Book Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi, Yazar: Elif Tokay, (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2021).

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 316 - 325, 15.06.2022

Abstract

Hıristiyan teolojisinin teşekkül sürecine ışık tutan "Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi" başlığını taşıyan bu kitap, Öğretim Görevlisi Dr. Elif Tokay tarafından kaleme alınmıştır. Bu araştırmada yazar, Kapadokya Babalarından biri olan Nazianzuslu Grigorius’un Teslis doktrininin “bir ousia-üç hypostasis” şeklinde sistematize edilmesindeki rolüne odaklanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada özellikle Grigorius’un Kutsal Ruhun tanrısallığının tasdik edilişinde etkin bir teolog olduğu vurgulanmaktadır. Buradan hareketle Teslis doktrininin tedrici bir süreçten geçerek belirlendiği görüşünün altı çizilmektedir. Bu hususta Hıristiyanlığın erken dönemlerindeki temel teolojik tartışmaların yanı sıra o dönemlerde etkin olan muhtelif dini gruplara ve bu grupların teolojik yorumlarına da temas edilmektedir. Üzerinde durulan bir diğer tema ise Nazianzuslu Grigorius’un mistik ve soteriyolojik bir bağlamda ortaya koyduğu “theosis” kavramı çerçevesinde sistematize ettiği teolojik görüşleridir.

References

  • Tokay, Elif. Anadolulu Bir Kilise Babası: Nazianzuslu Gregory. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
  • Tokay, Elif. “Continuity and Transformation in the Arabic Translation of Gregory Nazianzen's Oration on Baptism (Oration 40)”. Origenes und seine Erbe in Orient und Okzident. ed. Alfons Fürst. 227-253. Münster: Aschendorff Verlag, 2011.
  • Tokay, Elif. Continuity And Transformation: Theosis in The Arabic Translation of Gregory Nazianzen's Oration on Baptism (Oration 40). Cardiff: Cardiff University, Religious Studies and Theology, Doktora Tezi, 2012.
  • Tokay, Elif. Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 1. Basım, 2021.
  • Tokay, Elif. “The Relationship Between the Holy Spirit and Human Perfection in the Baptismal Theology of Gregory of Nazianzus: Examined with Reference to Christian Arabic Literature”. İslam Araştırmaları Dergisi 39 (2018), 55-87.

Gregory of Nazianzus and the Matter of the Deity of the Holy Spirit, Author: Elif Tokay, (Ankara: Eskiyeni Publishing, 2021).

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 316 - 325, 15.06.2022

Abstract

This book, titled Gregory of Nazianzus and the Matter of the Deity of the Holy Spirit, which sheds light on the formation process of Christian theology, was written by Lecturer Dr. Elif Tokay. In this research, the author focuses on the role of Gregory of Nazianzus, one of the Cappadocian Fathers, in the systematization of the Trinity doctrine as "one ousia-three hypostasis". In this context, it is emphasized in the research that Gregory has been an effective theologian in the confirmation of the divinity of the Holy Spirit. From this point of view, it is underlined that the doctrine of the Trinity is determined through a gradual process. In this regard, besides the basic theological debates in the early periods of Christianity, various religious groups that were active at that time and the theological interpretations of these groups are also touched upon. Another theme emphasized here is the concept of "theosis" that Gregory of Nazianzus put forward in a mystical and soteriological context and the theological views he systematized within this framework.

References

  • Tokay, Elif. Anadolulu Bir Kilise Babası: Nazianzuslu Gregory. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
  • Tokay, Elif. “Continuity and Transformation in the Arabic Translation of Gregory Nazianzen's Oration on Baptism (Oration 40)”. Origenes und seine Erbe in Orient und Okzident. ed. Alfons Fürst. 227-253. Münster: Aschendorff Verlag, 2011.
  • Tokay, Elif. Continuity And Transformation: Theosis in The Arabic Translation of Gregory Nazianzen's Oration on Baptism (Oration 40). Cardiff: Cardiff University, Religious Studies and Theology, Doktora Tezi, 2012.
  • Tokay, Elif. Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 1. Basım, 2021.
  • Tokay, Elif. “The Relationship Between the Holy Spirit and Human Perfection in the Baptismal Theology of Gregory of Nazianzus: Examined with Reference to Christian Arabic Literature”. İslam Araştırmaları Dergisi 39 (2018), 55-87.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Published Date Yaz/Summer 2022
Journal Section Book Reviews
Authors

Hayriye Özlem SÜRER> (Primary Author)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1945-3937
Türkiye

Early Pub Date June 13, 2022
Publication Date June 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 1

Cite

ISNAD Sürer, Hayriye Özlem . "Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi, Yazar: Elif Tokay, (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2021).". Journal of Analytic Divinity 6 / 1 (June 2022): 316-325 .

·  JAD accepts the Open Access Journal Policy for expanding and flourishing of knowledge.

·  Adress: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity, Faculty of Islamic Sciences, Esenboga Campus, Cubuk/Ankara