PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ASMATEPE C TİPİ MESİRE YERİ MUTLULUK ORMANI PEYZAJ PROJESİ

Year 2014, Volume 4, Issue 10, 13 - 30, 23.02.2015

Abstract

Bu çalışmada Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kır düğünü ve çeşitli organizasyonlarda kullanılmak üzere "Mutluluk Ormanı" projesi yapımı için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller uyarınca, Mutluluk Ormanı Peyzaj Projesi’nin tasarım ve uygulama aşamaları açıklanmıştır. Projenin tasarım aşamasında hangi kullanımlara yer verildiği, karşılaşılan sorunlar, proje konsepti ile uygulama aşamasında karşılaşılan doğa kaynaklı yapım zorlukları ve bu nedenle yapılan revizeler hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Çanakkale’de doğayla iç içe hem kır düğünleri yapılmasına olanak verecek hem de rekreasyonel aktivitelere hizmet edecek alanda ay-yıldız konseptinde kapalı mekân, çocuk oyun alanı, doğal taş kaplamalı yürüme yolları, büfe, piknik masaları ve seyir terasları gibi kullanımlara yer verilmiştir. 11.03.2014 tarihinde uygulamaların tamamlanması ile alan Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çanakkale İl Özel İdaresi’ne devredilmiş ve halkın kullanımına açılmıştır.

References

 • Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y. 2007. Kamu kurum ve kuruluşlarının dış mekan kullanım ve yeterliliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2), 89-94.
 • Atabeyoğlu, Ö. 2014. Sosyal bilimler meslek yüksekokulu kampüsü peyzaj tasarım ve uygulama çalışması. Artium Dergisi, 2(1), 85–101.
 • Ayan, M. 1991. Kentleşme, kentlileşme, katılımcı planlama, Sorunlar. Ege Mimarlık, 3, 37-38.
 • Bartlett, C.H., Kretzschmar, W., Milos, C., Werthmann, C. 2014. Opportunities for design approaches in landscape planning. Landscape and Urban Planning, 130, pp. 159–170.
 • Çelikyay, S. 2011. Bartın Üniversitesi Yerleşkesi’nde rektör konutu tasarım süreci ve mimari projesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 11-22.
 • Eriksson, L. and Nordlund, A. 2013. How is setting preference related to intention to engage in forest recreation activities?. Urban Forestry & Urban Greening, 12(4), pp. 481-489.
 • Kiper, T., Öztürk., A.G. 2011. Kent ormanlarının rekreasyonel kullanımı ve yerel halkın farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,8(2), 105-117.
 • Kiper, T. ve Karakaya, B.2013. Edirne kent merkezindeki ilköğretim okul bahçelerinin peyzaj tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 59-71.
 • Konijnendijk, C.C. 2005. New perspectives for urban forests: Introducing wild woodlands. Wild Urban Woodlands,Ingo Kowarik. Stefan Körner-Editors, ISBN 3-540-23912-X, pp 33-45.
 • Korkut, A.B. 2002. Peyzaj Mimarlığı. Hasad Yayıncılık, İstanbul, 167s.
 • Kurdoğlu, O., Düzgüneş, E., Kurdoğlu, B.Ç. 2011. Kent ormanlarının kavramsal hukuksal, çevresel boyutuyla değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-85.
 • Mann, C., Pouta, E., Gentin, S., Jensen, F. S. 2010. Outdoor recreation in forest policy and legislation: A European comparison. Urban Forestry & Urban Greening, 9(4),303-312.
 • Memlük, M.Z., Başal, M. 2011. Kentsel Mekanda Doğayla Tasarım: Ankara – Bademlidere Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3), 81-91.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2014. http://www.ormansu.gov.tr/osb/osb/mevzuat1.aspx?sflang=tr (Erişim Tarihi: 13.11.2014).
 • Özer, S. ve Yıldız, N. 2010. Erzurum kenti örneğinde, kent ormanı niteliği taşıyan alanların rekrasyonel kullanım olanaklarının belirlenmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs, Cilt: IV pp 1548-1557.
 • Özer, B. ve Barış, M.E. 2013. Landscape Design and Park Users’ Preferences , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82, pp. 604–607.
 • Pak, M. ve Türker, M.F. 2004. Orman içi dinlenme yeri ziyaretçilerinin bazı sosyo-ekonomik özelliklerinin irdelenmesi (Kapıçam, Başkonuş ve Dülükbaba Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği). KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 66-74.
 • Pehlivaoğlu, M.T. 1987. Belgrad Ormanının rekreasyonel potansiyeli ve planlama ilkelerinin tespiti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Sağlık, A. 2010. Çanakkale Kent Kıyısının Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından İncelenmesi, ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Serin, N., Gül, A. 2006. Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kent içi ölçeğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 97-115.
 • Şişman, E.E., Korkut, A., Etli, B. 2008. Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 119-129.
 • Tilki, F., Güner, S., Tüfekçioğlu, S. 2008. Kent ormancılığı ve Artvin ili kent ormancılığı uygulamaları. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 92-100.
 • Turgut, H. 2011. Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2):185-198.
 • Turna, İ. 2010. Kent ormancılığı. KTÜ Orman Fakültesi, Ders Notları Yayın No: 90.
 • Uzun, S., Müderrisoğlu, H. 2010. Kırsal rekreasyon alanlarında kullanıcı memnuniyeti: Bolu Gölcük ormaniçi dinlenme yeri örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1), 67-82.
 • Yılmaz, S. ve Yılmaz, H. 1999. Peyzaj Tasarım Sürecinin Üçkümbetler Parkı Örneğinde İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 177-186.
 • Zhang, Y. and Zhou, X. 2013. A Study of Forest Recreation Evaluation Model in China. Procedia Computer Science, 24, pp. 280-288.

