PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Müziğin Yunan Mitolojisi ve Batı Kültürü İçindeki Algılanışı

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 01.06.2011

Abstract

Bu çalışma, müziğin Yunan mitolojisi içindeki konumunu ele almak suretiyle, Batı kültürü içindeki algılanışını analiz edebilmek için oluşturuldu. Yunan mitolojisi içindeki diğer kahramanlar gibi müzikle ilgili kahramanlar da Avrupalının düşünme biçimini açığa çıkarmaktadır.  Müziğin Batı kültüründeki algılanışını Yunan mitolojisi o denli belirlemiştir ki Avrupa, bugünkü müzik sözcüğünün etimolojik kökenini bile bu mitolojiye borçludur. Yunan mitolojisi içinde, müzisyenlikle uğraşan kahramanların yanı sıra, müzisyen olmayıp müzik içindeki önemli terimlerin adlarının kendisinden ödünç alındığı ‘Harmonia’ gibi kahramanlar da yer almaktadır.  Dolayısıyla Yunan mitolojisi, müziğin Avrupa kültürü içindeki algılanışı hakkında bize çok önemli ipuçları vermektedir.Özetle ifade etmek gerekirse, müziğin Musalar mitinde bellek ve yaratıcılıkla ilgili kadınsı bir nitelikle; Hermes mitinde akıl ve kurnazlıkla; Pan mitinde karşı cinse ait erotik duygularla; Orpheus mitinde Platonik bağlamdaki sevgi ve aşkla; Apollon mitinde bilim ve kehanetle; Dionysos mitinde şarapla yapılan transsal (vecd hali) törenlerle;  Linos mitinde ince düşünce ve duyarlılıkla, Harmonia mitinde zıtların birliği ve uyumuyla;  Sirenler mitinde tehlike ve baştan çıkarmayla; Orpheus ve Dionysos mitinde ilim-irfanın öğretildiği bereket ve gizem törenleriyle ilgili olarak algılandığını Yunan mitolojisinden anlamaktayız.

Müziğin Yunan Mitolojisi ve Batı Kültürü İçindeki Algılanışı

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 01.06.2011

Abstract

Bu çalışma, müziğin Yunan mitolojisi içindeki konumunu ele almak suretiyle, Batı kültürü içindeki algılanışını analiz edebilmek için oluşturuldu. Yunan mitolojisi içindeki diğer kahramanlar gibi müzikle ilgili kahramanlar da Avrupalının düşünme biçimini açığa çıkarmaktadır.  Müziğin Batı kültüründeki algılanışını Yunan mitolojisi o denli belirlemiştir ki Avrupa, bugünkü müzik sözcüğünün etimolojik kökenini bile bu mitolojiye borçludur. Yunan mitolojisi içinde, müzisyenlikle uğraşan kahramanların yanı sıra, müzisyen olmayıp müzik içindeki önemli terimlerin adlarının kendisinden ödünç alındığı ‘Harmonia’ gibi kahramanlar da yer almaktadır.  Dolayısıyla Yunan mitolojisi, müziğin Avrupa kültürü içindeki algılanışı hakkında bize çok önemli ipuçları vermektedir.Özetle ifade etmek gerekirse, müziğin Musalar mitinde bellek ve yaratıcılıkla ilgili kadınsı bir nitelikle; Hermes mitinde akıl ve kurnazlıkla; Pan mitinde karşı cinse ait erotik duygularla; Orpheus mitinde Platonik bağlamdaki sevgi ve aşkla; Apollon mitinde bilim ve kehanetle; Dionysos mitinde şarapla yapılan transsal (vecd hali) törenlerle;  Linos mitinde ince düşünce ve duyarlılıkla, Harmonia mitinde zıtların birliği ve uyumuyla;  Sirenler mitinde tehlike ve baştan çıkarmayla; Orpheus ve Dionysos mitinde ilim-irfanın öğretildiği bereket ve gizem törenleriyle ilgili olarak algılandığını Yunan mitolojisinden anlamaktayız.

Details

Journal Section DR
Authors

Banu MUSTAN DÖNMEZ This is me


Zafer KILINÇER This is me

Publication Date June 1, 2011
Application Date November 14, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Mustan Dönmez, B. & Kılınçer, Z. (2011). Müziğin Yunan Mitolojisi ve Batı Kültürü İçindeki Algılanışı . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/614857