e-ISSN: 1308-6693
Founded: 2010
Period: Quarterly
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image
       

Journal of Engineering Sciences and Design (JESD) is an international indexed scientific research journal with referees founded in 2010 hosted by Suleyman Demirel University, Engineering Faculty. JESD has been published in the areas of engineering sciences and design three times a year including in April, August, and December. From 2018, JESD will be published in quarterly, March, June, September, and December.

Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board, and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles, case studies, and review articles written in Turkish or English language are published. The submissions are assigned to a DOI number and the JESD does not charge any publication or processing fee. The Journal of Engineering Sciences and Design (e-ISSN: 1308-6693) provides editorial support on the following subjects in the ULAKBİM-TR INDEX.

- Automotive Engineering    - Chemical and Chemical Engineering    - Civil Engineering    - Computer Engineering and Informatics    - Earth Sciences (Geology, Geophysics and Mining Engineering)    - Electrical-Electronics Engineering    - Environmental Engineering    - Food Science and Technology     - Industrial Engineering     - Mechanical Engineering    -  Textile Engineering

2021 - Volume: 9 Issue: 2

Research Article

PARTİKÜL MADDE, KARBON MONOKSİT VE KARBONDİOKSİT SEVİYELERİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMLARDA DEĞİŞİMİ

Research Article

COMPARISON OF DIFFERENT MODELING METHODS FOR PREDICTION OF PALLADIUM ADSORPTION ONTO WASTE ORANGE PEEL

Review

VURGULU ELEKTRİK ALAN (PEF) TEKNİĞİNİN ÇİĞ SÜTTE MİKROBİYAL LİPAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Research Article

SERA ZİRAİ TOPRAĞINDA TOPLAM PESTİSİT SEVİYELERİ VE SERA ÖZELLİKLERİ İLE PESTİSİT SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE JEOFON MERKEZ FREKANSININ İLK VARIŞ ZAMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Research Article

RİNG İPLİK MAKİNESİNDE İĞ TİPİNİN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Research Article

AĞIRLIKLI TOPLAM MODEL YÖNTEMİ İLE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMENİN SEKTÖREL PLANLARA ENTEGRASYONU OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI: TURİZM SEKTÖRÜ

Research Article

EMİRDAĞ-KARAAĞAÇ YERALTI SUYU POTANSİYELİNİN ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI

Research Article

GAZİANTEP İLİ YERALTISULARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ

Research Article

27 HAZİRAN 1998 ADANA (MW=6.2) DEPREMİNİN UZAK ALAN DALGA ŞEKİLLERİNDEN ELDE EDİLEN FAYLANMA PARAMETRELERİ

Research Article

EĞİRDİR GÖLÜ DİP SEDİMENTİNDE AĞIR METAL FRAKSİYONLARININ İNCELENMESİ

Research Article

DOLU ETKİSİNE MARUZ KALAN ÇELİK ÇATI PANELLERİNİN GÖÇÜK DİRENCİNİN İNCELENMESİ

Research Article

GRAVİTE DÜŞEY TÜREV VERİLERİYLE BATI KARADENİZ BÖLGESİNİN YAPI SINIRLARININ ARAŞTIRILMASI

Research Article

GRAVİTE ANOMALİ AYRIMI TEKNİKLERİNİN ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Abstracting & Indexing

TR-Dizin
Scilit
EBSCOhost
SOBIAD
Google Scholar
CrossRef

Creative Commons

Creative Commons Lisansı 

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.