e-ISSN: 2757-6043
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Economic and Financial Research Association
Cover Image
       

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, ekonomi ve finans alanlarında akademisyenlerce yapılmış olan bilimsel nitelikli çalışmaların konuyla ilgili kesimlere ulaştırılabileceği bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.

Yılda 2 kez online olarak yayınlanmakta olan derginin yayın ayları Haziran ve Aralık’tır. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.

Submission Date: Start: November 26, 2021