Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-7222 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcnos


Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi'nin dili İngilizcedir.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi uluslararası Google Scholar, Index Copernicus, Chemical Abstracts, Scopus (Elsevier), EBSCOhost Research Database, Citation Index Database gibi indekslerce taranan uluslararası hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress

e-ISSN 2149-7222 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcnos
Cover Image


Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi'nin dili İngilizcedir.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi uluslararası Google Scholar, Index Copernicus, Chemical Abstracts, Scopus (Elsevier), EBSCOhost Research Database, Citation Index Database gibi indekslerce taranan uluslararası hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Volume 12 - Issue 2 - Jan 5, 2020
  1. Cell phone and wireless radiation hazard on TRPV1 channel activation: A Scoping Review study
    Pages 937 - 946
    Kiarash SHİRBANDİ, Amirmohammad REZAEİ RASHNOUDİ, Gholamreza HASSANZADEH, Rasoul AKBARİ, Omid MOBİNFAR, Fakher RAHİM
  2. Expression of HIF-1α, TFRC-1 and TIM-2 Relative mRNA Levels in PTZ-Kindling Model of Epilepsy
    Pages 947 - 954
    Hüseyin Emre DÜNDAR, Aslıhan ÖZTAŞ, Saliha Rabia ŞAHİN, Seher YİLMAZ, Furkan KOCABAŞ, Enes AKYÜZ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Cell Membranes and Free Radical Research 1308-416X 0 2008-2014
Indexes and Platforms