PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

KIYI KULLLANICILARININ KIYI ALANI REKREASYON PLANLAMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON KIYI BANDI ÖRNEĞİ

Year 2014, Volume 4, Issue 10, 1 - 11, 23.02.2015

Abstract

Kıyı kentleri kıyı alanı olma özelliği açısından ele alındığında, kıyının sanayi ve endüstriyel faaliyetler gibi başka amaçlar için kullanılmasından dolayı rekreasyonel açıdan yitirilmiş olan alanlara dönüştürüldüğü görülmektedir. Plansız uygulamalar kıyı alanlarındaki açık mekanların rekreasyonel açıdan yoksun olmasına ve kullanıcıların kıyıyı daha az tercih etmelerine sebep olmuştur. Ancak kıyı kentlerindeki nüfus artışına bağlı olarak, rekreasyonel etkinliklerin kıyı alanlarında planlanması kent kullanıcıları için büyük bir olanak sağlamaktadır.

Kıyının rekreasyonel çeşitliliği arttırdığı düşünülen bu çalışmada, 1975-2013 yılları arasındaki planlamalar sonucunda denizin doldurulmasıyla oluşturulmuş Trabzon sahil kıyı bandının rekreasyonel açıdan mevcut kullanım potansiyeli incelenmiş ve ne şekilde iyileştirmeler yapılabileceği önerilmiştir. Çalışmada uzun yıllar içinde farklı zaman aralıklarında planlanan kıyı alanı bölgelerinin, kullanıcılar üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri araştırılmıştır. Araştırmada kıyı kullanıcılarının rekreasyon planlama kararlarının belirlenmesinde önemli bir eleman oldukları ve kararlar alınırken kullanıcıya ait fikir ve düşüncelerin, rekreasyon planlama karar aşamasında analiz edilmesi gerektiğini ortaya çıkarılmıştır.

Year 2014, Volume 4, Issue 10, 1 - 11, 23.02.2015

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Buket ÖZDEMİR IŞIK


Öner DEMİREL

Publication Date February 23, 2015
Application Date August 12, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 4, Issue 10

Cite

APA Özdemir Işık, B. & Demirel, Ö. (2015). KIYI KULLLANICILARININ KIYI ALANI REKREASYON PLANLAMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON KIYI BANDI ÖRNEĞİ . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 4 (10) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8729/108998