Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İlkokul Velilerinin Hizmet Kalitesi Algısının Ölçülmesi ve Bir Uygulama

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 7, 01.08.2022
https://doi.org/10.56203/iyd.1114325

Abstract

İlkokul eğitimiyle çocukların akademik, sosyal, duygusal ve bedensel gelişimilerinin sağlanması ve hayata domanımlı ve yetkin bir biçimde katılmalarıdır. Bu çalışma çocuğun hayatında en kritik dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilebilecek ilkokul eğitimine devam eden öğrencilerin velilerinin okulda aldıkları hizmetin kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada hizmet kalitesinin 5 boyutunda 22 sorudan oluşan Servqual anketi kullanılmıştır.

References

  • Demir, Gümüşoğlu (2003), Üretim Yönetimi (İşlemler Yönetimi), Beta Basım Yayım, İstanbul. Özdemir, A. (2019). Yönetim biliminde ileri araştırma yöntemleri ve uygulamalar (5. baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın A. Ş. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1990) Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectation, Free Pres, USA. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985) “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research”, Journal of Marketing, 49, Fall, (41– 50).

MEASURING PRIMARY SCHOOL PARENTS' PERCEPTION OF SERVICE QUALITY AND AN APPLICATION

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 7, 01.08.2022
https://doi.org/10.56203/iyd.1114325

Abstract

Through primary school education, it is the academic, social, emotional and physical development of children and their full and competent participation in life. This study was carried out to determine the quality of the service received by the parents of the students attending primary school, which can be considered as one of the most critical turning points in the child's life. In the study, the Servqual questionnaire consisting of 22 questions in 5 dimensions of service quality was used.

References

  • Demir, Gümüşoğlu (2003), Üretim Yönetimi (İşlemler Yönetimi), Beta Basım Yayım, İstanbul. Özdemir, A. (2019). Yönetim biliminde ileri araştırma yöntemleri ve uygulamalar (5. baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın A. Ş. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1990) Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectation, Free Pres, USA. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985) “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research”, Journal of Marketing, 49, Fall, (41– 50).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Özgür ÖZDEMİR
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL ATATÜRK
0000-0002-1695-2300
Türkiye

Early Pub Date August 1, 2022
Publication Date August 1, 2022
Submission Date May 9, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
ÖZDEMİR, Ö. (2022). İlkokul Velilerinin Hizmet Kalitesi Algısının Ölçülmesi ve Bir Uygulama. İzmir Yönetim Dergisi, 3(1), 1-7. https://doi.org/10.56203/iyd.1114325

Before uploading your article to the system, make sure to use the templates and spelling rules. The referee process will not be started for the works that do not comply with the spelling rules.