PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Johannes Brahms’ın Op.38 Mi Minör Viyolonsel - Piyano Sonatı Birinci Bölümünün Müzikal Analizi

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Bu araştırma, 19. yüzyılın Alman bestecilerinden olan ve romantik dönemin önemli bestecilerinden sayılan Johannes Brahms’ın viyolonsel - piyano için bestelemiş olduğu Op. 38 mi minör sonatının birinci bölümünün müzikal analizini yaparak, ilgili bölümün form ve armoni yapısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada konunun kuramsal temellerinin oluşturulması aşamasında literatür taraması yapılmıştır. Bunun yanında müzikal analiz yapılarak, belirtilen bölümün form ve armoni yapıları belirlenmiştir. Bu belirlemeler doğrultusunda Johannes Brahms’ın Op. 38 mi minör viyolonsel - piyano sonatının birinci bölümünün, 4/4’lük ölçü kalıbında, mi minör tonunda ve sonat allegrosu formunda yazıldığı, ana tema ve yardımcı tema arasında tonik - dominant ilişkisinin olduğu, gelişme bölümünde uzak tonlara modülasyon yapıldığı, bestecinin eserin bu bölümünde hem klasik hem de romantik dönemin form ve armoni özelliklerini birlikte kullandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Authors

Damla BULUT This is me


Mehmet ARSLANBOĞA This is me

Publication Date November 15, 2013
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Bulut, D. & Arslanboğa, M. (2013). Johannes Brahms’ın Op.38 Mi Minör Viyolonsel - Piyano Sonatı Birinci Bölümünün Müzikal Analizi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/108903