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımları

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Türk müziğini, en genel anlamda “Geleneksel Türk Müziği” ve “Çoksesli Türk Müziği” olarak iki ana kolda ele alıp değerlendirmek mümkündür. Burada önemli olan; mevcut iki boyutu, özellikle yüklendikleri misyon bakımından birbirinin alternatifi olarak değil, bilakis tamamlayıcısı olarak görmektir. Bu düşünceden hareketle, söz konusu çalışmada; Türk müziğinde uygulana gelen farklı çokseslilik yaklaşımlarına ilişkin bazı görüşlere değinilmiş, yanı sıra çokseslilik çabalarına dair kısmi örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Authors

Aytekin ALBUZ This is me

Publication Date November 14, 2013
Application Date November 14, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Albuz, A. (2013). Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımları . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/108880