Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 1 - 16, 30.03.2018

Abstract

The aim of the research is to examine the relationship between the levels of emotional intelligence and decision-making strategies of gifted students. A relational model was used in this study. 141 gifted students in Gaziantep BİLSEM in 2016-2017 academic year and between the age of 14-16 years were participated in the study. The data were obtained from the "Emotional Intelligence Scale" and the "Decision Making Strategies Scale". In the analysis of the data, Pearson Correlation test and hierarchical regression analysis were used. There was a positive relationship between decision making strategies and emotional intelligence. As stress management and adaptability increases in individuals, it seems that Hypervigilance (panic decision-making strategy) scores decrease and Vigilance (careful decision-making strategy) scores increase. There was no significant relationship between self-esteem and emotional intelligence in making decisions. It is thought that other factors could be effective in the decisionmaking strategies of gifted students.

References

 • Acar, F. (2002). Duygusal zeka ve liderlik [Emotional intelligence and leadership] Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68. Avşaroğlu, S. ve Üre, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [The study of styles of coping with stress, decision-making and self-esteem of universitystudents on decision-making in terms of self-esteem and some variables ] Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 85-100. Bhattacharya, M.S. and Sengupta, N., (2007). Emotional Intelligence, Myth or Reality, Excel Books. Davaslıgil, Ü., Uzun, M., Çeki, E., Köse, M. A., Çapkan, N. ve Şirin, M. R. (2004). Üstün yetenekli çocuklar durum tespiti komisyonu ön raporu kitabı[The gifted children probation commission preliminary report book] I.Türkiye Üstün Yetenekliler Kongresi, (s. 56), İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Deniz, M. E. (2004). Investigation of the relation between decision-making self-esteem, decision making style and problem solving skills of university students. Eurasian Journal of Educational Research, 4, 25-35.
 • Deniz, E. ve Yılmaz, E. (2006). Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between emotional intelligence and stress and coping styles of university students] Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25(17), 2-9.
 • Deniz, M. & Avşaroğlu, S. (2014). A study on description level of university students’ emotional intelligence skills on self-esteem in decision making and decision making styles. Erzincan University Journal of Education Faculty, 16(1), 121-138.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekânın rolü ve önemi [The Role and Importance of Emotional Intelligence on Institutions’ Success] Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 209-230.
 • Ersever, Ö. H. (1996). The effects of an encounter group experience and a short term educational programme on the decision making styles of the university students, PhD Thesis, Ankara. Ersoy, E. &
 • Deniz, M. E. (2016). Analysis on gifted children’s coping with anger and decision making skills based on various. Elementary Education Online, 15(3), 1017-1030.
 • Gömleksiz, M. N. & Kan, A. Ü. (2007). An assessment of students’ perceptions of efficiency level of gaining problem-solving and decision making skills of fifth grade Turkish language education curriculum. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 27(3), 51- 63.
 • Güçray, S. S. (2001). Ergenlerde karar verme davranışlarının öz saygı ve problem çözme becerileri algısı ile ilişkisi [Relation of decision-making behaviors to self-esteem and problem-solving skills perception in adolescents] Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8), 106-121.
 • Ismen, E. (2001). Emotional intelligence and problem solving. M.U. Journal of Educational Sciences, 13,111–124.
 • Kocak, R. & Icmenoglu, E. (2012). Emotional intelligence and creativity as predictors of life satisfaction among gifted students. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(37), 73-85.
 • Kontas, H. (2010). Learning strategies of gifted elementary students. Elementary Education Online, 9(3), 1148-1158.
 • Koksal, A. (2007). A program development study for developing emotional intelligence in gifted children, PhD Thesis, İstanbul.
 • Köksal, A. ve Gazioğlu, A. E. İ. (2007). Ergenlerde duygusal zeka ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki [Relationship between emotional intelligence and decision making strategies in adolescents] Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 133-146.
 • Mann, L. (1985). Decision making. In N. T. Feather (Ed.) Australian Psychology: Review of Research. Sydney: Allen & Unwin.
 • Ozbay, Y. & Palanci, M. (2011). Psychosocial characteristics of gifted children and adolecents. The Journal of SAU Education Faculty, 22, 89-108.
 • Özbay, Y. (2013). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri [Gifted children and their families] (1.baskı). Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Parker, A. M. & Fischhoff, B. (2005). Decision‐making competence: External validation through an individual‐differences approach. Journal of Behavioral Decision Making, 18(1), 1- 27.
 • Singh, Y. & Sharma, R. (2012). Relationship between general intelligence, emotional intelligence, stress levels and stres reactivity. Annals of Neurosciences, 19(3), 107-111.
 • Sahin, N. H., Guler, M. & Basim, H. N. (2009). The relationship between cognitive intelligence, emotional intelligence, coping and stress symptoms in the context of Type A personality patern. Turkish Journal of Psychiatry, 1-10.
 • Tambag, H., Kaykunoglu, M., Gunduz, Z. & Demir, Y. (2014). Emotional intelligence levels of nursing students and influencing factors. Journal of Education and Research in Nursing, 11(1), 41-46.
 • Tasgit, M. S. (2012). Investigating the university students’ self-esteem and level of decision making, Master Thesis, Karaman.
 • Tortop, H. S., & Kunt, K. (2012). Investigation of primary school teachers’ attitudes towards gifted education. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.
 • Tortop, H.S. (2016). Tecrübe Etkileşimi Vasatında Araştırmalarla Zenginleştirilmiş Uygulamalı (TEVAZU) üstün yetenekliler aile eğitim programının etkililiğinin araştırılması [Investigation of the effectiveness of the family education program enriched with researches on experiential interaction mediated (TEVAZU) gifted students] Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(1), 87-98
 • Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal zeka ve eğitim açısından doğurguları [The truth about emotional intelligence and education] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(25), 139-146.
 • Yilmaz, E. & Altinok, V. (2010). Self-esteem in making decision & the interpretational power of decision making styles of teacher candidates’ emotional intelligence levels. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 30(3), 685-705.
 • Yuksel, M. (2006). The relationship between emotional intelligence and performance (an application), Master Thesis, Erzurum.

