Research Article
BibTex RIS Cite

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Alabalık İşletmelerinin Sucul Ortamlarında Toplam ve Fekal Koliform Seviyeleri

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 34 - 37, 31.08.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.327588

Abstract

Bu araştırmada, Rize ve
Trabzon illerindeki bazı gökkuşağı alabalığı (
Oncorhynchus mykiss) işletmelerinin sucul ortamlarında
toplam ve fekal koliform seviyelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla,
Rize ve Trabzon’da bulunan yedi farklı alabalık işletmesinin giriş ve
çıkışlarının kalitesi bakteriyolojik açıdan incelenmiştir. Çoklu Tüp
Fermentasyon yöntemine göre, en yüksek toplam koliform seviyesi 1380 EMS/100 ml
olarak hesaplanırken, en yüksek fekal koliform seviyesi ise 1100 EMS/100 olarak
hesaplanmıştır. Genel olarak, işletmelerin su kaliteleri Yüzeysel Su Kalitesi
Yönetimi Yönetmeliğinin Kıta içi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre
Kalite Kriterleri açısından yüksek kalitede (Sınıf1) ve az kirlenmiş kalitede
(Sınıf 2) oldukları belirlenmiştir.

References

 • A.P.H.A., (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association, Washington, DC, USA, 1325 s.
 • Alemdar, S., Kahraman, T., Ağaoğlu, S. ve Alişarlı, M., (2009). Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri, Ekoloji ve Çevre Koruma, 19,73, 29-38.
 • Altuğ, G., Yardimci, C.H., Okgerman, H. ve Tarkan, A.S., (2006). Levels of Bacterial Metabolic Activity, Indicator (Coliform, Escherichia coli) and Pathogen Bacteria (Salmonella spp.) in the Surface Water of Sapanca Lake, Turkey, Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 12, 67-77.
 • Çolakoğlu, F., (2007). Rize Şehir Sahilinde Deniz Suyundan İzole Edilen Enterik Bakterilerde Antibiyotik Direncinin Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Gedik, K., Verep, B., Terzi, E. ve Fevzioğlu, S. (2010). Fırtına Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji, 19(76), 25-35.
 • Hacioglu, N. ve Dulger, B., (2009). Monthly Variation of Some Physico-Chemical and Microbiological Parameters in Biga Stream (Biga, Canakkale, Turkey), African Journal of Biotechnology, 8,9, 1929-1937.
 • Hacioglu, N. ve Dulger., B., (2010). Monthly Variation of Some Physico-Chemical and Microbiological Parameters in Sarıcay Stream (Canakkale, Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, 19,5A, 986-990.
 • Kacar, A., (2011). Analysis of Spatial and Temporal Variation in the Levels of Microbial Fecal Indicators in the Major Rivers Flowing into the Aegean Sea, Turkey, Ecological Indicators, 11,5, 1360-1365.
 • Koloren, Z., Taş, B. ve Kaya, D., (2011). Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)'nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1,3, 74-85.
 • Pepper, I.L. ve Gerba, C.P., (2004). Environmental Microbiology, A Laboratory Manual, Second Edition, Elsevier Academic Press, Burlington, USA, 209 s.
 • Sevim, A., (2005). Trabzon’daki Derelerin Fekal Koliform Kirliliği ve Koliform Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profillerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Taşpınar, B., Verep, B., Terzi, E. ve Çetindemir, D., (2015). Rize ili kıyı şeridinde bakteriyolojik kirliliğin araştırılması. Yunus Araştırma Bülteni, 15(2), 17-27.
 • Terzi, E., (2013). Alabalık işletmelerinden izole edilen bakterilerde antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi", Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Toroglu, E. ve Toroglu, S., (2009). Microbial Pollution of Water in Golbasi Lake in Adiyaman, Turkey, Journal of Envıronmental Biology, 30,1, 33-38.
 • Verep, B., Serdar, O., Turan, D. ve Şahin, C., (2005). İyidere (Trabzon)'nin fiziko-kimyasal açıdan su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji, 14(57), 26-35.
 • Verep, B., Mutlu, T., Çakır, V. ve Aydın, G., (2017). Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, 2:1, 17-22.
 • Yardımcı, C.H., (2009). Sapanca Gölü Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyi ile Enterobacteriaceae Üyelerinde Beta-Laktam Antibiyotik Dirençlilik Frekansının Araştırılması, Doktora Tezi, İ.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Total and Fecal Coliform Levels of Aquatic Environments of Some Trout Farms in Eastern Black Sea Region of Turkey

