Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume: 4 Issue: 3, 560 - 564, 30.12.2019
https://doi.org/10.35229/jaes.638911

Abstract

References

  • Referans 1 Adakan, Y. & Cekin, A.H. (2014). Kostik maddelerin neden olduğu üst sindirim kanalı yaralanmaları. Güncel Gastroenteroloji, 18/3.Referans2 Bajpai, V.K., Baek, K.H., Kim, E.S., Han, J.E., Kwak, M., Oh, K., Kim, J.C., Kim, S. and Choi, G.J. (2012). In Vivo antifungal activities of the methanol extracts of invasive plant species against plant pathogenic fungi. Plant Pathology Journal, 28(3), 317-321.Referans3 Balta F., Kayis S. & Altinok I. (2008). External protozoan parasites in three trout species in the eastern Black Sea region of the Turkey: intensity, seasonality, and their treatments. Bulletin-European Association of Fish Pathologists, 28, 157-162.Referans4 Emre, Y. & Kürüm, V. (2007). Havuz ve kafeslerde alabalık yetiştiriciliği teknikleri, Ankara, Türkiye, 231s.Referans5 Kayış, Ş. (2019). Analysis of Fish Health Status in Terms of Sustainability of Aquaculture in Turkey-A SWOT Analysis, Aquaculture Studies, 19(1), 69-76.Referans6 Khosravi, A.R., Mirzargar, S. & Sharifpour, I. 2010. Fungal contamination in rainbow trout eggs in Kermanshah province propagations with emphasis on Saprolegniaceae. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 9(1), 151-160.Referans7 Klinger, R.E. & Floyd, R.F. (1996). Fungal Diseases of Fish. Fact sheet VM 97, Fairs, Florida. Referans8 Lasee, B.A. (1995). Introduction to fish healt management, U.S. Fish and Wildlife Service, La Crosse Fish Health Center 555, Lester Avenue Onalaska, Referans 9 Wisconsin, 35p.Leitritz, E., & Levis, R.C. (1980). Trout and salmon culture: Hatchery Methods, California Fish Bulletin, 164. Referans10 Mamun, M.A.A., Rahman, M.A., Zaman, M.K., Ferdousi, Z. & Abu Reza, M. (2014). Toxicological effect of formalin as food preservative on kidney and liver tissues in mice model. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 8, 47-51.Referans11 Naylor, M.A, Kaiser, H. & Jones, C.L.W. (2013). The effect of dosing with sodium hydroxide (NaOH-) on water pH and growth of Haliotis midaein an abaloneserial-use raceway. Aquaculture International, 21, 467–479.Referans12 Ural, M.Ş., Çalta M., Celayir Y., & Aydin R. (2011). Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Kullanılan Bazı Kimyasal Maddelerin Kuluçka Parametrelerine Etkileri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4(1): 37-41.Referans13 Woynarovich, A., Hoitsy, G. & Moth-Poulsen, T. (2011). Small-scale rainbow trout farming, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 561. Rome, 81p.

Şekerciboyası (Phytolacca americana ) ve Sodyum Hidroksitin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yumurtalarında Alternatif Dezenfeksiyon Uygulamaları

Year 2019, Volume: 4 Issue: 3, 560 - 564, 30.12.2019
https://doi.org/10.35229/jaes.638911

Abstract

Bu çalışmada gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın yeni döllenmiş ve gözlenmiş yumurtaları
kullanılmıştır. Kuluçka döneminde meydana gelen kayıpların önlenmesi için faklı
alternatif dezenfektanlar denenmiştir. 
Bu amaçla, yumurtalar, 500 ml hacme sahip modifiye zuger şişelerinde 100
adet olacak şekilde inkübe edilmiştir. Beş farklı gruba ayrılan yumurtalara
sirke, sodyum hidroksit (NaOH), formalin ve Phytolacca
americana
bitkisinin meyvesinden elde edilen ekstraktın farklı iki dozu
uygulanmıştır. Kontrol grubu oluşturulmuş ve tüm gruplar arasındaki
farklılıklar tespit edilmiştir. Statik uygulama ve sisteme sürekli taze su
akışı sağlanan iki farklı uygulama yapılmış ve ışık geçirmeyen inkübasyon
hunileri içerisinde yumurtalar alevin evresine gelene kadar takip
edilmişlerdir. Sonuçlar, alabalık yumurta inkübasyonunda NaOH uygulamasının
ölümleri azaltıcı etkisinin olduğunu, buna karşın diğer uygulamaların formalin
uygulamasına alternatif olabilecek etkide olmadığını göstermiştir.

