Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Van'da Nüfus ve Sağlık İlişkisi

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 52 - 58, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1221000

Abstract

Bu çalışmada, Van ilinde sağlık sektöründe yaşanan sorunların nüfus üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Çalışmada Van’ın özellikle son on yılda deneyimlediği deprem, pandemi ve iç-dış göçlerin neden olduğu sağlık sektöründe gerçekleşen değişikliklerin, ilin nüfus artış hızı üzerinde doğrudan etkili olduğu var sayılmaktadır. Bu çalışma, TÜİK tarafından yayınlanan Türkiye ve Van iline ait nüfus, göç, sağlık, doğum ve ölüm istatistiklerini içeren ikincil verilerin incelenmesi, bir diğerinin ışığında değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmanın sonunda Van’ın; 1.000 kişiye düşen ameliyat, sağlık personeli başına ve sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayıları ve hatta Van’daki ölüm nedenleri dikkate alındığında TRB2 bölgesinin ve özelde Van’ın ciddi sağlık önemleri ve politikalarına ihtiyaç duyduğu anlaşılmıştır.

References

 • Deniz, O. (2009). Mülteci Hareketleri açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili, Eastern Geographical Review, 22. ss. 187-204.
 • Deniz, O. (2022). Türkiye İran Sınırında Düzensiz Göç ve Göçmenlerin Sınır Geçme Pratikleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkiye’nin Göç Siyaseti Özel Sayısı, 21(Özel Sayı), ss. 254-273.
 • Erbaş, H. (2019) Gidişlerden Kaçışlara: Göç ve Göçmenler, Kuram Yöntem ve Alan Yazıları. Phoenix Yayınevi. Foucault, M. (2019). Özne ve İktidar, Ayrıntı Yayınları.
 • Ghanbarlou, M. R. ve Sığın, A. (2022). Konut Alımıyla başlayan İran’dan Türkiye’ye Göç Süreçlerinin Nedenlerini Anlamaya Yönelik Sosyolojik bir inceleme, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 9(1). ss. 217-256.
 • Kardaş, A. (2022). Cumhuriyet Döneminde Van (1960-2012), Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2). ss. 248-259.
 • Parin, S. ve Kılıç, A. R. (2022) Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü, Göç Dergisi, 9(1). ss. 15-36.
 • Sarıyıldız, A.Y., Paşaoğlu, M.T. ve Yılmaz, M.E. (2021). Türkiye, Çin, ABD, Fransa Sağlık Sistemleri ve COVID-19 Politikaları, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2). ss: 314-327.
 • TC. Sağlık Bakanlığı. (2022). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. URL: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/43399,siy2020-tur-26052022pdf.pdf?0
 • TÜİK (2020). İllere ve Vatandaşlığa göre Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den Giden Göç Verisi. 17 Temmuz 2020. Elde edildiği tarih: 01.12.2022.
 • TÜİK (2021). Sağlık Harcamaları İstatistikleri. Elde edildiği tarih: 07.12.2022. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Saglik-Harcamalari-Istatistikleri-2021-45728&dil=1
 • TÜİK (2022). Sayılarla Türkiye: TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari, TÜİK Van Bölge Müdürlüğü Sunumu. Elde edildiği tarih: 07.12.2022.

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 52 - 58, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1221000

Abstract

References

 • Deniz, O. (2009). Mülteci Hareketleri açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili, Eastern Geographical Review, 22. ss. 187-204.
 • Deniz, O. (2022). Türkiye İran Sınırında Düzensiz Göç ve Göçmenlerin Sınır Geçme Pratikleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkiye’nin Göç Siyaseti Özel Sayısı, 21(Özel Sayı), ss. 254-273.
 • Erbaş, H. (2019) Gidişlerden Kaçışlara: Göç ve Göçmenler, Kuram Yöntem ve Alan Yazıları. Phoenix Yayınevi. Foucault, M. (2019). Özne ve İktidar, Ayrıntı Yayınları.
 • Ghanbarlou, M. R. ve Sığın, A. (2022). Konut Alımıyla başlayan İran’dan Türkiye’ye Göç Süreçlerinin Nedenlerini Anlamaya Yönelik Sosyolojik bir inceleme, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 9(1). ss. 217-256.
 • Kardaş, A. (2022). Cumhuriyet Döneminde Van (1960-2012), Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2). ss. 248-259.
 • Parin, S. ve Kılıç, A. R. (2022) Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü, Göç Dergisi, 9(1). ss. 15-36.
 • Sarıyıldız, A.Y., Paşaoğlu, M.T. ve Yılmaz, M.E. (2021). Türkiye, Çin, ABD, Fransa Sağlık Sistemleri ve COVID-19 Politikaları, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2). ss: 314-327.
 • TC. Sağlık Bakanlığı. (2022). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. URL: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/43399,siy2020-tur-26052022pdf.pdf?0
 • TÜİK (2020). İllere ve Vatandaşlığa göre Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den Giden Göç Verisi. 17 Temmuz 2020. Elde edildiği tarih: 01.12.2022.
 • TÜİK (2021). Sağlık Harcamaları İstatistikleri. Elde edildiği tarih: 07.12.2022. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Saglik-Harcamalari-Istatistikleri-2021-45728&dil=1
 • TÜİK (2022). Sayılarla Türkiye: TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari, TÜİK Van Bölge Müdürlüğü Sunumu. Elde edildiği tarih: 07.12.2022.

