Year 2019, Volume 3 , Issue 4, Pages 189 - 205 2019-12-31

Developing an energy informatics application for hybrid green buildings

Hacı Veli KALMIŞ [1] , Ahmet Serdar YILMAZ [2] , Mehmet TEKEREK [3]


Renewable energy sources are important in the green building for energy saving. The use of renewable energy sources needs energy management in hbyrid green buildings. By using an energy management system, the energy costs of hyrid green buildings can be systematically and regularly controlled. In other words, it provides each consumer to produce their own energy in their own building, and reduce the dependence to the central power grid. Besides, the change of electricity pricing according to hours can be seen as another parameter. The aim of this study is to develop an energy informatics application for energy management in green buildings. Resource management scenarious have been created according to regional atmospherical conditions. These scenarious were monitored via an energy source management interface. In this study, a software which have a visual interface was developed. This software conducts an energy management system for a hybrid green building which has three kinds of energy resource like utility, solar arrays and energy storage system.  This software proposes an resource management system between these three types of resources.Proposed system depends on some scenarious which are interchangable according to external parameters such as; variability of the price of energy received from electric grid, seasonal factors, fullness level of the batteries were designed. In the scenarios of the electric loads, making them continuous and as cheap as possible were taken into consideration. With the developed software, it is aimed to monitor energy consumption of each scenario. Thus, an arrangement using cheap, continuous and environmentally friendly resources as possible as will be provided.
Building energy simulation, Energy informatics, Green building, Renewable energy sources
 • [1] Karaoğlu, B., Üniversiteler İçin Fizik [Physics for Universities], Ankara, Turkey, Seçkin Publishing, 2012.
 • [2] Pamir, N., Enerji Politikaları ve Küresel Gelişmeler [Energy Policies and Global Developments], Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Enerji Politikaları [Structural Change in the Energy Sector of Globalization and Energy Policies], 5. Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı [5th Energy Symposium Proceedings Book], (2005), pp.72-73.
 • [3] Prevenslik, T.V., Cavitation induced Becquerel effect, Elsevier Science B.V., (2003), pp. 323-327. DOI: 10.1016/S0041-624X(03)00083-0
 • [4] Würfel, P., Physics of solar cells: from principles to new concepts, Berlin, Germany: Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 3-527-40428-7, 2005, pp. 198.
 • [5] Akman, E., Akın, S., Karanfil, G., Sönmezoğlu, S., Organik güneş pilleri [Organic solar cells], Trakya University Journal of Engineering Sciences, 2013, 14(1), 1-30.
 • [6] Çelebi, G., Bina düşey kabuğunda fotovoltaik panellerin kullanım ilkeleri [Usage principles of photovoltaic panels in building vertical shell], Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 2002, 17(3), 17-33.
 • [7] Kocatürk, A.S., Ünsan, Y., Rüzgâr enerji santrallerinin tarihsel gelişimi ve açik deniz rüzgâr enerji santrallerinin tipleri [Historical development of wind power plants and types of offshore wind power plants], İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dergisi [ITU Journal of Faculty of Naval Architecture and Marine Sciences], 2015, 2, 3-16.
 • [8] Global Wind Statistics, Global Wind Energy Council (GWEC), Brussels, Belgium, 2018.
 • [9] Erkul, H., Jeotermal enerjinin ekonomik katkıları ve çevresel etkileri [Economic contributions and environmental effects of geothermal energy], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi [Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Management Sciences], 2012, 10(19), 1-30.
 • [10] Karagöl, E.T., Kavaz, İ., Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji [Renewable energy in the World and Turkey], Seta Foundation Ankara, Turkey, 2017, 197, pp. 17.
 • [11] Akkaya, U., Gültekin, A.B., Dikmen, Ç.B., Durmuş, G., Baraj ve hidroelektrik santrallerin (HES) çevresel etkilerinin analizi: Ilısu Barajı örneği [Analysis of Environmental Impacts of Dam and Hydroelectric Power Plants (HEPPs): Example of Ilisu Dam], Karabük University 5th International Advanced Technology Symposium, 2009, 2212-2218.
 • [12] Koç, E., Şenel, M.C., Dünyada ve Türkiye’de enerji durumu - Genel değerlendirme [Energy situation in the World and Turkey - General assessment], Mühendis ve Makina Odası Dergisi [Chamber of Engineers and Machinery Journal], 2003, 54(639), 32-44.
 • [13] Yakıncı, Z.D., Kök, M., Yenilenebilir enerji ve toplum sağlığı [Renewable energy and community health], İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi [İnönü University Journal of Vocational School of Health Services], 2017, Vol. 5(1), 45–58.
 • [14] Chiras, D.,The Homeowner’s Guide To Renewable Energy, New Society Publishers, 2006, pp. 32.
 • [15] Kavak, K., Dünyada ve Türkiye'de enerji verimliliği ve Türk sanayiinde enerji verimliliğinin incelenmesi [Energy efficiency in the world and Turkey and energy efficiency in Turkish industry], Planlama Uzmanlığı Tezi [Planning Expertise Thesis], Iktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Merkezi [Economic Sectors and Coordination Headquarters], 2005. ISBN 975-19-3782-5
 • [16] Söğüt, Z., Binalarda enerji taraması ve örnek uygulama [Energy screening in buildings and model implementation], Savunma Bilimleri Dergisi [The Journal of Defense Sciences], 2009; 8(2): 143-127.
