Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect Of Beta Glucan On Cardiovascular Health

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 159 - 164, 31.08.2021
https://doi.org/10.47769/izufbed.915997

Abstract

Cardiovascular diseases (CVD) are among the leading diseases that cause death in the world. Since CVD is a preventable disease, studies on it are important. Improving dietary habits and lifestyle are in the foreground in the prevention and treatment of CVD. In addition to adequate and balanced nutrition, nutrition rich in dietary fiber also causes CVD in the blood; It has been observed that it reduces the risk of developing the disease by lowering the levels of parameters such as total cholesterol and low density lipoproteins. As a result of clinical and experimental studies, the beneficial effect of consuming oats and products containing oats on serum cholesterol and other cardiovascular disease markers has been determined. The cholesterol-lowering effect of oats is thought to be related to the β-glucan and pulp it contains. The United States Food and Drug Administration (FDA) approved the cholesterol-lowering effect of oat β-glucan in 1997 and the United Kingdom Joint Health Claims Initiative (JHCI) in 2004. There are also studies in the literature that Β-glucan prevents the formation of CVD not only on cholesterol but also on chronic diseases such as diabetes, obesity and metabolic syndrome. The aim of this study is to examine the effects of β-glucan on cardiovascular health and to contribute to science by evaluating to what extent we should include β-glucan in healthy diets. Based on the information given in the recent literature, the effect of β-glucan, one of the soluble fibers, on the prevention and treatment of CVD has been proven, and it has been determined that it may be correct to recommend foods containing β-glucan in daily nutrition by dieticians.

References

  • Referans 1 Grundy, M. M. (2018). Processing of oat: the impact on oat's cholesterol lowering effect. Food & Function, 1328-1343.
  • Referans 2 Meia, X., Tanga, Q., & Huanga, G. e. (2020). Preparation, structural analysis and antioxidant activities of phosphorylated (1→3)-β-D-glucan. Food Chemistry.

Beta Glukanın Kardiyovasküler Sağlık Üzerine Etkisi

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 159 - 164, 31.08.2021
https://doi.org/10.47769/izufbed.915997

Abstract

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dünyada ölüme sebep olan bütün hastalıkların başında yer alır. KVH’nın önlenebilir bir hastalık olması sebebiyle üzerinde yapılan çalışmalar önem arz etmektedir. KVH’yı önleme ve KVH’nın tedavisinde beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının iyileştirilmesi ön planda yer almaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra diyet posasından zengin beslenmenin de KVH’ya neden olan kandaki; total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoproteinler gibi parametrelerin düzeylerini düşürerek hastalığa yakalanma riskini azalttığı görülmüştür. Yapılan klinik ve deneysel çalışmalar sonucunda yulaf ve yulaf içeren ürünlerin tüketilmesinin serum kolesterolü ve diğer kardiyovasküler hastalık markerleri üzerindeki yararlı etkisi saptanmıştır. Yulafın kolesterol düşürücü etkisinin, içerdiği β-glukan ve posa ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 1997'de ,2004 de ise Birleşik Krallık Ortak Sağlık Talepleri Girişimi de (JHCI) yulaf β-glukanın kolesterol düşürücü etkisini onaylamıştır. β-glukanın sadece kolesterol üzerine değil, diyabet, obezite ve metabolik sendrom gibi kronik hastalıklar üzerine de etkili olarak KVH’nın oluşumunu engellediğine dair çalışmalar da literatürde mevcuttur. Bu çalışmanın amacı da β-glukanın kardiovasküler sağlık üzerine yapmış olduğu etkileri inceleyerek, sağlıklı beslenmede β-glukana ne ölçüde yer vermemiz gerektiğini değerlendirerek bilime katkıda bulunmaktır. Son literatürlerde verilen bilgilere dayanarak, çözünür liflerden β-glukanın KVH’nın korunma ve tedavisi üzerindeki etkisi kanıtlanmış olup, günlük beslenmede β-glukan içeren besinlerin diyetisyenler tarafından önerilmesinin doğru olabileceği belirlenmiştir.

References

  • Referans 1 Grundy, M. M. (2018). Processing of oat: the impact on oat's cholesterol lowering effect. Food & Function, 1328-1343.
  • Referans 2 Meia, X., Tanga, Q., & Huanga, G. e. (2020). Preparation, structural analysis and antioxidant activities of phosphorylated (1→3)-β-D-glucan. Food Chemistry.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Rabia EGE> (Primary Author)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZLİ)
0000-0001-7954-7014
Türkiye


Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU>
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0001-7936-8462
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Application Date April 16, 2021
Acceptance Date June 5, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Ege, R. & Köseoğlu, S. Z. A. (2021). Beta Glukanın Kardiyovasküler Sağlık Üzerine Etkisi . İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 159-164 . DOI: 10.47769/izufbed.915997

20503

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License.