Ethical Principles and Publication Policy

 1. Bilimsel çalışmada bilginin yeni olması, yeni yöntem önermesi veya var olan bir bilgiye yeni bir boyut kazandırması esastır. Dergiye gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir.
 2. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 3. Gönderilen yazılardan ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
 4. Gönderilen yazılarda benzerlik oranının (referanslar hariç) %20’nin altında olması gerekmektedir. Fazla yazım yanlışı ve benzerliği yüksek olan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
 5. Editör ve Yayın Kurulumuzca ön değerlendirilmesi yapılan makaleler hakem değerlendirme sürecine girecektir.
 6. İlk değerlendirmeyi geçen yazılar ilgili alanda uzmanlaşmış en az iki hakeme gönderilir. Titiz bir hakem incelemesinin ardından düzeltme istenmesine ya da makalenin reddine karar verilecektir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin “editörlük tarafından belirlenecek süre içerisinde” yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir. Aksi durumda yazar/ların makaleyi geri çektiği kabul edilir.
 7. Yayınlanan makalelerde belirtilen ifadeler veya görüşler yazarlara aittir. Editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.
 8. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Atıfta bulunulmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 9. Makale dergiye gönderildiği andan, yayınlanması aşamasına kadar, tüm süreçlerde makaleye yeni isim ekleme veya isim sırası değiştirme vb. talepler değerlendirmeye alınmaz.
 10. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalenin süreci ne olursa olsun, (değerlendirme aşaması, kabul aşaması, yayın aşaması vb.) dergi editörlüğü, gerekli gördüğü noktada makaleyi reddetme hakkına sahiptir.
 11. Dergiye yayınlanmak üzere makale gönderen yazar/yazarlar, yukarıdaki maddeleri biliyor ve kabul etmiş sayılırlar.
 12. Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.