İzlek Akademik Dergi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-4475 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher SAM A.Ş. Yayıncılık |


İzlek Akademik Dergi Bahar 2019 sayısı için makale kabul etmektedir.

________________________________________________________________________

İzlek Akademik Dergi Sağlık ve Fen Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

İzlek Akademik Dergi, Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

İzlek Akademik Dergi, yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

İzlek Akademik Dergi

e-ISSN 2667-4475 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher SAM A.Ş. Yayıncılık |
Cover Image


İzlek Akademik Dergi Bahar 2019 sayısı için makale kabul etmektedir.

________________________________________________________________________

İzlek Akademik Dergi Sağlık ve Fen Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

İzlek Akademik Dergi, Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

İzlek Akademik Dergi, yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

Fall 2019 Last Issue
Volume 2 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Süt Veriminde Serum Kalsiyumun Değerlendirilmesi
  Pages 49 - 53
  Neşe Hayat Aksoy
 2. Racemose Hemangioma On The Lower Lip: A Rare Case Report
  Pages 54 - 59
  Ahmet Taylan Çebi , Çağrı Akçay
 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Bırakmada Motivasyonun Rolü
  Pages 60 - 74
  Çiğdem Samancı Tekin , Mehmet Ali Kurçer
 4. Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumları
  Pages 75 - 85
  Şefika Güven , Seda Şahan , Ayla Ünsal
 5. Mezenkimal Kök Hücre Ve Maksiilofasiyal Cerrahide Kullanımı
  Pages 86 - 94
  Zozan Erdoğmuş
 6. Ender Görülen Lokalizasyonda Ektopik Diş:Bir Olgu Sunumu
  Pages 95 - 100
  Zozan Erdoğmuş