Image Presentation
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Jenerik-İçindekiler-Editörden

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 1 - 8, 15.06.2022

Abstract

Kıymetli Okurlar;
2022 yılının ilk sayısı olan dergimizin 6. cilt 1. sayısında 14 Türkçe ve 1 İngilizce makale ve 1 kitap değerlendirmesi olmak üzere toplam 15 akademik çalışma yayınlanmaktadır.
Dergimizin bu sayısında Dr. Öğrencisi Sevim İleri Ünal ve Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat’ın kaleme aldığı Din Öğretiminde Bilgi, Medya ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri adlı makalelerinde Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında güncel olarak uygulanan 2018 DKAB Dersi Öğretim Programı (Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) incelenmiştir. 4-6 Yaş Kuran Kursu Öğreticilerinin Online Eğitim Tecrübeleri Üzerine Nicel Araştırma (Ankara Örneği) adlı makalesinde Doç. Dr. Muhammed Ali Yazıbaşı, 4-6 yaş kuran kursu öğreticilerinin uzaktan eğitime yönelik ders materyalleri geliştirme, öğretim teknolojilerinden yararlanma, sesli ve görüntülü oyunlar hazırlama vb. hususlarla ilgili tecrübelerini tespit etmektir. Veşşâ’nın hayatı ve maksûr-memdûd konusu, Arş. Gör. Yusuf Buhan tarafından Ebü't-Tayyib el-Veşşâ ve el-Memdûd ve'l-Maksur Adlı Eseri isimli makalede ele alınmıştır. Pets: Theological Dilemmas and Spatial Accommodation Among Turkish-Speaking Migrants in the Northwest of England isimli makalesinde Dr. Öğr. Üy. Mehmet Davut Coştu İngiltere'nin kuzeybatısındaki Türkçe Konuşan (TK) göçmenler tarafından evcil hayvan sahiplenme eylemini nasıl deneyimlediği, mülakatlardan toplanan materyaller üzerinden incelenmektedir. Lisans Öğr. Rabia Kılıç’ın Dost-Düşşman Ayrımı Bağlamında Kur’an’da Damga Tipleri çalışması, Kur’an’da düşman olarak damgalanan birey ve gruplar, bu damgalamanın sebepleri ve damgalamanın bir sonucu olarak ortaya çıkan yapısal ayrımcılık ele alınmıştır. Mekke’de Hz. Muhammed’i Teselli Eden Kıssalar (Hz. Musa Örneğinde Karşılaştırmalı Tahlil) başlıklı çalışmasında Dr. Öğr. Üy. Mürsel Ethem, Kur’an’ı Kerim’de en fazla anlatılan kıssalardan olan Hz. Musa kıssasını özellikle Mekkî ayetleri dikkate alıp, Hz. Muhammed’e ve ashabına nasıl bir destek ve motivasyon sağladığını yaşanan olaylar ile kıyaslama yaparak açıklamıştır. Lisans Öğr. Sena Koyuncu, Çokluk Kuramı Bağlamında Kur’an’da Kitleler isimli makalesi Kur’an’da olan kitle örnekleri irdeleyerek kitlelerde mevcut olan çokluk durumu Kur’an’da nicelik (çokluk) ve kitle ilişkisi bağlamında ortaya koymuştur. Kırgız Aile Değerleri başlıklı çalışmada Prof. Dr. Recai Doğan ve Dr (Aday) Dilnoza Rahmatillaeva, Kırgız ailesinin sahip olduğu mevcut değerler sistemi kaleme almıştır. milliyetçilik fenomeni kavramsal olarak ele alınıp tarihsel gelişim, değişim ve toplumları etkileme boyutlarıyla duygu milliyetçiliği bağlamında sosyolojik olarak incelendiği Duygu Milliyetçiliği Olarak Kur’an’da Yakınlarla İlişkinin Sosyolojisi isimli makale, Lisans Öğr. Fuat Araz tarafından oluşturulmuştur. Öğr. Gör. Dr. Servet Demirbaş, Kur’an-ı Kerîm’de ‘Asâ Fiili ve İhtiva Ettiği Manalar başlıklı çalışmasında Arap dilinin edebi inceliklerini incelemektedir. Sosyolojik Bağlamında Yoksunluğun Kur’an’i İzdüşümleri adlı çalışmasında Lisans Öğr. Sare Nur Aydın, sosyolojik bağlamda yoksunluk teorisini ele alarak Kur’an’daki yoksunluk izdüşümlerini irdelemiştir. Lisans Öğr. Rabia Berre Tufan, Olumsuz Algı Yönetimi Biçimi Olarak İnkarcıların Kur’an’da Tuzak Kurma Eylemleri isimli makalesinde Kur’an’da geçen anlatılar üzerinden algı yönetimi konusunu çalışmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Yağlı “Türk Tipi Travmayla Baş Etme Stratejisi – Acıyı Bal Eylemek: Sarıkamış Destanı Örneği” adlı çalışmasıyla politik psikolojik açıdan Sarıkamış Destanına farklı bir perspektiften bakmıştır. Kaynakları Açısından Kur’an’da Halk İnançları Eleştirisi çalışmasında Doç. Dr. İbrahim Yıldız, Kur’an’da bahsi geçen bâtıl halk inançları konu etmektedir. H. F. Dinçer ise “Kur’an’da Hatırlatma Unsurları Olarak Ritüeller, Mekan, Zaman ve Olaylar” konusunu toplumsal hafıza açısından ele almıştır. Son olarak Arş. Gör. Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi, Yazar: Elif Tokay, (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2021) isimli kitap değerlendirmesi ile yeni sayıda katkı sunmuştur. Hayriye Özlem Sürer Yayınlanan tüm makaleler ülkemizin akademik birikimine bir katkı sunmak ve siz değerli okurlarımıza bilgiyi ulaştırmak adına takdir yahut eleştirilerinize açıktır.
Dergimiz editörler kurulunda yeni sayımızdan itibaren bir bayrak değişimi söz konusudur. Bu çerçevede yayına başladığı günden bu yana emek ve gayretleriyle dergimizin bugünlere ulaşmasına katkı sunan Sayın Dr. Öğr. Üy. Tuğba Özen ve Dr. Halil İbrahim Doğan hocalarımıza teşekkür ederiz. Dergimiz editörler kuruluna yeni katılan hocalarımıza ise hoş geldiniz diyoruz. Dergimiz yeni kadrosu ile profesyonelleşme yolunda kararlı adımlar atmaktadır. ERİH PLUS, ATLA, DOAJ, İNDEX COPERNİCUS, EBSCO gibi uluslararası alan indekslerinde taranan dergimiz araştırmacılarımızın makalelerini titiz bir değerlendirme süreci ile okuyucusuna sunmayı amaç edinmiştir. 
Editör
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

