Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 75 - 89, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1238991

Abstract

References

 • Acar, D., Usul, H. Dinç E., & Demirci Ş. D. (2017). Örneklerle Açıklamalı BOBİ FRS. (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdoğan, H., Aktaş, M.A., Gümüş, U. T., Hiçyorulmaz, E., Parlak, N., Süklüm, N., Tosunoğlu, B., Bozkurt Yazar, B., Cengiz, S., Ede, H. & Karataş, M. (Aralık 2020). BOBİ FRS TFRS-TMS ve MSUGT-VUK Karşılaştırmaları, Editör: H. Akdoğan, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ataman, B. & Gökçen, G. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Uygulamaları. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ayar, H. C. & Fowzi, H. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın Karşılaştırılması. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 4(2), 115-123.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (2021 Sürümü) Hakkında Kurul Kararı, 30.03.2021 Tarih ve 31439 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56), 29.07.2017 Tarih ve 30138 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete.
 • Demir, Ş. (2020). Vergi Mizanından BOBİ FRS’ye Dönüşüm Kayıtlarının Yapılması ve Finansal Tablolar Çıkarılmasına Dair Bütünsel Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85), 1-24.
 • Genç, F. (2022) Bağımsız Denetimin Gelişimi ve VUK, TFRS ve BOBİ FRS’nin İmalat Sanayi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Gaziantep.
 • Gökçen, G., & Öztürk, E. (2017). Tam Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemlerinin UFRS (TFRS) ve BOBİ FRS’deki Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 105-114.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü. (2017). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), (76), 1-24.
 • Güdelci, E. N. (2019). Bağımsız Denetçilerin BOBİ FRS ile İlgili Algı ve Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma: İstanbul İli Örneği. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Doktora Tezi, Malatya.
 • Güleç, Ö. (2018). Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların BOBİ FRS ve TFRS Açısından Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi (İAD), 10(4), 901-921.
 • Kara, S. (2019). Stokların BOBİ FRS ve Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karahan, Y. (2019). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması ve Bir Anket Çalışması. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özbirecikli, M., Kıymetli Şen, İ., & Tüm, K. (2017) Uygulamaya Dönük Örnekli Açıklamalarla Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı BOBİ FRS. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özerhan, Y., & Sultanoğlu, B. (2018). MSUGT TMS/TFRS Karşılaştırmalı Uygulamalı BOBİ Finansal Raporlama Standardı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sabuncu, B. (2022). Kripto Varlık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Journal of Academic Value Studies, 8(3), 220-230.
 • Serçemeli, M., & Paça, M. (2019). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile İlgili Akademisyenlerin Farkındalıkları Hakkında Araştırma. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18), 14-36
 • Usul, H. (2019). BOBİ Finansal Raporlama Standartlarına Göre İnşaat Muhasebesi, (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yükçü, S. İpek Alkan, G. Kaplanoğlu, E., & Yılmaz İçerli, M. (2021). BOBİ FRS Uygulamaları (2021 Sürümü). İstanbul: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (UTM). (Ocak 2018-Aralık 2022), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Literature Review on Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Enterprises (FRS for LMSE) from a Pragmatic Perspective

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 75 - 89, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1238991

Abstract

Purpose of the study; the aim is to examine the literature review from the perspective of this process, from July 2017, when the Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Enterprises (FRS for LMSE) was published, to December 2022. In this context, the scope of the use of field type in the published books, articles and graduate theses for FRS for LMSE has been evaluated. In the study, web-based “Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Enterprises” or “BOBİ FRS” keywords were searched. Document content analysis technique was used. Over the years, the books have been categorized on the basis of the first publication year, while the articles have been categorized on the basis of subject and journal names. There are 18 books, six of which are single-authored and seven of which are two-authored, the others are multi-authored, the most published book includes "Gazi Kitabevi" publication. The most of articles were published the journal in which "Journal of Accounting and Tax Applications" and “Journal of Accounting and Finance”. Total of 115 accessible articles are mostly published in 2019 and 2018 were determined. In addition, within the scope of the study, it was determined that the 48 completed postgraduate theses about FRS for LMSE in Turkey were the most of administered in Universities in Istanbul. However, there are ongoing postgraduate theses, deficiencies in access, etc., which are among the limitations of the research. Abstracts and/or full-text papers prepared and presented in various academic platforms and literature published as in-book chapters in a single discipline or interdisciplinary books had to be excluded from the scope. As a result, it is thought that an in-depth literature review on FRS for LMSE from a pragmatic point of view will also add value in determining the place and importance of the subject in accounting.

