Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Trabzon Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinde Donatı Elemanları Üzerine Bir Araştırma

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Donatı elemanları kentsel kamusal alanların vazgeçilmez ögeleridir. Okul bahçeleri de donatı elemanlarının yoğun olarak kullanıldığı mekanlardır. Donatı elemanları öncelikle öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan ve mekana görsellik katan ögelerdir. Öğrenci ve bahçe mekanı ilişkisi, öğrenci ve açık alan yeterliliği, mekanın işlevsel ve görsel kullanım amaçları, mekan donatıları, bahçe mekanı ve donatı, kullanıcı ve donatı ilişkisi nitelikli okul bahçesi planlamalarında ele alınması gereken önemli konuları oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, Trabzon kenti merkez mahallelerinde yer alan 35 ilköğretim okul bahçesinde yer alan donatı elemanları incelenmiştir. Her okul için donatı elemanları yeterliliği ortaya koyulmuştur. Donatı elemanlarına ilişkin fiziksel ve görsel durum saptaması yapılmış, donatı elemanlarının okul bahçeleri için önemi ortaya koyulmuş ve mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Özge Volkan AKSU This is me


Öner DEMİREL This is me


Nuray BEKTAŞ This is me

Publication Date November 15, 2013
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Aksu, Ö. V. , Demirel, Ö. & Bektaş, N. (2013). Trabzon Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinde Donatı Elemanları Üzerine Bir Araştırma . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/108897