Volume: 41 Issue: 1, 2/8/21

Year: 2021

Review

Research Article

Research Article

1. Prosodic Focus Marking in Turkish:An Electrophysiological Study

Research Article

6. Ecological Belief in a Just World: A Cross-Validation Study in a Turkish Sample

Research Article

7. Göçün Kuşaklararası Bağlamda Psikopatolojik Yansımaları

Research Article

12. Yeni Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği’nin (SBY7) Türkçeye Uyarlanması

Psikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680