Journal of Analytic Divinity
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-3792 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Özcan GÜNGÖR | https://andcenter.org/tr/amac/


''OUR JOURNAL EDITOR'S BOARD HAS DECIDED TO USE ISNAD Citation System FROM JUNE 2020. ''

 ·  Journal of  Analytic Divinity  is a peer-reviewed Journal published  twice a year as June and December.

·  The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

·  All articles sent to JAD are subject to the double-blind peer-review process. Also, all the articles are checked by a plagiarism software to preclude any academic dishonesty.

·  With a wide publication coverage, the Journal that is a convenient platform for academic publications, has attracted the attention of a great number of researchers.   

·  Indexing

ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

INDEX COPERNICUS (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

DOAJ (Kabul/ Accepted: 30/04/2019)

Journal of Analytic Divinity

e-ISSN 2602-3792 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Özcan GÜNGÖR | https://andcenter.org/tr/amac/
Cover Image


''OUR JOURNAL EDITOR'S BOARD HAS DECIDED TO USE ISNAD Citation System FROM JUNE 2020. ''

 ·  Journal of  Analytic Divinity  is a peer-reviewed Journal published  twice a year as June and December.

·  The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

·  All articles sent to JAD are subject to the double-blind peer-review process. Also, all the articles are checked by a plagiarism software to preclude any academic dishonesty.

·  With a wide publication coverage, the Journal that is a convenient platform for academic publications, has attracted the attention of a great number of researchers.   

·  Indexing

ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

INDEX COPERNICUS (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

DOAJ (Kabul/ Accepted: 30/04/2019)

Volume 4 - Issue 1 - Jun 15, 2020
 1. Sayı Editöründen: Yeni Sayı 4 (1)
  Pages 1 - 2
  Halil İ̇brahim DOĞAN
 2. Nasreddin Hoca’nın Fıkralarını Sosyolojik Okuma Denemesi
  Pages 1 - 20
  Ejder OKUMUŞ
 3. Ehl-i Sünnet ve Şîa Hadîs Kaynaklarında Zeynelâbidîn Ali B. Hüseyin ve Rivâyetleri
  Pages 21 - 43
  Hasan YERKAZAN
 4. Din Çalışmalarında Antropoloji
  Pages 44 - 66
  İsmet TUNÇ
 5. Rivayetlerde Kadını Dövme Meselesi
  Pages 67 - 85
  Nurefşan AKYILDIZ
 6. 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Okul Öncesi Dönem Müzik Eğitimine İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 86 - 103
  Sadettin Volkan KOPAR , Serbülend ARPA
 7. Seküler Başa Çıkma Yöntemi Olarak Aydaş İnancı :Yukarı Karahacılı Köyü Örneği
  Pages 104 - 115
  Muhammed ŞAHBAZ
 8. Ergen ve Genç Sığınmacıların “Türkiye” Algısı
  Pages 116 - 134
  Kemal COŞKUN , Ali ERMİŞ
 9. Kuzey Afganistan'da Aile ve Din İlişkisi (Cüzcan Örneği)
  Pages 135 - 152
  Aminullah KOSHAN , Özcan GÜNGÖR
 10. Nahivciler Nezdinde Takdîm-Te'hîr Olgusu
  Pages 153 - 166
  Hatice KESKİNOĞLU , Mehmet Ali Kılay ARAZ
 11. Irak Arapçasına Geçen ve Anlam Kaymasına Uğrayan Bazı Türkçe Kelimeler
  Pages 167 - 182
  Nur ÖZBEK , Abdullah HACIBEKİROĞLU
 12. Arap Dilinde Morfemler ve Cümlenin Anlamsal Yorumuna Etkileri
  Pages 183 - 195
  Büşra GÜRPINAR , Muhammet ASUTAY
 13. Kur’an’da Toplumsal Cinsiyet Bağlaminda Eşcinselliğe Sosyolojik Bakış
  Pages 196 - 213
  Rumeysa YAZAR
 14. An Ottoman Example of the Perception of Other Religions in Islamic-Thought
  Pages 214 - 225
  Recai DOĞAN
 15. Khulafaur Rasyidin Social Policyin the Expansion of Islamic Authority
  Pages 226 - 238
  Achmad MUHLİS
 16. Kur’an’da Kadınla İlgili Yerel Kültürün Fenomenolojisi
  Pages 239 - 258
  Zeynep KATMER
 17. Kur’an’da Küreselleşmeci Âlem Tasavvuru
  Pages 259 - 286
  Zeynep Tuğba ALBAKIR
 18. Sosyal Risk Faktörü Olarak Kur’an’da Münafıkların Durumu
  Pages 287 - 299
  Nazife YILMAZ
 19. Bir Nahiv Usûlü Delili Olarak İcmâ Olgusu ve Hüccet Değeri
  Pages 300 - 318
  Tahsin YURTTAŞ
 20. Bir Kültürel Direniş Örneği Olarak Kur’an’da Ashab-ı Kehf
  Pages 319 - 332
  Merve Betül ÇİFTÇİ