Research Article
BibTex RIS Cite

Karadeniz arısı zehrinin pankreas kanseri üzerinde uzun vadede sitotoksik etkisinin araştırılması

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 6, 11.11.2019
https://doi.org/10.35206/jan.550733

Abstract

Arı
zehri, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan doğal ürünlerden biridir.
Arı zehrinin çok sayıda kanser hücresi üzerindeki sitotoksik etkisi, farklı
araştırma grupları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu in vitro çalışmalar, prensip olarak çeşitli inkübasyon sürelerinde
farklı arı zehri konsantrasyonlarını kullanarak sitotoksisite analizlerinin
uygulandığı çalışmalardır. Alandaki ortak yaklaşım, bu uygulanan şartlar içinde
en etkili sitotoksik koşulları belirlemektir. Farklı olarak, bu çalışmada
Karadeniz ırkı Apis mellifera’dan
elde edilen zehrin sitotoksik etkisinin, arı zehri ile bir süre inkübasyondan
sonra hücrelerden uzaklaştırılması halinde bile sitotoksik etkisinin devam edip
etmediği sorusu üzerine odaklanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda AR42J pankreas
kanseri hücrelerinde en etkin koşullar belirlendi ve arı zehrinin belirlenen bu
konsantrasyonlarda ortamda olmadan uzun sürebilen etkisi araştırıldı. Bulgular,
arı zehrinin sitotoksik etkisinin arı zehri ile bir kere muamele edilen
hücrelerde dahi devam ettiğini göstermiştir. Bulgularımız arı zehri kaynaklı
hücre ölümünün, popülasyondaki hücreler tarafından bir şekilde hafızaya
alınabileceğini ya da arı zehrinin uzun bir süre boyunca meydana gelen
apoptozis yolağını tetikleyebileceğini göstermektedir. Ancak ileri araştırmalara
ihtiyaç vardır. 

References

 • Danneels, E. L., Van Vaerenbergh, M., Debyser, G., Devreese, B., & de Graaf, D. C. (2015). Honeybee Venom Proteome Profile of Queens and Winter Bees as Determined by a Mass Spectrometric Approach. Toxins, 7(11), 4468-4483. doi:10.3390/toxins7114468
 • Jamasbi, E., Lucky, S. S., Li, W., Hossain, M. A., Gopalakrishnakone, P., & Separovic, F. (2018). Effect of dimerized melittin on gastric cancer cells and antibacterial activity. Amino Acids. doi:10.1007/s00726-018-2587-6
 • Jo, M., Park, M. H., Kollipara, P. S., An, B. J., Song, H. S., Han, S. B., . . . Hong, J. T. (2012). Anti-cancer effect of bee venom toxin and melittin in ovarian cancer cells through induction of death receptors and inhibition of JAK2/STAT3 pathway. Toxicology and Applied Pharmacology, 258(1), 72-81. doi:10.1016/j.taap.2011.10.009
 • Park, M. H., Choi, M. S., Kwak, D. H., Oh, K. W., Yoon, D. Y., Han, S. B., . . . Hong, J. T. (2011). Anti-Cancer Effect of Bee Venom in Prostate Cancer Cells Through Activation of Caspase Pathway Via Inactivation of NF-kappa B. Prostate, 71(8), 801-812. doi:10.1002/pros.21296
 • Tu, W. C., Wu, C. C., Hsieh, H. L., Chen, C. Y., & Hsu, S. L. (2008). Honeybee venom induces calcium-dependent but caspase-independent apoptotic cell death in human melanoma A2058 cells. Toxicon, 52(2), 318-329. doi:10.1016/j.toxicon.2008.06.007
 • Yang, Z. L., Ke, Y. Q., Xu, R. X., & Peng, P. (2007). Melittin inhibits proliferation and induces apoptosis of malignant human glioma cells. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 27(11), 1775-1777.
 • Zheng, J., Lee, H. L., Ham, Y. W., Song, H. S., Song, M. J., & Hong, J. T. (2015). Anti-cancer effect of bee venom on colon cancer cell growth by activation of death receptors and inhibition of nuclear factor kappa B. Oncotarget, 6(42), 44437-44451. doi: 10.18632/oncotarget.6295

Investigation of long-term effect of Black Sea bee’s venom on the cytotoxicity of pancreatic cancer cells

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 6, 11.11.2019
https://doi.org/10.35206/jan.550733

Abstract

Bee venom is one of the potential natural mixtures to be used in therapies of a range of diseases. The cytotoxic effect of bee venom on a number of cancer cells has been revealed by different research groups. These in vitro studies are designed to include serial concentrations of bee venom under various incubation times, followed by the application of cytotoxicity assays. Common approach in the field is to determine the most effective cytotoxic conditions within those experienced. Differentially, in this study we aimed to understand whether the cytotoxic effect of venom obtained from Black sea Apis mellifera has been remained even if bee venom was removed after a while of incubation. For this aim, the conditions were determined in AR42J pancreatic cancer cells and the prolonged effect of bee venom under the determined concentrations was investigated. The findings showed that the cytotoxic effect of bee venom still continued in cells treated with bee venom once. This suggests that bee venom-induced cell death can be memorized by the cells in population somehow or/and bee venom may provoke a cascade of apoptosis occurring in a long time. This however needs further investigations.

