Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study

Year 2017, Volume 5, Issue 4, 59 - 70, 04.12.2017

Abstract

This research was carried out in order to examine master and doctoral dissertations made in the field of gifted in terms of methods (research model, universe and sample, used measurement tools, statistical techniques and content). Within the scope of the research, 94 master and doctoral dissertations were collected from YÖK data base, which were about the gifted education between 2010 and 2016. Content analysis method was used in the research because it aims to examine master and doctoral dissertations. The content analysis was applied to each publication with the help of this form and the data for the publications were recorded in a database. The results of the study show that the dissertations made in the field of gifted have increased significantly since 2010, the quantitative researches in master dissertations and the experimental designs in doctoral dissertations are preferred, the sampling group concentrates on primary and secondary school students, the method of sampling selection is not mentioned, teaching and attitude-interest-perception studies were preliminary, and more than one data collection tool was used in the studies and the percentage and frequency tables, t test and non parametric test usage as the data analysis methods.            

References

 • Akar, İ. (2015). Üstün yetenekli öğrencileri genel eğitim sınıfında destekleyecek sınıf öğretmeninin sahip olması gereken yeterlikler [Competencies for a classroom teacher to support gifted students in the regular classrooms]. Doctoral Thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Alkan, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi [Determination of the knowledge levels of class teachers on gifted students]. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 24-26 Mayıs. Rize.
 • Bakioğlu, A., & Levent, F. (2013). Suggestions for gifted education in Turkey. Journal of Gifted Education Research, 1(1), 31-44.
 • Bilgili, A. E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu-sosyal sorumluluk yaklaşımı [Gifted children’s education problem]. M. U. Journal of Educational Sciences, 12(12), 59-74.
 • Davaslıgil, Ü. (2004). Üstün Zekâlı Çocukların Eğitimi [Gifted Children’s Education]. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Davis, G., & Rimm, S. (2004). Education Of The Gifted And Talented (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Güçin, G. (2015). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi [Evaluation in terms of various variables of conducted academic studies on gifted and talented children in Turkey]. Master Thesis, Yıldız Teknik University, İstanbul.
 • Jung, H. C., Ryu, C. R., Choi, J., & Park, K. J. (2016, April). Analysis on the effectiveness of gifted education by studying perceptions of science gifted education recipients. In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 18, p. 6069).
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler [Difficulties that families of gifted students face]. Journal of Mersin University of Faculty of Education, 6(1), 127-144.
 • Kaya, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler [Education of gifted students and BILSEM’s]. Journal of Erzincan University of Faculty of Education, 15(1), 115-122.
 • Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi [A study of the views and policies on gifted education]. Doctoral Thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Levent, F. (2013). Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak [Understanding The Gifted Children]. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Milli Eğitim İstatistikleri. (2016). Örgün Eğitim, 2015-2016. Retrieved from: 30.11.2016, http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/30044345_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf.
 • Özenç, E. G., & Özenç, M. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi [The multidimensional examination of master-doctoral dissertations made in Turkey about gifted and talented students]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.
 • Özsoy, Y., Özyürek, M., & Eripek, S. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar: Özel Eğitime Giriş [Children With Special Education: Introduction to Special Education]. Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Ruban, L. M., & Reis Sally, M. (2005). Identification and assessment of gifted students with learning disabilities. Theory Into Practice, 44(2), 115-124.
 • Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları [Gifted Education Programmes]. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • Sullivan, S.C., Rebhorn, L. (2002). PEGS: Appropriate Education for Exceptionally Gifted Students. Roeper Review;24(4), s.221(5).
 • Şahin, F. (2012). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler ve özellikleri hakkında bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitim programının etkililiği [The effectiveness of training programme for elemantary teachers in order to enhance knowledge level about talented students and characteristics of talented students]. Doctoral Thesis, Ankara University, Ankara.
 • TBMM. (2012). Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Araştırma Komisyon Taslak Raporu. Dönem: 24 Yasama Yılı: 3 (S. Sayısı: 427), Ankara.
 • Uzun, M. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı [Gifted Children Handbook]. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Year 2017, Volume 5, Issue 4, 59 - 70, 04.12.2017

