Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Quantitative Research on Online Education Experiences of 4-6 Years Old Quran Course Teachers (Ankara Example)

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 33 - 61, 15.06.2022
https://doi.org/10.46595/jad.1081858

Abstract

The aim of the research is to determine their experience of matters for developing course materials for distance education of 4-6 year old Quran course instructors, to use teaching technologies, to prepare audio and video games, etc. Survey model and survey technique were used in the research. The universe of the research is to create the course tutorials of the presidency of Religious Affairs 4-6 years of age. Ankara Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Pursak and Yenimahalle district Mufti serve in 4-6 years of Quran courses and constitute 142 instructors. The data obtained from the instructors participating in the research has been analyzed using the SPSS 25 statistical package program. It has been determined that the proficiency levels of the instructors who have a service period of 5-10 years and graduated from the postgraduate program are higher in preparing and applying course materials. Teachers who have Master degree with 15-20 years of service period related to the suitability of online education for the education of preschool children received positive scores. In the assessment of teaching technology competencies of teachers, it was found that doctoral and master degree teachers with a service period of 15-20 years received more points than others.

References

 • Bacanlı, Hasan. Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
 • Cevizci, Ahmet. Eğitim Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları, 2010.
 • Dikmen, Semih- Bahçe, Ferhat. “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği”. Turkish Journal of Educational Studies 7/2 (Mayıs 2020), 78-98.
 • Doğan, Zülfi. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim- Öğretim Yeterlik Algıları (Kayseri Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2019.
 • Erden, Münire. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2017.
 • Gamgam Hamza - Altunkaynak Bülent. Parametrik Olmayan Yöntemler SPSS Uygulamalı. Ankara: Gazi Kitapevi, 2008.
 • Gürbüz, Sait- Şahin, Faruk. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem- Analiz. Ankara: Seçkin, 2016.
 • Türkiye Bilimler Akademisi. Erişim 2 Şubat 2021. http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final%2B.pdf.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2016.
 • Kaya, Zeki. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayınları, 2002.
 • Korkmaz, Mehmet. 4-6 Yaş Kuran Kurslarında Din Eğitimi. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2019.
 • Kurt, İbrahim. “Salgın Döneminde 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursları (Ankara Örneği)”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/2 (Temmuz 2021), 393-421.
 • Nuroğlu, Elif - Nuroğlu, Hüseyin. “Türkiye ve Almanya’nın Sanayide Dijital Dönüşümü: Yol Haritaları ve Şirketlerin Karşılaştırılması”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2018), 1537-1560.
 • Üzümcü Muzaffer- Çınar Nuran Çınar, “Öğreticilerine Göre Diyanet 4-6 Yaş Kur’an Kursları (Çorlu Örneği)”, Trabzon İlahiyat Dergisi 7/1 (Bahar 2020), 7-51.
 • Yazıbaşı, Muhammed Ali. “Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Kuran Kursu Öğreticisi, Öğrencisi ve Öğrenci Velisinin İhtiyaç ve Beklentileri (Kırıkkale Örneği)”, Dini Araştırmalar Dergisi 23/57 (2020), 95-116.

4-6 Yaş Kuran Kursu Öğreticilerinin Online Eğitim Tecrübeleri Üzerine Nicel Araştırma (Ankara Örneği)

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 33 - 61, 15.06.2022
https://doi.org/10.46595/jad.1081858