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 34 - 37, 31.08.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.327588

Abstract

In this
study, it was aimed to investigate the total and fecal coliform levels of
aquatic environments of some rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss
) farms in Rize and Trabzon, Turkey. For this purpose,
the
quality of influent and effluent of 7 trout farms located in Rize and Trabzon
was determined in terms of bacteriological structure.
According
to Multiple Tube Fermentation Techniques, while the highest total coliform
level was calculated as 1380 EMS/100 ml, the highest fecal coliform level was
1100 EMS/100 ml. Generally, bacteriological qualities of the fish farm waters
were classified as High Quality (Class 1) and slightly polluted (Class 2) in
accordance to Quality Criteria of Inland Surface Water Resources of Turkish
Surface Water Quality Regulation.

References

 • A.P.H.A., (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association, Washington, DC, USA, 1325 s.
 • Alemdar, S., Kahraman, T., Ağaoğlu, S. ve Alişarlı, M., (2009). Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri, Ekoloji ve Çevre Koruma, 19,73, 29-38.
 • Altuğ, G., Yardimci, C.H., Okgerman, H. ve Tarkan, A.S., (2006). Levels of Bacterial Metabolic Activity, Indicator (Coliform, Escherichia coli) and Pathogen Bacteria (Salmonella spp.) in the Surface Water of Sapanca Lake, Turkey, Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 12, 67-77.
 • Çolakoğlu, F., (2007). Rize Şehir Sahilinde Deniz Suyundan İzole Edilen Enterik Bakterilerde Antibiyotik Direncinin Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Gedik, K., Verep, B., Terzi, E. ve Fevzioğlu, S. (2010). Fırtına Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji, 19(76), 25-35.
 • Hacioglu, N. ve Dulger, B., (2009). Monthly Variation of Some Physico-Chemical and Microbiological Parameters in Biga Stream (Biga, Canakkale, Turkey), African Journal of Biotechnology, 8,9, 1929-1937.
 • Hacioglu, N. ve Dulger., B., (2010). Monthly Variation of Some Physico-Chemical and Microbiological Parameters in Sarıcay Stream (Canakkale, Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, 19,5A, 986-990.
 • Kacar, A., (2011). Analysis of Spatial and Temporal Variation in the Levels of Microbial Fecal Indicators in the Major Rivers Flowing into the Aegean Sea, Turkey, Ecological Indicators, 11,5, 1360-1365.
 • Koloren, Z., Taş, B. ve Kaya, D., (2011). Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)'nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1,3, 74-85.
 • Pepper, I.L. ve Gerba, C.P., (2004). Environmental Microbiology, A Laboratory Manual, Second Edition, Elsevier Academic Press, Burlington, USA, 209 s.
 • Sevim, A., (2005). Trabzon’daki Derelerin Fekal Koliform Kirliliği ve Koliform Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profillerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Taşpınar, B., Verep, B., Terzi, E. ve Çetindemir, D., (2015). Rize ili kıyı şeridinde bakteriyolojik kirliliğin araştırılması. Yunus Araştırma Bülteni, 15(2), 17-27.
 • Terzi, E., (2013). Alabalık işletmelerinden izole edilen bakterilerde antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi", Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Toroglu, E. ve Toroglu, S., (2009). Microbial Pollution of Water in Golbasi Lake in Adiyaman, Turkey, Journal of Envıronmental Biology, 30,1, 33-38.
 • Verep, B., Serdar, O., Turan, D. ve Şahin, C., (2005). İyidere (Trabzon)'nin fiziko-kimyasal açıdan su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji, 14(57), 26-35.
 • Verep, B., Mutlu, T., Çakır, V. ve Aydın, G., (2017). Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, 2:1, 17-22.
 • Yardımcı, C.H., (2009). Sapanca Gölü Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyi ile Enterobacteriaceae Üyelerinde Beta-Laktam Antibiyotik Dirençlilik Frekansının Araştırılması, Doktora Tezi, İ.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
There are 17 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Ertuğrul Terzi

Erol Çapkın

Publication Date August 31, 2017
Submission Date July 10, 2017
Acceptance Date August 24, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Terzi, E., & Çapkın, E. (2017). Total and Fecal Coliform Levels of Aquatic Environments of Some Trout Farms in Eastern Black Sea Region of Turkey. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 2(2), 34-37. https://doi.org/10.35229/jaes.327588


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                                  13369                                         EBSCOHost                                                        Scilit                                                    CABI   
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AAS