Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The First Record and Origin of Salmo trutta Populations Established in the Upper Tigris River and Lake Van Basin, Eastern Anatolia (Teleostei: Salmonidae)

Year 2020, Volume 5, Issue 3, 366 - 372, 30.09.2020
https://doi.org/10.35229/jaes.777575

Abstract

In the scope of this study, origin of the two Salmo populations from streams Sapur (a southwestern drainage of Lake Van) and Arpet (an uppermost drainage of Botan River, Tigris catchment) was investigated based on morphologic and molecular data. The occurrence of the any Salmo species in both drainages have never been recorded up to date. The both populations found conspecific and identified as Salmo trutta which translocated from Europe. Besides, both populations were observed as successfully established.

References

 • Arıman, H. & Kocaman, E.M. (2003). Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri / Features of Trouts Living In The Catchment of Aras, Upwards Fırat and Çoruh River. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34, 193-197. [in Turkish].
 • Elp, M., Atici, A.A., Şen, F. & Duyar, H.A. (2016). Distribution of fish species in the Van Lake basin. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(4), 563-568.
 • Freyhof, J. (2011). Salmo trutta. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T19861A9050312. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T19861A9050312.en. Downloaded on 01 July 2020.
 • Freyhof, J., Kaya, C., Turan, D. & Geiger, M.F. (2019). Review of the Oxynoemacheilus tigris group with the description of two new species from the Euphrates drainage (Teleostei: Nemacheilidae). Zootaxa, 4612(1), 029-057
 • Geldiay, R. & Balık, S. (1999). Freshwater fishes of Turkey. Ege Üniversitesi Su Ürunleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini, No:16, Izmir, 519 pp. [in Turkish].
 • Kaya, C., Turan, D. & Ünlü, E. (2016). The latest status and distribution of fishes in upper Tigris River and two new records for Turkish freshwaters. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16, 545-562. [in Turkish].
 • Kaya, C. (2019). Türkiye’de dağılım gösteren Capoeta cinsine ait türlerin taksonomik revizyonu. Ph.D. dissertation. Recep Tayyip Erdogan University, Institute of Science and Technology, Rize, 126p. [in Turkish].
 • Kelle, A., (1978). Dicle Nehri ve Kollarında Yaşayan Balıklar Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar, Doktora Tezi. Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji Kürsüsü, Diyarbakır, 109 pp [in Turkish].
 • Khaefi, R., Esmaeili, H.R., Geiger, M.F. & Eagderi, S. (2017). Taxonomic review of the cryptic Barbus lacerta species group with description of a new species (Teleostei: Cyprinidae). FishTaxa, 2(2), 90-115.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646p.
 • Kuru, M. (1975). Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi. Doçentlik Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Erzurum, 180p. [in Turkish].
 • Sanaç, R.R. (2019). Gökyokuş (Sapur) Deresi su kalite kriterleri üzerine bir araştırma. Master dissertation. Van yüzüncü Yıl University, Institute of Science and Technology, Van, 74p. [in Turkish].
 • Sarı, H.M., Balık, S., Ustaoğlu, R. & İlhan, A. (2006). Distribution and Ecology of Freshwater Ichthyofauna of the Biga Peninsula, North-western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30, 35-45.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Engin, S. (2010). Two new species of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20(4) (2009 [2010]), 289-384.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Bektaş, Y. (2011). Salmo tigridis, a new species of trout from Tigris River, Turkey (Teleostei: Salmonidae). Zootaxa, 2993, 23-33.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Engin, S. (2012). The trouts of the Mediterranean drainages of southern Anatolia, Turkey, with description of three new species (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23, 219-236.
 • Turan, D., Kottelat M. & Engin, S. (2014a). Two new species of trouts from the Euphrates drainage, Turkey (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24, 275-287.
 • Turan, D., Doğan, E., Kaya C. & Kanyılmaz, M. (2014b). Salmo kottelati, a new species of trout from Alakır Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae). Zookeys, 462, 135-151.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Kaya, C. (2017). Salmo munzuricus, a new species of trout from the Euphrates River drainage, Turkey (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 28(1), 55-63.
 • Turan, D., Kalaycı, G., Bektaş, Y., Kaya, C. & Bayçelebi, E. (2020). A new species of trout from the northern drainages of Euphrates River, Turkey (Salmoniformes: Salmonidae). Journal of Fish Biology, 1-9. DOI: 10.1111/jfb.14321

Doğu Anadolu'da, Yukarı Dicle Nehri ve Van Gölü Havzasında Yerleşik Salmo trutta Popülasyonlarının İlk Kaydı ve Orijini (Teleostei: Salmonidae)

Year 2020, Volume 5, Issue 3, 366 - 372, 30.09.2020
https://doi.org/10.35229/jaes.777575

Abstract

Bu çalışma kapsamında, Sapur Çayı (Van Gölü'nün güneybatı drenajı) ve Arpet Çayı'ndan (Botan Nehri Dicle havzasının en üst drenajı) iki Salmo popülasyonunun kökeni morfolojik ve moleküler verilere dayalı olarak araştırılmıştır. Her iki akarsuda da herhangi bir Salmo türünün varlığı günümüze kadar hiç kaydedilmemiştir. Her iki popülasyonun türdeş ve Avrupa’dan taşınmış olan Salmo trutta türüne ait olduğu saptanmıştır. Ayrıca, her iki popülasyonun da başarılı bir şekilde yerleşmiş olduğu görülmüştür.