References

 • Acar, D., Usul, H. Dinç E., & Demirci Ş. D. (2017). Örneklerle Açıklamalı BOBİ FRS. (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdoğan, H., Aktaş, M.A., Gümüş, U. T., Hiçyorulmaz, E., Parlak, N., Süklüm, N., Tosunoğlu, B., Bozkurt Yazar, B., Cengiz, S., Ede, H. & Karataş, M. (Aralık 2020). BOBİ FRS TFRS-TMS ve MSUGT-VUK Karşılaştırmaları, Editör: H. Akdoğan, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ataman, B. & Gökçen, G. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Uygulamaları. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ayar, H. C. & Fowzi, H. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın Karşılaştırılması. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 4(2), 115-123.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (2021 Sürümü) Hakkında Kurul Kararı, 30.03.2021 Tarih ve 31439 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56), 29.07.2017 Tarih ve 30138 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete.
 • Demir, Ş. (2020). Vergi Mizanından BOBİ FRS’ye Dönüşüm Kayıtlarının Yapılması ve Finansal Tablolar Çıkarılmasına Dair Bütünsel Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85), 1-24.
 • Genç, F. (2022) Bağımsız Denetimin Gelişimi ve VUK, TFRS ve BOBİ FRS’nin İmalat Sanayi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Gaziantep.
 • Gökçen, G., & Öztürk, E. (2017). Tam Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemlerinin UFRS (TFRS) ve BOBİ FRS’deki Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 105-114.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü. (2017). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), (76), 1-24.
 • Güdelci, E. N. (2019). Bağımsız Denetçilerin BOBİ FRS ile İlgili Algı ve Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma: İstanbul İli Örneği. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Doktora Tezi, Malatya.
 • Güleç, Ö. (2018). Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların BOBİ FRS ve TFRS Açısından Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi (İAD), 10(4), 901-921.
 • Kara, S. (2019). Stokların BOBİ FRS ve Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karahan, Y. (2019). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması ve Bir Anket Çalışması. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özbirecikli, M., Kıymetli Şen, İ., & Tüm, K. (2017) Uygulamaya Dönük Örnekli Açıklamalarla Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı BOBİ FRS. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özerhan, Y., & Sultanoğlu, B. (2018). MSUGT TMS/TFRS Karşılaştırmalı Uygulamalı BOBİ Finansal Raporlama Standardı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sabuncu, B. (2022). Kripto Varlık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Journal of Academic Value Studies, 8(3), 220-230.
 • Serçemeli, M., & Paça, M. (2019). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile İlgili Akademisyenlerin Farkındalıkları Hakkında Araştırma. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18), 14-36
 • Usul, H. (2019). BOBİ Finansal Raporlama Standartlarına Göre İnşaat Muhasebesi, (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yükçü, S. İpek Alkan, G. Kaplanoğlu, E., & Yılmaz İçerli, M. (2021). BOBİ FRS Uygulamaları (2021 Sürümü). İstanbul: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (UTM). (Ocak 2018-Aralık 2022), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Pragmatik Bir Bakış Açısıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Alan Yazın Taraması İncelemesi

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 75 - 89, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1238991

Abstract

Çalışmanın amacı; Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın yayınlandığı Temmuz 2017’den Aralık 2022’ye değin, bu süreçte konuya ilişkin alan yazın taraması incelemesi yapmaktır. Bu bağlamda BOBİ FRS’ye yönelik yayımlanan kitaplar, makaleler ve lisansüstü tezler alan yazın taramasının kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmada web tabanlı “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” veya “BOBİ FRS” anahtar kelimeleriyle tarama yapılmıştır. Doküman içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Yıllar itibariyle kitaplar ilk basım yılı bazında, makaleler ise konu ve dergi isimleri esas alınarak kategorize edilmiştir. Kitaplar 18 adet olup, altısı tek ve yedisi iki yazarlı, diğerleri çok yazarlı, en fazla basılı kitabın “Gazi Kitabevi” yayını olduğu saptanmıştır. Erişilebilen toplam 115 adet makalenin en fazla 2019 ve 2018 yıllarında, BOBİ FRS’in bir bölümünün diğer ilgili standartlarla karşılaştırıldığı, çoğunlukla en fazla stoklar, maddi duran varlıklar, finansal araçlar ve özkaynaklar üzerine yoğunlaşıldığı, en fazla yayınlandığı derginin “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi” ile “Muhasebe ve Finansman Dergisi” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Türkiye’de BOBİ FRS hakkında tamamlanmış toplam 48 lisansüstü tezinin en fazla İstanbul İlindeki Üniversitelerde yönetildiği belirlenmiştir. Ancak araştırmanın kısıtları arasında yer alan devam eden lisansüstü tezler, erişimde yaşanabilecek eksiklikler vb. gibi nedenlere çeşitli akademik platformlarda hazırlanıp sunulan özet ve / veya tam metin bildiriler ile tek bir disiplin ya da disiplinler arası kitaplarda kitap içi bölüm olarak da yayımlanan alan yazın kapsam dışı bırakılmak zorunda kalınmıştır. Sonuç olarak, pragmatik bir bakış açısıyla BOBİ FRS üzerine yapılan derinlemesine alan yazın taramasının konunun muhasebede yeri ve öneminin belirlenmesi yönünde de değer katacağı düşünülmektedir.