Abstract

Araştırmanın amacı 4-6 yaş kuran kursu öğreticilerinin uzaktan eğitime yönelik ders materyalleri geliştirme, öğretim teknolojilerinden yararlanma, sesli ve görüntülü oyunlar hazırlama vb. hususlarla ilgili tecrübelerini tespit etmektir. Araştırmada anket ve model tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş kuran kursu öğreticileri oluşturmaktır. Örneklemi ise Ankara Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle ilçe müftülüğü 4-6 yaş kuran kurslarında görev yapmakta 142 öğretici oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğreticilerden elde edilen veriler SPSS 25 istatistik paket programı kullanılarak analiz yapılmıştır. Hizmet süresi 5-10 yıl, kadrolu ve lisansüstü programdan mezun olan öğreticilerin ders materyali hazırlama ve uygulama konusunda yeterlik seviyelerinin daha üst durumda olduğu tespit edilmiştir. Online eğitimin okul öncesi çocukların eğitimine uygunluğu ile ilgili hizmet süresi 15-20 yıl olan yüksek lisans mezunu öğreticiler olumlu puan almışlardır. Öğreticilerin öğretim teknolojileri yeterlikleri ile ilgili değerlendirmede hizmet süresi 15-20 yıl olan doktora mezunu öğreticilerin diğerlerine göre daha fazla puan aldıkları tespit edilmiştir. Uzaktan eğitimin çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı ile ilgili değerlendirmede hizmet süresi 10-15 yıl olan, doktora mezunu öğreticiler daha yüksek puan almaktadır. Müftülüklerce gerçekleştirilen online hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili olarak hizmet süresi 15-20 yıl olan doktora ve yüksek lisans mezunu öğreticiler diğerlerine göre daha fazla puan aldıkları görülmüştür.

References

 • Bacanlı, Hasan. Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
 • Cevizci, Ahmet. Eğitim Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları, 2010.
 • Dikmen, Semih- Bahçe, Ferhat. “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği”. Turkish Journal of Educational Studies 7/2 (Mayıs 2020), 78-98.
 • Doğan, Zülfi. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim- Öğretim Yeterlik Algıları (Kayseri Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2019.
 • Erden, Münire. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2017.
 • Gamgam Hamza - Altunkaynak Bülent. Parametrik Olmayan Yöntemler SPSS Uygulamalı. Ankara: Gazi Kitapevi, 2008.
 • Gürbüz, Sait- Şahin, Faruk. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem- Analiz. Ankara: Seçkin, 2016.
 • Türkiye Bilimler Akademisi. Erişim 2 Şubat 2021. http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final%2B.pdf.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2016.
 • Kaya, Zeki. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayınları, 2002.
 • Korkmaz, Mehmet. 4-6 Yaş Kuran Kurslarında Din Eğitimi. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2019.
 • Kurt, İbrahim. “Salgın Döneminde 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursları (Ankara Örneği)”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/2 (Temmuz 2021), 393-421.
 • Nuroğlu, Elif - Nuroğlu, Hüseyin. “Türkiye ve Almanya’nın Sanayide Dijital Dönüşümü: Yol Haritaları ve Şirketlerin Karşılaştırılması”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2018), 1537-1560.
 • Üzümcü Muzaffer- Çınar Nuran Çınar, “Öğreticilerine Göre Diyanet 4-6 Yaş Kur’an Kursları (Çorlu Örneği)”, Trabzon İlahiyat Dergisi 7/1 (Bahar 2020), 7-51.
 • Yazıbaşı, Muhammed Ali. “Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Kuran Kursu Öğreticisi, Öğrencisi ve Öğrenci Velisinin İhtiyaç ve Beklentileri (Kırıkkale Örneği)”, Dini Araştırmalar Dergisi 23/57 (2020), 95-116.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Published Date Yaz/Summer 2022
Journal Section Peer-reviewed Research Articles
Authors

Muhammed Ali YAZIBAŞI> (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0369-1217
Türkiye

Early Pub Date June 13, 2022
Publication Date June 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 1

Cite

ISNAD Yazıbaşı, Muhammed Ali . "4-6 Yaş Kuran Kursu Öğreticilerinin Online Eğitim Tecrübeleri Üzerine Nicel Araştırma (Ankara Örneği)". Journal of Analytic Divinity 6 / 1 (June 2022): 33-61 . https://doi.org/10.46595/jad.1081858

·  JAD accepts the Open Access Journal Policy for expanding and flourishing of knowledge.

·  Adress: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity, Faculty of Islamic Sciences, Esenboga Campus, Cubuk/Ankara