PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Arboretum Park Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma

Year 2013, Volume 3, Issue 8, 11.12.2013

Abstract

Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde kurulması düşünülen Arboretum parkın yapısal nitelikleri ve genel tasarım ilkeleriyle ilgili araştırmalar yapılmıştır.

Çalışmanın giriş bölümünde, arboretum kavramı, işlevleri, planlama ve uygulama kriterleri incelenmiştir.

Arboretum parkın kurulması amacıyla çalışma alanına ve Malatya İli’ne ait veriler toplanmıştır. Bu veriler değerlendirilerek bir ihtiyaç programı, alan analiz paftası ve leke plan hazırlanmıştır.

Sonuç olarak, incelenen ve analiz edilen veriler doğrultusunda öneri bir master plan geliştirilmiştir. Proje, yapısal ve bitkisel planlama olarak iki bölümde ele alınmıştır. Master plan ile yapısal ve bitkisel planların ana hatları oluşturulmuş, bu doğrultuda alanda sonbahar bahçesi, ilkbahar bahçesi, kış bahçesi, egzotik türler bahçesi vb. kullanım alanları belirlenmiştir.

Year 2013, Volume 3, Issue 8, 11.12.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Oğuz ATEŞ


Mehmet SABAZ This is me

Publication Date December 11, 2013
Application Date December 11, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 3, Issue 8

Cite

APA Ateş, O. & Sabaz, M. (2013). İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Arboretum Park Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 3 (8) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8727/108958