References

 • Danneels, E. L., Van Vaerenbergh, M., Debyser, G., Devreese, B., & de Graaf, D. C. (2015). Honeybee Venom Proteome Profile of Queens and Winter Bees as Determined by a Mass Spectrometric Approach. Toxins, 7(11), 4468-4483. doi:10.3390/toxins7114468
 • Jamasbi, E., Lucky, S. S., Li, W., Hossain, M. A., Gopalakrishnakone, P., & Separovic, F. (2018). Effect of dimerized melittin on gastric cancer cells and antibacterial activity. Amino Acids. doi:10.1007/s00726-018-2587-6
 • Jo, M., Park, M. H., Kollipara, P. S., An, B. J., Song, H. S., Han, S. B., . . . Hong, J. T. (2012). Anti-cancer effect of bee venom toxin and melittin in ovarian cancer cells through induction of death receptors and inhibition of JAK2/STAT3 pathway. Toxicology and Applied Pharmacology, 258(1), 72-81. doi:10.1016/j.taap.2011.10.009
 • Park, M. H., Choi, M. S., Kwak, D. H., Oh, K. W., Yoon, D. Y., Han, S. B., . . . Hong, J. T. (2011). Anti-Cancer Effect of Bee Venom in Prostate Cancer Cells Through Activation of Caspase Pathway Via Inactivation of NF-kappa B. Prostate, 71(8), 801-812. doi:10.1002/pros.21296
 • Tu, W. C., Wu, C. C., Hsieh, H. L., Chen, C. Y., & Hsu, S. L. (2008). Honeybee venom induces calcium-dependent but caspase-independent apoptotic cell death in human melanoma A2058 cells. Toxicon, 52(2), 318-329. doi:10.1016/j.toxicon.2008.06.007
 • Yang, Z. L., Ke, Y. Q., Xu, R. X., & Peng, P. (2007). Melittin inhibits proliferation and induces apoptosis of malignant human glioma cells. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 27(11), 1775-1777.
 • Zheng, J., Lee, H. L., Ham, Y. W., Song, H. S., Song, M. J., & Hong, J. T. (2015). Anti-cancer effect of bee venom on colon cancer cell growth by activation of death receptors and inhibition of nuclear factor kappa B. Oncotarget, 6(42), 44437-44451. doi: 10.18632/oncotarget.6295
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Selcen Çelik Uzuner 0000-0002-9558-7048

Sinan Tetikoğlu This is me

Esra Birinci This is me

Aytan Adilova This is me

Publication Date November 11, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Çelik Uzuner, S., Tetikoğlu, S., Birinci, E., Adilova, A. (2019). Investigation of long-term effect of Black Sea bee’s venom on the cytotoxicity of pancreatic cancer cells. Journal of Apitherapy and Nature, 2(1), 1-6. https://doi.org/10.35206/jan.550733
AMA Çelik Uzuner S, Tetikoğlu S, Birinci E, Adilova A. Investigation of long-term effect of Black Sea bee’s venom on the cytotoxicity of pancreatic cancer cells. J.Apit.Nat. November 2019;2(1):1-6. doi:10.35206/jan.550733
Chicago Çelik Uzuner, Selcen, Sinan Tetikoğlu, Esra Birinci, and Aytan Adilova. “Investigation of Long-Term Effect of Black Sea bee’s Venom on the Cytotoxicity of Pancreatic Cancer Cells”. Journal of Apitherapy and Nature 2, no. 1 (November 2019): 1-6. https://doi.org/10.35206/jan.550733.
EndNote Çelik Uzuner S, Tetikoğlu S, Birinci E, Adilova A (November 1, 2019) Investigation of long-term effect of Black Sea bee’s venom on the cytotoxicity of pancreatic cancer cells. Journal of Apitherapy and Nature 2 1 1–6.
IEEE S. Çelik Uzuner, S. Tetikoğlu, E. Birinci, and A. Adilova, “Investigation of long-term effect of Black Sea bee’s venom on the cytotoxicity of pancreatic cancer cells”, J.Apit.Nat., vol. 2, no. 1, pp. 1–6, 2019, doi: 10.35206/jan.550733.
ISNAD Çelik Uzuner, Selcen et al. “Investigation of Long-Term Effect of Black Sea bee’s Venom on the Cytotoxicity of Pancreatic Cancer Cells”. Journal of Apitherapy and Nature 2/1 (November 2019), 1-6. https://doi.org/10.35206/jan.550733.
JAMA Çelik Uzuner S, Tetikoğlu S, Birinci E, Adilova A. Investigation of long-term effect of Black Sea bee’s venom on the cytotoxicity of pancreatic cancer cells. J.Apit.Nat. 2019;2:1–6.
MLA Çelik Uzuner, Selcen et al. “Investigation of Long-Term Effect of Black Sea bee’s Venom on the Cytotoxicity of Pancreatic Cancer Cells”. Journal of Apitherapy and Nature, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 1-6, doi:10.35206/jan.550733.
Vancouver Çelik Uzuner S, Tetikoğlu S, Birinci E, Adilova A. Investigation of long-term effect of Black Sea bee’s venom on the cytotoxicity of pancreatic cancer cells. J.Apit.Nat. 2019;2(1):1-6.

 • Google Akademik (Google Scholar)
 • idealonline
 • Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
 • Asos İndeks