About

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi'nin dili İngilizcedir.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi uluslararası Google Scholar, Index Copernicus, Chemical Abstracts, Scopus (Elsevier), EBSCOhost Research Database, Citation Index Database gibi indekslerce taranan uluslararası hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.