Review
PDF BibTex RIS Cite

COVER OF JAES (VOL 2, NO 1, YEAR 2)

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 23 - 25, 03.04.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.303751

Abstract
                           Anadolu
Çevre ve Hayvancılık Bilimleri DergisiCilt /Volume: 2, Sayı / Number: 1, 2017Journal of Anatolian Environmental & Animal SciencesDört ayda bir yayımlanır
/
Publised four monthlyE-ISSN 2548-0006

SahibiProf. Dr. Bülent VEREPDoç. Dr. Fikri BALTA 

Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü

Baş Editör
/
Editor-in ChiefProf. Dr.
Bülent VEREPRecep Tayyip Üniversitesi, Su Ürünleri
Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, 53100 Rize,
Türkiye 

Editör
Yardımcısı /
Co- Editor

Doç. Dr. Fikri BALTARecep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Bölümü, Hastalıklar Anabilim Dalı, Türkiye


References

 • Fırtına Havzası Doğal Kaynak Sorunları ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler
 • Natural Resource Problems and Suggestions for resolving these problems in Fırtına Watershe
 • Turan YÜKSEK, Filiz YÜKSEK, Oğuz KURDOĞLU
 • Alabalıklarda (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) Hastalığının Teşhisi İçin Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) Yönteminin Geliştirilmesi
 • The Development of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Method for Diagnosis of Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) Disease in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)
 • Uğur DEĞİRMENCİ, Haşmet ÇAĞIRGAN
 • Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) (Sauria: Lacertidae)‘nin Farklı Rakımlarda Yaşayan İki Populasyonunda Yaş Tayini
 • Age Determination in two Populations of the Snake-eyed Lizard (Ophisops elegans)(Sauria: Lacertidae) at Different Altitudes
 • Abdullah ALTUNIŞIK, Tuğba ERGÜL KALAYCI, İbrahim UYSAL, Murat TOSUNOĞLU, Nurhayat ÖZDEMİR
 • Effect of LED Light Color on Growth Rates and β-carotene Amounts of Tetraselmis chuii and marine Chlorella sp.
 • Renkli LED Işıklarının Tetraselmis chuii ve Deniz Chlorella sp.'nin Büyüme Hızı ve β-karoten Miktarları Üzerine Etkisi
 • Pınar PİRİNÇ, Yaşar DURMAZ
 • Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
 • Determination of Physico-chemical Water Quality of Derepazarı Stream
 • Bülent VEREP, Tanju MUTLU, Vildan ÇAKIR, Gizem AYDIN

JAES DERGİ KAPAĞI (CİLT 2, SAYI 1, YIL 2)

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 23 - 25, 03.04.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.303751

Abstract

                            Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri DergisiCilt /Volume: 2, Sayı / Number: 1, 2017

Journal of Anatolian Environmental & Animal Sciences

Dört ayda bir yayımlanır / Publised four monthly

E-ISSN 2548-0006

Sahibi

Prof. Dr. Bülent VEREP

Doç. Dr. Fikri BALTA

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Baş Editör / Editor-in Chief

Prof. Dr. Bülent VEREP

Recep Tayyip Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, 53100 Rize, Türkiye

 

Editör Yardımcısı / Co- Editor

Doç. Dr. Fikri BALTA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Hastalıklar Anabilim Dalı, Türkiye


References

 • Fırtına Havzası Doğal Kaynak Sorunları ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler
 • Natural Resource Problems and Suggestions for resolving these problems in Fırtına Watershe
 • Turan YÜKSEK, Filiz YÜKSEK, Oğuz KURDOĞLU
 • Alabalıklarda (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) Hastalığının Teşhisi İçin Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) Yönteminin Geliştirilmesi
 • The Development of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Method for Diagnosis of Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) Disease in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)
 • Uğur DEĞİRMENCİ, Haşmet ÇAĞIRGAN
 • Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) (Sauria: Lacertidae)‘nin Farklı Rakımlarda Yaşayan İki Populasyonunda Yaş Tayini
 • Age Determination in two Populations of the Snake-eyed Lizard (Ophisops elegans)(Sauria: Lacertidae) at Different Altitudes
 • Abdullah ALTUNIŞIK, Tuğba ERGÜL KALAYCI, İbrahim UYSAL, Murat TOSUNOĞLU, Nurhayat ÖZDEMİR
 • Effect of LED Light Color on Growth Rates and β-carotene Amounts of Tetraselmis chuii and marine Chlorella sp.
 • Renkli LED Işıklarının Tetraselmis chuii ve Deniz Chlorella sp.'nin Büyüme Hızı ve β-karoten Miktarları Üzerine Etkisi
 • Pınar PİRİNÇ, Yaşar DURMAZ
 • Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
 • Determination of Physico-chemical Water Quality of Derepazarı Stream
 • Bülent VEREP, Tanju MUTLU, Vildan ÇAKIR, Gizem AYDIN

Details

Journal Section Articles
Authors

Bülent VEREP

Türkiye


Fikri BALTA

Türkiye

Publication Date April 3, 2017
Submission Date April 3, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Verep, B. & Balta, F. (2017). COVER OF JAES (VOL 2, NO 1, YEAR 2) . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 2 (1) , 23-25 . DOI: 10.35229/jaes.303751


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg