PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Sanat Tarihi Öğretiminde Yöntem Karşılaştırması

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Bu çalışma sanat tarihi öğretiminde uygulanan gezi-gözlem yöntemi ile sunu –gösteri yönteminin bilginin kalıcılığı açısından bir karşılaştırmasını içermektedir. Her iki yöntem için seçilen konu Eski Malatya Ulu Cami’sidir. Çalışma İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim Öğretmenliği Programı üçüncü sınıf normal ve ikili öğretim öğrencileri üzerinde yapılmıştır. İlk etapta her iki gruba,  hazır bulunmuşluklarını ölçmek için Eski Malatya Ulu Cami’si ile ilgili on üç sorudan oluşan bir ön test uygulanmıştır. Bu test sonrası öğrencilerin konu ile ilgili bilgileri tespit edilmiştir. Daha sonra kontrol grubuna sunu yöntemi uygulanarak yapı detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. Deney grubu ise ön testten sonra yapıya götürülerek gezi-gözlem yöntemiyle konu hakkında bilgilendirilmiştir. Bir hafta sonra her iki gruba da aynı soruların farklı ifade biçimleriyle yine on üç soruluk bir son test uygulanmıştır. Daha sonra iki ay gibi bir süre geçtikten sonra aynı öğrenci gruplarına, iki aylık süre içerisindeki bilgi kalıcılığını ölçmek için ikinci bir son test uygulanmıştır. Burada uygulanan son testte de bir önceki son test soruları farklılaştırılarak sorulmuştur. Ön testlere ve bir hafta sonra yapılan son testlere ait sonuçlar ve o sonuçların kendi içerisindeki karşılaştırmaları ayrı bir çalışmanın konusudur. Bu çalışma, konunun işlenmesinden bir hafta sonra yapılan birinci son test ile konunun işlenmesinden iki ay sonra yapılan ikinci son test arasındaki bilgi kalıcılığını ölçmeye yöneliktir. Ayrıca her iki grup içerisinde yer alan öğrencilerin cinsiyet farklılıklarının uygulanan yöntemler açısından bir anlam ifade edip etmediği de tespit edilmeye çalışılmıştır.

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts
Authors

Yüksel GÖĞEBAKAN

Publication Date November 14, 2013
Application Date November 14, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Göğebakan, Y. (2013). Sanat Tarihi Öğretiminde Yöntem Karşılaştırması . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/108883