References

 • Acar, D., Usul, H. Dinç E., & Demirci Ş. D. (2017). Örneklerle Açıklamalı BOBİ FRS. (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdoğan, H., Aktaş, M.A., Gümüş, U. T., Hiçyorulmaz, E., Parlak, N., Süklüm, N., Tosunoğlu, B., Bozkurt Yazar, B., Cengiz, S., Ede, H. & Karataş, M. (Aralık 2020). BOBİ FRS TFRS-TMS ve MSUGT-VUK Karşılaştırmaları, Editör: H. Akdoğan, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ataman, B. & Gökçen, G. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Uygulamaları. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ayar, H. C. & Fowzi, H. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın Karşılaştırılması. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 4(2), 115-123.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (2021 Sürümü) Hakkında Kurul Kararı, 30.03.2021 Tarih ve 31439 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56), 29.07.2017 Tarih ve 30138 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete.
 • Demir, Ş. (2020). Vergi Mizanından BOBİ FRS’ye Dönüşüm Kayıtlarının Yapılması ve Finansal Tablolar Çıkarılmasına Dair Bütünsel Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85), 1-24.
 • Genç, F. (2022) Bağımsız Denetimin Gelişimi ve VUK, TFRS ve BOBİ FRS’nin İmalat Sanayi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Gaziantep.
 • Gökçen, G., & Öztürk, E. (2017). Tam Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemlerinin UFRS (TFRS) ve BOBİ FRS’deki Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 105-114.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü. (2017). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), (76), 1-24.
 • Güdelci, E. N. (2019). Bağımsız Denetçilerin BOBİ FRS ile İlgili Algı ve Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma: İstanbul İli Örneği. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Doktora Tezi, Malatya.
 • Güleç, Ö. (2018). Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların BOBİ FRS ve TFRS Açısından Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi (İAD), 10(4), 901-921.
 • Kara, S. (2019). Stokların BOBİ FRS ve Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karahan, Y. (2019). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması ve Bir Anket Çalışması. (YÖK Ulusal Tez Merkezi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özbirecikli, M., Kıymetli Şen, İ., & Tüm, K. (2017) Uygulamaya Dönük Örnekli Açıklamalarla Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı BOBİ FRS. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özerhan, Y., & Sultanoğlu, B. (2018). MSUGT TMS/TFRS Karşılaştırmalı Uygulamalı BOBİ Finansal Raporlama Standardı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sabuncu, B. (2022). Kripto Varlık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Journal of Academic Value Studies, 8(3), 220-230.
 • Serçemeli, M., & Paça, M. (2019). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile İlgili Akademisyenlerin Farkındalıkları Hakkında Araştırma. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18), 14-36
 • Usul, H. (2019). BOBİ Finansal Raporlama Standartlarına Göre İnşaat Muhasebesi, (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yükçü, S. İpek Alkan, G. Kaplanoğlu, E., & Yılmaz İçerli, M. (2021). BOBİ FRS Uygulamaları (2021 Sürümü). İstanbul: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (UTM). (Ocak 2018-Aralık 2022), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Mehtap KARABULUT
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8881-134X
Türkiye


Fatma TEKTÜFEKÇİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0003-4276-0959
Türkiye

Early Pub Date April 18, 2023
Publication Date April 18, 2023
Submission Date January 18, 2023
Acceptance Date March 21, 2023
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Karabulut, M. & Tektüfekçi, F. (2022). Pragmatik Bir Bakış Açısıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Alan Yazın Taraması İncelemesi . İzmir Yönetim Dergisi , 3 (2) , 75-89 . DOI: 10.56203/iyd.1238991

Before uploading your article to the system, make sure to use the templates and spelling rules. The referee process will not be started for the works that do not comply with the spelling rules.