İzlek Akademik Dergi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-4475 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher SAM A.Ş. Yayıncılık |


                                                          KONGRE DUYURUSU              

                      5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020

                                                                       ibadcongresses.org

  2020 YILI SAYILARI İÇİN MAKALE GÖNDERİMİ AÇIKTIR.

izlek Akademik Dergi 2020 yılı itibariyle yayın hayatına IBAD Fen Bilimleri Dergisi adıyla devam edecektir.

IBAD Fen Bilimleri Dergisi Sağlık ve Fen Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

IBAD Fen Bilimleri Dergisi Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

IBAD Fen Bilimleri Dergisi yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

İzlek Akademik Dergi

e-ISSN 2667-4475 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher SAM A.Ş. Yayıncılık |
Cover Image


                                                          KONGRE DUYURUSU              

                      5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020

                                                                       ibadcongresses.org

  2020 YILI SAYILARI İÇİN MAKALE GÖNDERİMİ AÇIKTIR.

izlek Akademik Dergi 2020 yılı itibariyle yayın hayatına IBAD Fen Bilimleri Dergisi adıyla devam edecektir.

IBAD Fen Bilimleri Dergisi Sağlık ve Fen Bilimleri temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

IBAD Fen Bilimleri Dergisi Türkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

IBAD Fen Bilimleri Dergisi yurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

Bahar 2020 Last Issue
Issue 3 - Aug 12, 2020
  1. Stafne Kemik Kavitesi: İki Olgu Sunumu
    Pages 1 - 8
    Rıdvan GÜLER , Bekir İLYAS , Serkan AĞAÇAYAK
  2. Florid Semento-Osseöz Displazi: Olgu sunumu
    Pages 9 - 16
    Rıdvan GÜLER , Bekir İLYAS , Serkan AĞAÇAYAK