PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Alaplı (Zonguldak) Kent Merkezi ve Kıyı Dolgu Alanı Düzenleme Süreci - Kentsel Tasarım Projeleri

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Karadeniz kıyı yerleşmelerinde topoğrafik yapının belirlediği bir kentsel form olmasına rağmen Alaplı kentinin kendine özgü güçlü bir kimliği yoktur. Alaplı kentsel dokusu, bir yandan şehirlerarası transit karayolunun, diğer yandan yoğun bir yapılaşma baskısının altında kalmıştır. Kentin sürdürülebilir bir perspektif içinde gelişebilmesi için ilk etapta, sahildeki dolgu alanın ve kent merkezinde belli bir bölgenin fonksiyonel ilişkilerinin kurulması amacıyla projelendirilmesi gereği doğmuştur.  Bu çerçevede hazırlanan kentsel tasarım projelerinde; kimlik kazandırma, çok işlevlilik, yaya – taşıt ulaşımını düzenleme ve kamusal alanlar yaratma ilkeleri temel alınmıştır.

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Bilge ULUSAY ALPAY This is me

Publication Date November 15, 2013
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Ulusay Alpay, B. (2013). Alaplı (Zonguldak) Kent Merkezi ve Kıyı Dolgu Alanı Düzenleme Süreci - Kentsel Tasarım Projeleri . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/108902