References

  • Güngör, Özcan. Journal of Analytic Divinity Yeni Sayı, Cilt 6 Sayı 1. Journal of Analytic Divinity, 6/1, 2022. I-VIII.

Generic-Contents-From Editor

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 1 - 8, 15.06.2022

Abstract

Dear Readers;
Journal of Analytic Divinity brings you together with the work of valuable academics and researchers with the excitement of the first day and the efforts of our colleagues. Since its first issue, the Journal of Analytic Divinity has been reviewing quality articles within the framework of academic and ethical principles and ensuring that they are scanned in international indexes. A teamwork that is open to innovations in order to catch up with the standards of Turkish academic journals, which continue to develop day by day, serves the mission and vision of our journal. We would like to express that we are obliged to contribute to the academic journalism of our country, as in this issue, in our future issues as well.
In the first issue of 2022, in the 6th volume of our journal, a total of 15 academic studies, including 13 Turkish and 1 English articles and 1 book review, are published.

References

  • Güngör, Özcan. Journal of Analytic Divinity Yeni Sayı, Cilt 6 Sayı 1. Journal of Analytic Divinity, 6/1, 2022. I-VIII.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Published Date Yaz/Summer 2022
Journal Section Generic-Table of Contents
Authors

Özcan GÜNGÖR This is me (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
0000-0002-0775-023X
Türkiye

Early Pub Date June 13, 2022
Publication Date June 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 1

Cite

ISNAD Güngör, Özcan . "Jenerik-İçindekiler-Editörden". Journal of Analytic Divinity 6 / 1 (June 2022): 1-8 .

·  JAD accepts the Open Access Journal Policy for expanding and flourishing of knowledge.

·  Adress: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity, Faculty of Islamic Sciences, Esenboga Campus, Cubuk/Ankara