Author Guidelines

1.   ANA BAŞLIK

Çalışmalar Word.doc olarak gönderilmelidir.

Kağıt boyutu: A4

Sayfa kenar boşlukları: Üst boşluk: 2,5        alt boşluk: 2,5              sağ: 2,5           sol: 3,5                                    cilt payı: 0

 

Makalenin aşağıda belirtilen düzende olmalıdır: Başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, keywords,  giriş, materyal ve yöntem, bulgular,  sonuç ve tartışma, teşekkür, kaynaklar,  extended abstract

Konu başlıkları: Ana başlıklar Verdana yazı stili 11 punto, tam aralıklı olmalıdır. Alt başlıklar Verdana 9 Punto ile yazılmalıdır.

 

 

Ana metin Verdana 9 Punto, tam aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk aralık bırakılmalı. Paragraflar arasında aralık 3nk olmalı. Kelime sayısı 8.000 kelimeden fazla olmamalı ,(kaynak, şekil, tablo yazıları dahil)

 

 

1.1.         Tablo

Tablo adı tablonun üstünde tablo ile hizalı ve tablo sayfaya göre ortalı olmalıdır.

Tablo 1. Örnek Tablo

Örnek Kolun Başlığı

Kolon A

Kolon B

Satır 1

1

2

Satır 2

3

4

Satır 3

5

6

1.2.         Görseller

Görsel adı görselin altında görselle hizalı olmalıdır ve görsel sayfaya göre ortalı durmalıdır.

Görseller 300 dpi çözünürlükte olmalı ve ayrıca TIFF/JPEG olarak gönderilmelidir.

 

Şekil 1. Örnek şekil

 

1.3.         Denklemler

Denklemler MathType ile yazılmalıdır. Her denklemin numarası denklemin yanına yazılmalıdır. Denklem sayfaya göre ortalı olmalıdır.

 (1)

1.4.          Dipnotlar

Dergimiz dipnotlara izin vermemektedir.

 

2.   KAYNAKLAR

Kaynakça APA Formatında, Verdana 9 punto  olmalıdır. Kitap, bildiri kitabı, dergi vb. ayrım yapılmadan soyadına göre alfabetik sıra ile yazılmalıdır. Kaynak ikinci satırdan itibaren 0,5 cm girinti ile yazılmalıdır. Kaynağın İngilizce adı  (eğer ilgili yayında abstract var ise) parantez içerisinde verilmeli (aşağıdaki örnekte olduğu gibi).

 

Kitap

Hackworth, J. (2007). The Neoliberal City: Governance, Ideology, and Development in American Urbanism. Ithaca, NY: Cornell University Press.

 

Bildiri kitabı

Kuşçu Şimşek, Ç., Kozaman, S., Şengezer, B. (2014). İstanbul’daki kentsel gelişme yeşil alan çelişkisi (Contradiction between urban development and green area in Istanbul). In: Ü. Akkemik (Eds.), İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Yayını, İstanbul, pp.157-178,(In Turkish).

Dergi

Gormus, S., Cengiz, S., Tagil, S. (2018). Proposing an agricultural belt to protect a city’s semi-rural characteristics: The example of Bartın, Turkey, Landscape Research 3 (1):170-180. DOI:10.1080/01426397.2018.1459526

Web sayfası

URL-1, (2017). http://www.sabah.com.tr/fotohaber/ekonomi/3-havalimani-kadikoyun-uc-kati/17, (accessed in: 05.06.2017), (In Turkish).

 

3.   EXTENDED ABSTRACT

Verdana 9 Punto ile yazılmalıdır. Yazı iki yana yaslı olmalıdır.