Abstract

References

 • Akar, İ. (2015). Üstün yetenekli öğrencileri genel eğitim sınıfında destekleyecek sınıf öğretmeninin sahip olması gereken yeterlikler [Competencies for a classroom teacher to support gifted students in the regular classrooms]. Doctoral Thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Alkan, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi [Determination of the knowledge levels of class teachers on gifted students]. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 24-26 Mayıs. Rize.
 • Bakioğlu, A., & Levent, F. (2013). Suggestions for gifted education in Turkey. Journal of Gifted Education Research, 1(1), 31-44.
 • Bilgili, A. E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu-sosyal sorumluluk yaklaşımı [Gifted children’s education problem]. M. U. Journal of Educational Sciences, 12(12), 59-74.
 • Davaslıgil, Ü. (2004). Üstün Zekâlı Çocukların Eğitimi [Gifted Children’s Education]. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Davis, G., & Rimm, S. (2004). Education Of The Gifted And Talented (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Güçin, G. (2015). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi [Evaluation in terms of various variables of conducted academic studies on gifted and talented children in Turkey]. Master Thesis, Yıldız Teknik University, İstanbul.
 • Jung, H. C., Ryu, C. R., Choi, J., & Park, K. J. (2016, April). Analysis on the effectiveness of gifted education by studying perceptions of science gifted education recipients. In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 18, p. 6069).
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler [Difficulties that families of gifted students face]. Journal of Mersin University of Faculty of Education, 6(1), 127-144.
 • Kaya, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler [Education of gifted students and BILSEM’s]. Journal of Erzincan University of Faculty of Education, 15(1), 115-122.
 • Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi [A study of the views and policies on gifted education]. Doctoral Thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Levent, F. (2013). Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak [Understanding The Gifted Children]. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Milli Eğitim İstatistikleri. (2016). Örgün Eğitim, 2015-2016. Retrieved from: 30.11.2016, http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/30044345_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf.
 • Özenç, E. G., & Özenç, M. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi [The multidimensional examination of master-doctoral dissertations made in Turkey about gifted and talented students]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.
 • Özsoy, Y., Özyürek, M., & Eripek, S. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar: Özel Eğitime Giriş [Children With Special Education: Introduction to Special Education]. Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Ruban, L. M., & Reis Sally, M. (2005). Identification and assessment of gifted students with learning disabilities. Theory Into Practice, 44(2), 115-124.
 • Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları [Gifted Education Programmes]. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • Sullivan, S.C., Rebhorn, L. (2002). PEGS: Appropriate Education for Exceptionally Gifted Students. Roeper Review;24(4), s.221(5).
 • Şahin, F. (2012). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler ve özellikleri hakkında bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitim programının etkililiği [The effectiveness of training programme for elemantary teachers in order to enhance knowledge level about talented students and characteristics of talented students]. Doctoral Thesis, Ankara University, Ankara.
 • TBMM. (2012). Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Araştırma Komisyon Taslak Raporu. Dönem: 24 Yasama Yılı: 3 (S. Sayısı: 427), Ankara.
 • Uzun, M. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı [Gifted Children Handbook]. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Details

Primary Language English
Journal Section Teaching Techniques and Activities for Gifted
Authors

Serpil PEKDOĞAN> (Primary Author)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Kayhan BOZGÜN>
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date December 4, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { jegys432431, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {5}, number = {4}, pages = {59 - 70}, title = {Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study}, key = {cite}, author = {Pekdoğan, Serpil and Bozgün, Kayhan} }
APA Pekdoğan, S. & Bozgün, K. (2017). Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 5 (4) , 59-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37389/432431
MLA Pekdoğan, S. , Bozgün, K. "Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (2017 ): 59-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37389/432431>
Chicago Pekdoğan, S. , Bozgün, K. "Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (2017 ): 59-70
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study AU - Serpil Pekdoğan , Kayhan Bozgün Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 70 VL - 5 IS - 4 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study %A Serpil Pekdoğan , Kayhan Bozgün %T Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study %D 2017 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Pekdoğan, Serpil , Bozgün, Kayhan . "Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 / 4 (December 2017): 59-70 .
AMA Pekdoğan S. , Bozgün K. Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study. JEGYS. 2017; 5(4): 59-70.
Vancouver Pekdoğan S. , Bozgün K. Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2017; 5(4): 59-70.
IEEE S. Pekdoğan and K. Bozgün , "Examination of Postgraduate Dissertations Within the Field of Gifted Education in Turkey: Content Analysis Study", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 5, no. 4, pp. 59-70, Dec. 2017

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 12-13 November 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com