References

  • Referans 1 Adakan, Y. & Cekin, A.H. (2014). Kostik maddelerin neden olduğu üst sindirim kanalı yaralanmaları. Güncel Gastroenteroloji, 18/3.Referans2 Bajpai, V.K., Baek, K.H., Kim, E.S., Han, J.E., Kwak, M., Oh, K., Kim, J.C., Kim, S. and Choi, G.J. (2012). In Vivo antifungal activities of the methanol extracts of invasive plant species against plant pathogenic fungi. Plant Pathology Journal, 28(3), 317-321.Referans3 Balta F., Kayis S. & Altinok I. (2008). External protozoan parasites in three trout species in the eastern Black Sea region of the Turkey: intensity, seasonality, and their treatments. Bulletin-European Association of Fish Pathologists, 28, 157-162.Referans4 Emre, Y. & Kürüm, V. (2007). Havuz ve kafeslerde alabalık yetiştiriciliği teknikleri, Ankara, Türkiye, 231s.Referans5 Kayış, Ş. (2019). Analysis of Fish Health Status in Terms of Sustainability of Aquaculture in Turkey-A SWOT Analysis, Aquaculture Studies, 19(1), 69-76.Referans6 Khosravi, A.R., Mirzargar, S. & Sharifpour, I. 2010. Fungal contamination in rainbow trout eggs in Kermanshah province propagations with emphasis on Saprolegniaceae. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 9(1), 151-160.Referans7 Klinger, R.E. & Floyd, R.F. (1996). Fungal Diseases of Fish. Fact sheet VM 97, Fairs, Florida. Referans8 Lasee, B.A. (1995). Introduction to fish healt management, U.S. Fish and Wildlife Service, La Crosse Fish Health Center 555, Lester Avenue Onalaska, Referans 9 Wisconsin, 35p.Leitritz, E., & Levis, R.C. (1980). Trout and salmon culture: Hatchery Methods, California Fish Bulletin, 164. Referans10 Mamun, M.A.A., Rahman, M.A., Zaman, M.K., Ferdousi, Z. & Abu Reza, M. (2014). Toxicological effect of formalin as food preservative on kidney and liver tissues in mice model. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 8, 47-51.Referans11 Naylor, M.A, Kaiser, H. & Jones, C.L.W. (2013). The effect of dosing with sodium hydroxide (NaOH-) on water pH and growth of Haliotis midaein an abaloneserial-use raceway. Aquaculture International, 21, 467–479.Referans12 Ural, M.Ş., Çalta M., Celayir Y., & Aydin R. (2011). Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Kullanılan Bazı Kimyasal Maddelerin Kuluçka Parametrelerine Etkileri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4(1): 37-41.Referans13 Woynarovich, A., Hoitsy, G. & Moth-Poulsen, T. (2011). Small-scale rainbow trout farming, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 561. Rome, 81p.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şevki KAYIŞ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-9391-7613
Türkiye


Emre KANLI This is me
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6524-862X
Türkiye


Akif ER
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0052-5590
Türkiye


Zeynep Zehra İPEK This is me
Recep Tayyip Erdogan University
0000-0002-5916-1891
Türkiye

Publication Date December 30, 2019
Submission Date October 28, 2019
Acceptance Date December 19, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA
KAYIŞ, Ş., KANLI, E., ER, A., İPEK, Z. Z. (2019). Şekerciboyası (Phytolacca americana ) ve Sodyum Hidroksitin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yumurtalarında Alternatif Dezenfeksiyon Uygulamaları. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 4(3), 560-564. https://doi.org/10.35229/jaes.638911


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg