Research Article
BibTex RIS Cite

Siyah Alaca Sığırlarda Pik Verimi ve Pik’e Ulaşma Süresinden Süt Veriminin Tahmini için Stepwise Metodu ile Uygun Regresyon Denklemlerinin Belirlenmesi

Year 2024, Volume: 3 Issue: 2, 40 - 50, 01.07.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.12517587

Abstract

Bu araştırma, siyah alaca sığırlarda, 305 günlük süt verimi, gerçek süt verimi ve ergin çağ süt verimi değerlerini uygun regresyon denklemleri ile tahmin etmek ve bunlar arasında ilişkileri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. İncelenen süt verimi özellikleri ile pik verimi, pik’e ulaşma süresi, laktasyon sırası, buzağılama mevsimi, buzağılama yılı, servis periyodu ve kuruda kalma süresi arasında korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Verime etkili faktörlerden, süt verimlerinin tahmini için stepwise seleksiyon metodu ile değişken seçimi yapılmış ve uygun regresyon denklemleri ve R2 değerleri hesaplanmıştır. Sığırlarda süt veriminin artırılması ve sürdürülebilirlik için seleksiyon esastır. Bu araştırma ile siyah alaca sığırlarda, pik verimi ile süt verim değerlerinin nasıl değiştiği belirlenmiştir. İncelenen özellikler ile pik verimi arasında çok önemli (P<0.01) ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Ethical Statement

Etik kurul belgesine ihtiyaç yoktur.

Thanks

Devrekani Gökkale Tarım İşletmesine Teşekkür Ederiz.

References

 • Albarrán-Portillo, B., & Pollott, G. (2011). Environmental factors affecting lactation curve parameters in the United Kingdom s commercial dairy herds. Archivos de Medicina Veterinaria, 43(2): 145-153.
 • Boga, Y. E., Kayaalp, G. T., & Güney, M. Ç. (2022). Zootekni verilerinde path analizi yönteminin incelenmesi. Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, 3(1), 48-55.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., & Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları-II), Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, 1021. Ders kitabı, 295.
 • Efe, E., Bek, Y., & Şahin, M. (2000). SPSS’te Çözümleri ile Istatistik Yöntemler II. Sütçü İmam Üniversitesi Yayın No=10. Kahramanmaraş.
 • Erat, S., Kalender, H., & Çelik, O. (2013). Siyah alaca ırkı ineklerde laktasyon sayısının ve üreme durumunun pik süt verimi ve bazı döl verim özelliklerine etkisi. Journal of Lalahan Livestock Research Institute, 53(1).
 • Gabriella, A., V., & Virginia, A., I. (2007). Managing nutrition for optimal milk components. Western Dairy Management Conference, March 7-9 Reno, NV.
 • Kaygısız, A., Vanlı, Y., Yılmaz, İ. (2003). Esmer Sığırların Laktasyon Eğrisi Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim 44(2): 69-80.
 • Özek, K. (2015). Süt Sığırlarında Süt Kompozisyonunu Etkileyen Faktörler ve Besleme - Süt Kompozisyonu İlişkisi. Journal of Bahri Dagdas Animal Research 4 (2):37-45.
 • Sevgican, F. (2001). Ruminantların Beslenmesi. 8. Bölüm Laktasyondaki Hayvanların Beslenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:524. İzmir.
 • Sharma, N., Narang, R., Kashyap, N., Kumari, S., Kaur, S., & Ratwan, P. (2018). Genetic analysis of persistency in HF crossbred cattle at an organized farm of northern India. Tropical Animal Health and Production, 50(6): 1219-1225.
 • Simm, G., Pollott, G., Mrode, R., Houston, R., & Marshall, K. (2021). Genetic Improvement of Farmed Animals (Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahı 2022, Yayın no: 4163, Hayvancılık no :183., ISBM: 978-625-417-903-7 .,) CABI., Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Soysal, İ. (2012). Minitab ve SPSS ile istatistik analizler. Ders Notu. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Tekirdağ.
 • SPSS, (2020). IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows. Armonk, NY.
 • Tekerli, M. (2000). Değişik İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holstayn Sığırların Süt Verim Özelliklerini Etkileyen Baslıca Faktörler Ve Seleksiyona Esas Parametreler. II. Holstaynlarda Çevre Ve Kalıtımın Süt Veriminde Direnme Gücüne Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 40(1), 14-29.
 • Toksoy, M., (2007). Afyonkarahisar Koşullarında Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Bazı Süt Verim Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., Aydın, R., Akbulut, Ö., Yüksel, S., Turgut, L., Bayram, B., & Güler, O. (1999). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özelliklerine Ilişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri. "Uluslararası Hayvancılık-99 Kongresi", 21-24 Eylül 1999, Izmir.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., & Akbulut, Ö. (2013). Hayvan Islahı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No: 230, Erzurum.
 • Yanar, M., Tüzemen, N., Özhan, M., Aydın, R., & Uğur, F., (1995). Prediction of Body Weights from Body Measurements in Brown Swiss Cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 19:357-360.