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 1 - 16, 30.03.2018

Abstract

References

 • Acar, F. (2002). Duygusal zeka ve liderlik [Emotional intelligence and leadership] Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68. Avşaroğlu, S. ve Üre, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [The study of styles of coping with stress, decision-making and self-esteem of universitystudents on decision-making in terms of self-esteem and some variables ] Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 85-100. Bhattacharya, M.S. and Sengupta, N., (2007). Emotional Intelligence, Myth or Reality, Excel Books. Davaslıgil, Ü., Uzun, M., Çeki, E., Köse, M. A., Çapkan, N. ve Şirin, M. R. (2004). Üstün yetenekli çocuklar durum tespiti komisyonu ön raporu kitabı[The gifted children probation commission preliminary report book] I.Türkiye Üstün Yetenekliler Kongresi, (s. 56), İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Deniz, M. E. (2004). Investigation of the relation between decision-making self-esteem, decision making style and problem solving skills of university students. Eurasian Journal of Educational Research, 4, 25-35.
 • Deniz, E. ve Yılmaz, E. (2006). Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between emotional intelligence and stress and coping styles of university students] Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25(17), 2-9.
 • Deniz, M. & Avşaroğlu, S. (2014). A study on description level of university students’ emotional intelligence skills on self-esteem in decision making and decision making styles. Erzincan University Journal of Education Faculty, 16(1), 121-138.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekânın rolü ve önemi [The Role and Importance of Emotional Intelligence on Institutions’ Success] Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 209-230.
 • Ersever, Ö. H. (1996). The effects of an encounter group experience and a short term educational programme on the decision making styles of the university students, PhD Thesis, Ankara. Ersoy, E. &
 • Deniz, M. E. (2016). Analysis on gifted children’s coping with anger and decision making skills based on various. Elementary Education Online, 15(3), 1017-1030.
 • Gömleksiz, M. N. & Kan, A. Ü. (2007). An assessment of students’ perceptions of efficiency level of gaining problem-solving and decision making skills of fifth grade Turkish language education curriculum. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 27(3), 51- 63.
 • Güçray, S. S. (2001). Ergenlerde karar verme davranışlarının öz saygı ve problem çözme becerileri algısı ile ilişkisi [Relation of decision-making behaviors to self-esteem and problem-solving skills perception in adolescents] Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8), 106-121.
 • Ismen, E. (2001). Emotional intelligence and problem solving. M.U. Journal of Educational Sciences, 13,111–124.
 • Kocak, R. & Icmenoglu, E. (2012). Emotional intelligence and creativity as predictors of life satisfaction among gifted students. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(37), 73-85.
 • Kontas, H. (2010). Learning strategies of gifted elementary students. Elementary Education Online, 9(3), 1148-1158.
 • Koksal, A. (2007). A program development study for developing emotional intelligence in gifted children, PhD Thesis, İstanbul.
 • Köksal, A. ve Gazioğlu, A. E. İ. (2007). Ergenlerde duygusal zeka ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki [Relationship between emotional intelligence and decision making strategies in adolescents] Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 133-146.
 • Mann, L. (1985). Decision making. In N. T. Feather (Ed.) Australian Psychology: Review of Research. Sydney: Allen & Unwin.
 • Ozbay, Y. & Palanci, M. (2011). Psychosocial characteristics of gifted children and adolecents. The Journal of SAU Education Faculty, 22, 89-108.