Population and Health Relationship in Van

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 52 - 58, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1221000

Abstract

In this study, the effects of the problems in the health sector on the population in Van province are analyzed. In the study, it is assumed that the changes in the health sector caused by the earthquake, pandemic, and internal and external migration Van has experienced in the last decade, have a direct impact on the province's population growth rate. This study is based on analyzing and evaluating secondary data published by TurkStat, including population, migration, health, birth, and death statistics of Turkey and Van province. At the end of the study, when the number of surgeries per 1,000 people, the number of people per health personnel and the number of people per bed in health institutions, and even the causes of death in Van are taken into consideration, it is understood that the TRB2 region and Van, in particular, need serious health care measures and policies.

References

 • Deniz, O. (2009). Mülteci Hareketleri açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili, Eastern Geographical Review, 22. ss. 187-204.
 • Deniz, O. (2022). Türkiye İran Sınırında Düzensiz Göç ve Göçmenlerin Sınır Geçme Pratikleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkiye’nin Göç Siyaseti Özel Sayısı, 21(Özel Sayı), ss. 254-273.
 • Erbaş, H. (2019) Gidişlerden Kaçışlara: Göç ve Göçmenler, Kuram Yöntem ve Alan Yazıları. Phoenix Yayınevi. Foucault, M. (2019). Özne ve İktidar, Ayrıntı Yayınları.
 • Ghanbarlou, M. R. ve Sığın, A. (2022). Konut Alımıyla başlayan İran’dan Türkiye’ye Göç Süreçlerinin Nedenlerini Anlamaya Yönelik Sosyolojik bir inceleme, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 9(1). ss. 217-256.
 • Kardaş, A. (2022). Cumhuriyet Döneminde Van (1960-2012), Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2). ss. 248-259.
 • Parin, S. ve Kılıç, A. R. (2022) Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü, Göç Dergisi, 9(1). ss. 15-36.
 • Sarıyıldız, A.Y., Paşaoğlu, M.T. ve Yılmaz, M.E. (2021). Türkiye, Çin, ABD, Fransa Sağlık Sistemleri ve COVID-19 Politikaları, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2). ss: 314-327.
 • TC. Sağlık Bakanlığı. (2022). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. URL: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/43399,siy2020-tur-26052022pdf.pdf?0
 • TÜİK (2020). İllere ve Vatandaşlığa göre Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den Giden Göç Verisi. 17 Temmuz 2020. Elde edildiği tarih: 01.12.2022.
 • TÜİK (2021). Sağlık Harcamaları İstatistikleri. Elde edildiği tarih: 07.12.2022. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Saglik-Harcamalari-Istatistikleri-2021-45728&dil=1
 • TÜİK (2022). Sayılarla Türkiye: TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari, TÜİK Van Bölge Müdürlüğü Sunumu. Elde edildiği tarih: 07.12.2022.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Gülsevim EVSEL
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1733-3966
Türkiye

Early Pub Date April 18, 2023
Publication Date April 18, 2023
Submission Date December 19, 2022
Acceptance Date March 7, 2023
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Evsel, G. (2022). Van'da Nüfus ve Sağlık İlişkisi . İzmir Yönetim Dergisi , 3 (2) , 52-58 . DOI: 10.56203/iyd.1221000

Before uploading your article to the system, make sure to use the templates and spelling rules. The referee process will not be started for the works that do not comply with the spelling rules.