References

 • Arıman, H. & Kocaman, E.M. (2003). Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri / Features of Trouts Living In The Catchment of Aras, Upwards Fırat and Çoruh River. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34, 193-197. [in Turkish].
 • Elp, M., Atici, A.A., Şen, F. & Duyar, H.A. (2016). Distribution of fish species in the Van Lake basin. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(4), 563-568.
 • Freyhof, J. (2011). Salmo trutta. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T19861A9050312. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T19861A9050312.en. Downloaded on 01 July 2020.
 • Freyhof, J., Kaya, C., Turan, D. & Geiger, M.F. (2019). Review of the Oxynoemacheilus tigris group with the description of two new species from the Euphrates drainage (Teleostei: Nemacheilidae). Zootaxa, 4612(1), 029-057
 • Geldiay, R. & Balık, S. (1999). Freshwater fishes of Turkey. Ege Üniversitesi Su Ürunleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini, No:16, Izmir, 519 pp. [in Turkish].
 • Kaya, C., Turan, D. & Ünlü, E. (2016). The latest status and distribution of fishes in upper Tigris River and two new records for Turkish freshwaters. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16, 545-562. [in Turkish].
 • Kaya, C. (2019). Türkiye’de dağılım gösteren Capoeta cinsine ait türlerin taksonomik revizyonu. Ph.D. dissertation. Recep Tayyip Erdogan University, Institute of Science and Technology, Rize, 126p. [in Turkish].
 • Kelle, A., (1978). Dicle Nehri ve Kollarında Yaşayan Balıklar Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar, Doktora Tezi. Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji Kürsüsü, Diyarbakır, 109 pp [in Turkish].
 • Khaefi, R., Esmaeili, H.R., Geiger, M.F. & Eagderi, S. (2017). Taxonomic review of the cryptic Barbus lacerta species group with description of a new species (Teleostei: Cyprinidae). FishTaxa, 2(2), 90-115.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646p.
 • Kuru, M. (1975). Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi. Doçentlik Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Erzurum, 180p. [in Turkish].
 • Sanaç, R.R. (2019). Gökyokuş (Sapur) Deresi su kalite kriterleri üzerine bir araştırma. Master dissertation. Van yüzüncü Yıl University, Institute of Science and Technology, Van, 74p. [in Turkish].
 • Sarı, H.M., Balık, S., Ustaoğlu, R. & İlhan, A. (2006). Distribution and Ecology of Freshwater Ichthyofauna of the Biga Peninsula, North-western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30, 35-45.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Engin, S. (2010). Two new species of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20(4) (2009 [2010]), 289-384.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Bektaş, Y. (2011). Salmo tigridis, a new species of trout from Tigris River, Turkey (Teleostei: Salmonidae). Zootaxa, 2993, 23-33.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Engin, S. (2012). The trouts of the Mediterranean drainages of southern Anatolia, Turkey, with description of three new species (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23, 219-236.
 • Turan, D., Kottelat M. & Engin, S. (2014a). Two new species of trouts from the Euphrates drainage, Turkey (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 24, 275-287.
 • Turan, D., Doğan, E., Kaya C. & Kanyılmaz, M. (2014b). Salmo kottelati, a new species of trout from Alakır Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae). Zookeys, 462, 135-151.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Kaya, C. (2017). Salmo munzuricus, a new species of trout from the Euphrates River drainage, Turkey (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 28(1), 55-63.
 • Turan, D., Kalaycı, G., Bektaş, Y., Kaya, C. & Bayçelebi, E. (2020). A new species of trout from the northern drainages of Euphrates River, Turkey (Salmoniformes: Salmonidae). Journal of Fish Biology, 1-9. DOI: 10.1111/jfb.14321

Details

Primary Language English
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Cüneyt KAYA> (Primary Author)
Recep Tayyip Erdogan University
0000-0002-4531-798X
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Submission Date August 7, 2020
Acceptance Date August 27, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 5, Issue 3

Cite

APA Kaya, C. (2020). The First Record and Origin of Salmo trutta Populations Established in the Upper Tigris River and Lake Van Basin, Eastern Anatolia (Teleostei: Salmonidae) . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 5 (3) , 366-372 . DOI: 10.35229/jaes.777575


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg