Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 552 - 560 2019-09-15

MALATYA YÖRESİ İÇİN ÖRNEK BİR GÜNEŞ SANTRALİ MODELİNİN BENZETİMİ VE ŞEBEKEYE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
SIMULATION OF A MODEL FOR A SUN PLANT FOR THE MALATYA REGION AND INVESTIGATION OF NETWORK EFFECTS

Ozan AKDAĞ [1] , Celaleddin YEROĞLU [2]


Güneş enerjisi günümüzde soğutma, ısıtma ve elektrik enerjisi elde etme gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Güneş enerjisinin temiz bir yenilenebilir enerji kaynağı oluşu, ülkemizin güneş enerji potansiyelinin yüksek olması ve 2023 yılı ülkemizin 5000 MW kurulu güneş santrali hedefinin olması,  güneş enerjisine ilgiyi artırmaktadır. Güneş santralleri kurulmadan önce ön çalışmalar yaparak, güneş santrali yapılacak bölgenin tespiti, ilave edilecek güç sistemine etkileri ve güvenirlikli bir işletme şartlarının oluşturulması önemlidir. Bu gibi işlemleri önceden öngörmek ve güneş santralini, güç sistemine en iyi biçimde entegre etmek için modellemeler yapmak gereklidir. Bu çalışmada Malatya ilinde güneş santrali kurulumu açısından uygun olan bir bölge ön etüt çalışması yapılarak belirlenip, daha sonra o bölgeye en yakın 154/34,5 kV transformatör merkezinin 34,5 kV’lık barasına dâhil edilmesi düşünülen santralin, sanal modeli oluşturulup güç sistemine etkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.

Today, solar energy is used in many areas such as cooling, heating and electricity generation. Solar energy is a clean renewable energy source, our country's solar energy potential is high, 2023 is the target of our country's 5000 MW installed solar power plant, it is increasing in solar energy in our country. Before solar power plants were established, detection of the zone where the solar power plant will be constructed, it is important to determine the effects on the power system to be added. It is important to anticipate such operations in advance and to model them in order to optimally integrate solar power plants into the power system. In this study, a suitable region for the establishment of solar power plant in Malatya province was determined and the solar power plant, which is considered to include to the 34,5 kV bar of the nearest 154/34,5 kV transformer center, was designed and a virtual model was created and the effects on the regional power system were analyzed.

 • Basa Arsoy, A., Perdahçı, C. 2010. Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Dağıtılmış Üretim. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI), 13.
 • Bükün, N., 2017. Siirt yöresi için tek eksenli güneş takip sistemli güneş panellerinin enerji verimliliğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt, 55.
 • EŞY, (2017). Elektrik Şebeke Yönetmeliği, http://www.epdk.org.tr/TR/DokumanDetay/Elektrik/Mevzuat/Yonetmelikler/Sebeke,
 • Girgin, H. M., 2010. Bir fotovoltatik güneş enerjisi santralinin fizibilitesi, karaman bölgesinde 5 MW’lık güneş enerjisi santrali için enerji üretim değerlendirilmesi ve ekonomik analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik University, Enerji Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 202.
 • Grozdev, M., 2010. Alternatif Enerji Kaynakları: Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 60.
 • Gueymard, C. A., 2004. The sun’s total and spectral irradiance for solar energy applications and solar radiation models. Solar energy, 76(4), 423-453.
 • Marinopoulos, A., Papandrea, F., Reza, M., Norrga, S., Spertino, F., Napoli, R., 2011. Grid integration aspects of large solar PV installations: LVRT capability and reactive power/voltage support requirements. In PowerTech, 2011 IEEE Trondheim (pp. 1-8).
 • NASA, 2018. Earth's Radiation Budget Facts, http://science.edu.larc.nasa.gov/EDDOCS/radiation_facts.html
 • Nassar, I. A., Abdella, M. M. 2017. New Dynamic Model for Gas Power Plants for Increasing Wind and Solar Energy in the Egyptian Power System. power, 5(10).
 • Akdağ, O., Yeroğlu, C. 2018. Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), 504-515.
 • PF2017 (EN), 2018. User Manual;http://www.digsilent.de/index.php/downloads.html
 • PVsyst, 2018. Software for Photovoltaic Systems, www.pvsyst.com/5.2/index.php.
 • Ramos Cabal, A., Guarracino, I. L. A. R. I. A., Mellor, A. L. E. X. A. N. D. E. R., Alonso Álvarez, D. I. E. G. O., Childs, P. E. T. E. R., Ekins Daukes, N., Markides, C. N., 2017. Solar-Thermal and Hybrid Photovoltaic-Thermal Systems for Renewable Heating.
 • Samancioglu, F., 2014. Rüzgar havza planlaması ve rüzgar santrallerinin şebekeye olan etkilerinin dıgsılent programı ile modellemesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 137.
 • Uğurlu, Ö., Örçen, İ., 2007. Küresel Isınmanın Türkiye’nin Enerji Kaynaklarına Olası Etkileri, TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu-Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Gerçeği, Ekim.
 • YEGM, 2018. http://www.enerjiatlasi.com/gunes-enerjisi-haritasi/malatya
 • Zhao, D., Hu, D., He, J., Zhang, L., Chen, N. 2016. Model validation of solar PV plant with hybrid data dynamic simulation based on fast-responding generator method. In MATEC Web of Conferences Vol. 65, p. 02006.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Electrical and Electronic
Journal Section Araştırma Articlessi \ Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8163-8898
Author: Ozan AKDAĞ (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6106-2374
Author: Celaleddin YEROĞLU
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2019

APA AKDAĞ, O , YEROĞLU, C . (2019). MALATYA YÖRESİ İÇİN ÖRNEK BİR GÜNEŞ SANTRALİ MODELİNİN BENZETİMİ VE ŞEBEKEYE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 7 (3) , 552-560 . DOI: 10.21923/jesd.446328