Year 2014, Volume 4, Issue 10, 13 - 30, 23.02.2015

Abstract

References

 • Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y. 2007. Kamu kurum ve kuruluşlarının dış mekan kullanım ve yeterliliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2), 89-94.
 • Atabeyoğlu, Ö. 2014. Sosyal bilimler meslek yüksekokulu kampüsü peyzaj tasarım ve uygulama çalışması. Artium Dergisi, 2(1), 85–101.
 • Ayan, M. 1991. Kentleşme, kentlileşme, katılımcı planlama, Sorunlar. Ege Mimarlık, 3, 37-38.
 • Bartlett, C.H., Kretzschmar, W., Milos, C., Werthmann, C. 2014. Opportunities for design approaches in landscape planning. Landscape and Urban Planning, 130, pp. 159–170.
 • Çelikyay, S. 2011. Bartın Üniversitesi Yerleşkesi’nde rektör konutu tasarım süreci ve mimari projesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 11-22.
 • Eriksson, L. and Nordlund, A. 2013. How is setting preference related to intention to engage in forest recreation activities?. Urban Forestry & Urban Greening, 12(4), pp. 481-489.
 • Kiper, T., Öztürk., A.G. 2011. Kent ormanlarının rekreasyonel kullanımı ve yerel halkın farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,8(2), 105-117.
 • Kiper, T. ve Karakaya, B.2013. Edirne kent merkezindeki ilköğretim okul bahçelerinin peyzaj tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 59-71.
 • Konijnendijk, C.C. 2005. New perspectives for urban forests: Introducing wild woodlands. Wild Urban Woodlands,Ingo Kowarik. Stefan Körner-Editors, ISBN 3-540-23912-X, pp 33-45.
 • Korkut, A.B. 2002. Peyzaj Mimarlığı. Hasad Yayıncılık, İstanbul, 167s.
 • Kurdoğlu, O., Düzgüneş, E., Kurdoğlu, B.Ç. 2011. Kent ormanlarının kavramsal hukuksal, çevresel boyutuyla değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-85.
 • Mann, C., Pouta, E., Gentin, S., Jensen, F. S. 2010. Outdoor recreation in forest policy and legislation: A European comparison. Urban Forestry & Urban Greening, 9(4),303-312.
 • Memlük, M.Z., Başal, M. 2011. Kentsel Mekanda Doğayla Tasarım: Ankara – Bademlidere Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3), 81-91.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2014. http://www.ormansu.gov.tr/osb/osb/mevzuat1.aspx?sflang=tr (Erişim Tarihi: 13.11.2014).
 • Özer, S. ve Yıldız, N. 2010. Erzurum kenti örneğinde, kent ormanı niteliği taşıyan alanların rekrasyonel kullanım olanaklarının belirlenmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs, Cilt: IV pp 1548-1557.
 • Özer, B. ve Barış, M.E. 2013. Landscape Design and Park Users’ Preferences , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82, pp. 604–607.
 • Pak, M. ve Türker, M.F. 2004. Orman içi dinlenme yeri ziyaretçilerinin bazı sosyo-ekonomik özelliklerinin irdelenmesi (Kapıçam, Başkonuş ve Dülükbaba Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği). KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 66-74.
 • Pehlivaoğlu, M.T. 1987. Belgrad Ormanının rekreasyonel potansiyeli ve planlama ilkelerinin tespiti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Sağlık, A. 2010. Çanakkale Kent Kıyısının Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından İncelenmesi, ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Serin, N., Gül, A. 2006. Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kent içi ölçeğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 97-115.
 • Şişman, E.E., Korkut, A., Etli, B. 2008. Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 119-129.
 • Tilki, F., Güner, S., Tüfekçioğlu, S. 2008. Kent ormancılığı ve Artvin ili kent ormancılığı uygulamaları. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 92-100.
 • Turgut, H. 2011. Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2):185-198.
 • Turna, İ. 2010. Kent ormancılığı. KTÜ Orman Fakültesi, Ders Notları Yayın No: 90.
 • Uzun, S., Müderrisoğlu, H. 2010. Kırsal rekreasyon alanlarında kullanıcı memnuniyeti: Bolu Gölcük ormaniçi dinlenme yeri örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1), 67-82.
 • Yılmaz, S. ve Yılmaz, H. 1999. Peyzaj Tasarım Sürecinin Üçkümbetler Parkı Örneğinde İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 177-186.
 • Zhang, Y. and Zhou, X. 2013. A Study of Forest Recreation Evaluation Model in China. Procedia Computer Science, 24, pp. 280-288.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Alper SAĞLIK
0000-0003-1156-1201


Abdullah KELKİT

Publication Date February 23, 2015
Application Date November 14, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 4, Issue 10

Cite

APA Sağlık, A. & Kelkit, A. (2015). ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ASMATEPE C TİPİ MESİRE YERİ MUTLULUK ORMANI PEYZAJ PROJESİ . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 4 (10) , 13-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8729/109000