 • [17] Watson, R.T., Boudreau, M.C., Energy Informatics, USA. Green e-press, 2011, 1st Edition.
 • [18] Watson, R.T., Boudreau, M.C., Chen, A.J., Information Systems and Environmentally Sustainable Development: Energy Informaticsand New Directions for the IS Community, MIS Quarterly, 2010. 34(1), 23-38. DOI: 10.2307/20721413
 • [19] Brocke, V., Fridgen, G., Hasan, H., Ketter, W., Watson, R.T., Energy Informatics: designing a discipline (and possible lessons for the IS community, (ICIS ) International Conference on Information Systems, 2013, 1435-1440.
 • [20] Akgün, E., Enerji verimliliğinde verimlilik: Enerji yönetimi [Efficiency in energy efficiency: Energy management], TTMD Dergisi [Journal of TTMD], 2017, 108, 38-43.
 • [21] Watson, R.T., Boudreau, M.C., Energy Informatics, Department of MIS Terry College of Business The University of Georgia Athens, Georgia, USA, 2011.
 • [22] Şimşek, E.P., Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Bina Olma Kriterleri “Kağıthane Ofispark Projesi Örneği [The Criteria for Being Green Building in Context of Sustainability “Kağıthane Ofispark Project as an Example”], Tez (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü [Thesis (M.Sc.) - İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology], İstanbul,Turkey, 2012
 • [23] Sur, H., Çevre Dostu Yeşil Binalar [Environmentally Friendly Green Buildings], Yeşil Binalar Referans Rehberi [Green Buildings Reference Guide], İstanbul, 2012, pp. 4-5. retriewed from: https://issuu.com/xxi_dergi/docs/yesil_binalar_small
 • [24] KOERİ-BOUN: Annual sunrise-sunset times for Kahramanmaraş, Retriewed from:http://www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/dogus-batis/Kahramanmaras.htm
 • [25] Enirgi Power Storage, State of Charge Chart, Retriewed from: http://www.enirgipower.com.au/tech-support/battery-maintenance/testing/
 • [26] Aktaş, F., Hastane Otomasyon Projesi [Hospital Automation Project], Lisans Bitirme Projesi [Undergraduate Dissertation], Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Bölümü [Dumlupınar University Computer Department], Kütahya,Turkey, 2013.
 • [27] Ergüzen, A., Ünver, H.M., Özcan, A., Kökver, Y., Aydoğan, E., Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi Mesajlar Modülü [Kırıkkale University Distance Training System Messages Module], Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri [Academic Information’11 - XIII. Academic Informatics Conference Presentations], İnönü University, Malatya,Turkey, 2011.
 • [28] Çimeliler, A., Çelik, N., Bilgi ve Erişim Amaçlı bir Tekstil Web Sitesinin Tasarımı ve Uygulaması [Design of a Textile Web Site for Information and Communication and Its Application], Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü [Cukurova University Institute of Science and Technology], Adana, Turkey, 2008 19(4).
Primary Language en
Subjects Computer Science, Information System
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2844-2033
Author: Hacı Veli KALMIŞ
Institution: Kahramanmaras Sutcuimam University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5735-3857
Author: Ahmet Serdar YILMAZ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6112-3651
Author: Mehmet TEKEREK
Institution: Kahramanmaras Sutcuimam University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { jes663040, journal = {Journal of Energy Systems}, issn = {}, eissn = {2602-2052}, address = {}, publisher = {Erol KURT}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {189 - 205}, doi = {10.30521/jes.663040}, title = {Developing an energy informatics application for hybrid green buildings}, key = {cite}, author = {KALMIŞ, Hacı Veli and YILMAZ, Ahmet Serdar and TEKEREK, Mehmet} }
APA KALMIŞ, H , YILMAZ, A , TEKEREK, M . (2019). Developing an energy informatics application for hybrid green buildings. Journal of Energy Systems , 3 (4) , 189-205 . DOI: 10.30521/jes.663040
MLA KALMIŞ, H , YILMAZ, A , TEKEREK, M . "Developing an energy informatics application for hybrid green buildings". Journal of Energy Systems 3 (2019 ): 189-205 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jes/issue/50397/663040>
Chicago KALMIŞ, H , YILMAZ, A , TEKEREK, M . "Developing an energy informatics application for hybrid green buildings". Journal of Energy Systems 3 (2019 ): 189-205
RIS TY - JOUR T1 - Developing an energy informatics application for hybrid green buildings AU - Hacı Veli KALMIŞ , Ahmet Serdar YILMAZ , Mehmet TEKEREK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30521/jes.663040 DO - 10.30521/jes.663040 T2 - Journal of Energy Systems JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 205 VL - 3 IS - 4 SN - -2602-2052 M3 - doi: 10.30521/jes.663040 UR - https://doi.org/10.30521/jes.663040 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Energy Systems Developing an energy informatics application for hybrid green buildings %A Hacı Veli KALMIŞ , Ahmet Serdar YILMAZ , Mehmet TEKEREK %T Developing an energy informatics application for hybrid green buildings %D 2019 %J Journal of Energy Systems %P -2602-2052 %V 3 %N 4 %R doi: 10.30521/jes.663040 %U 10.30521/jes.663040
ISNAD KALMIŞ, Hacı Veli , YILMAZ, Ahmet Serdar , TEKEREK, Mehmet . "Developing an energy informatics application for hybrid green buildings". Journal of Energy Systems 3 / 4 (December 2020): 189-205 . https://doi.org/10.30521/jes.663040
AMA KALMIŞ H , YILMAZ A , TEKEREK M . Developing an energy informatics application for hybrid green buildings. JES. 2019; 3(4): 189-205.
Vancouver KALMIŞ H , YILMAZ A , TEKEREK M . Developing an energy informatics application for hybrid green buildings. Journal of Energy Systems. 2019; 3(4): 205-189.