Determination of Appropriate Regression Equations Using the Stepwise Method for Peak Yield in Holstein Cattle and Estimation of Milk Yield From the Time to Reach Peak

Year 2024, Volume: 3 Issue: 2, 40 - 50, 01.07.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.12517587

Abstract

This research was conducted to estimate 305-day milk yield, actual milk yield and adult age milk yield values in Holstein Friesian cattle with appropriate regression equations and to reveal the relationships between them. Correlation coefficients were calculated between the examined milk yield characteristics and peak yield, time to peak, lactation order, calving season, calving year, service period and drying time. Among the factors affecting yield, variable selection was made with the stepwise selection method to estimate milk yield, and appropriate regression equations and R2 values were calculated. Selection is essential for increasing milk yield and sustainability in cattle. With this research, it was determined how peak yield and milk yield values changed in black pied cattle. It was determined that there was a very significant (p < .01) relationship between the examined features and peak yield

References

 • Albarrán-Portillo, B., & Pollott, G. (2011). Environmental factors affecting lactation curve parameters in the United Kingdom s commercial dairy herds. Archivos de Medicina Veterinaria, 43(2): 145-153.
 • Boga, Y. E., Kayaalp, G. T., & Güney, M. Ç. (2022). Zootekni verilerinde path analizi yönteminin incelenmesi. Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, 3(1), 48-55.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., & Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları-II), Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, 1021. Ders kitabı, 295.
 • Efe, E., Bek, Y., & Şahin, M. (2000). SPSS’te Çözümleri ile Istatistik Yöntemler II. Sütçü İmam Üniversitesi Yayın No=10. Kahramanmaraş.
 • Erat, S., Kalender, H., & Çelik, O. (2013). Siyah alaca ırkı ineklerde laktasyon sayısının ve üreme durumunun pik süt verimi ve bazı döl verim özelliklerine etkisi. Journal of Lalahan Livestock Research Institute, 53(1).
 • Gabriella, A., V., & Virginia, A., I. (2007). Managing nutrition for optimal milk components. Western Dairy Management Conference, March 7-9 Reno, NV.
 • Kaygısız, A., Vanlı, Y., Yılmaz, İ. (2003). Esmer Sığırların Laktasyon Eğrisi Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim 44(2): 69-80.
 • Özek, K. (2015). Süt Sığırlarında Süt Kompozisyonunu Etkileyen Faktörler ve Besleme - Süt Kompozisyonu İlişkisi. Journal of Bahri Dagdas Animal Research 4 (2):37-45.
 • Sevgican, F. (2001). Ruminantların Beslenmesi. 8. Bölüm Laktasyondaki Hayvanların Beslenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:524. İzmir.
 • Sharma, N., Narang, R., Kashyap, N., Kumari, S., Kaur, S., & Ratwan, P. (2018). Genetic analysis of persistency in HF crossbred cattle at an organized farm of northern India. Tropical Animal Health and Production, 50(6): 1219-1225.
 • Simm, G., Pollott, G., Mrode, R., Houston, R., & Marshall, K. (2021). Genetic Improvement of Farmed Animals (Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahı 2022, Yayın no: 4163, Hayvancılık no :183., ISBM: 978-625-417-903-7 .,) CABI., Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Soysal, İ. (2012). Minitab ve SPSS ile istatistik analizler. Ders Notu. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Tekirdağ.
 • SPSS, (2020). IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows. Armonk, NY.
 • Tekerli, M. (2000). Değişik İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holstayn Sığırların Süt Verim Özelliklerini Etkileyen Baslıca Faktörler Ve Seleksiyona Esas Parametreler. II. Holstaynlarda Çevre Ve Kalıtımın Süt Veriminde Direnme Gücüne Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 40(1), 14-29.
 • Toksoy, M., (2007). Afyonkarahisar Koşullarında Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Bazı Süt Verim Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., Aydın, R., Akbulut, Ö., Yüksel, S., Turgut, L., Bayram, B., & Güler, O. (1999). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özelliklerine Ilişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri. "Uluslararası Hayvancılık-99 Kongresi", 21-24 Eylül 1999, Izmir.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., & Akbulut, Ö. (2013). Hayvan Islahı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No: 230, Erzurum.
 • Yanar, M., Tüzemen, N., Özhan, M., Aydın, R., & Uğur, F., (1995). Prediction of Body Weights from Body Measurements in Brown Swiss Cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 19:357-360.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Stock Farming and Treatment
Journal Section Research Articles
Authors

Naci Tüzemen 0000-0001-8804-5323

Mustafa Tankal 0000-0003-4696-2048

Publication Date July 1, 2024
Submission Date February 20, 2024
Acceptance Date March 21, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Tüzemen, N., & Tankal, M. (2024). Siyah Alaca Sığırlarda Pik Verimi ve Pik’e Ulaşma Süresinden Süt Veriminin Tahmini için Stepwise Metodu ile Uygun Regresyon Denklemlerinin Belirlenmesi. Journal of Animal Science and Economics, 3(2), 40-50. https://doi.org/10.5281/zenodo.12517587

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929