 • Özbay, Y. (2013). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri [Gifted children and their families] (1.baskı). Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Parker, A. M. & Fischhoff, B. (2005). Decision‐making competence: External validation through an individual‐differences approach. Journal of Behavioral Decision Making, 18(1), 1- 27.
 • Singh, Y. & Sharma, R. (2012). Relationship between general intelligence, emotional intelligence, stress levels and stres reactivity. Annals of Neurosciences, 19(3), 107-111.
 • Sahin, N. H., Guler, M. & Basim, H. N. (2009). The relationship between cognitive intelligence, emotional intelligence, coping and stress symptoms in the context of Type A personality patern. Turkish Journal of Psychiatry, 1-10.
 • Tambag, H., Kaykunoglu, M., Gunduz, Z. & Demir, Y. (2014). Emotional intelligence levels of nursing students and influencing factors. Journal of Education and Research in Nursing, 11(1), 41-46.
 • Tasgit, M. S. (2012). Investigating the university students’ self-esteem and level of decision making, Master Thesis, Karaman.
 • Tortop, H. S., & Kunt, K. (2012). Investigation of primary school teachers’ attitudes towards gifted education. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.
 • Tortop, H.S. (2016). Tecrübe Etkileşimi Vasatında Araştırmalarla Zenginleştirilmiş Uygulamalı (TEVAZU) üstün yetenekliler aile eğitim programının etkililiğinin araştırılması [Investigation of the effectiveness of the family education program enriched with researches on experiential interaction mediated (TEVAZU) gifted students] Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(1), 87-98
 • Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal zeka ve eğitim açısından doğurguları [The truth about emotional intelligence and education] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(25), 139-146.
 • Yilmaz, E. & Altinok, V. (2010). Self-esteem in making decision & the interpretational power of decision making styles of teacher candidates’ emotional intelligence levels. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 30(3), 685-705.
 • Yuksel, M. (2006). The relationship between emotional intelligence and performance (an application), Master Thesis, Erzurum.

Details

Primary Language English
Journal Section Gifted Education
Authors

Mustafa KURTOĞLU (Primary Author)
0000-0002-6975-2070
Türkiye

Publication Date March 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jegys434713, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1 - 16}, title = {Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students}, key = {cite}, author = {Kurtoğlu, Mustafa} }
APA Kurtoğlu, M. (2018). Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 6 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37631/434713
MLA Kurtoğlu, M. "Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (2018 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37631/434713>
Chicago Kurtoğlu, M. "Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (2018 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students AU - Mustafa Kurtoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students %A Mustafa Kurtoğlu %T Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students %D 2018 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Kurtoğlu, Mustafa . "Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 / 1 (March 2018): 1-16 .
AMA Kurtoğlu M. Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students. JEGYS. 2018; 6(1): 1-16.
Vancouver Kurtoğlu M. Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2018; 6(1): 1-16.
IEEE M. Kurtoğlu , "Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 6, no. 1, pp. 1-16, Mar. 2018

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 12-13 November 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com