e-ISSN: 1308-6693
Founded: 2010
Period: Quarterly
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image
       

Note: As of 01 June 2022, submissions other than the original "Research Paper" type will not be accepted.

Journal of Engineering Sciences and Design (e-ISSN: 1308-6693) is an international peer-reviewed scientific research journal, which was established in 2010 and scanned by field indexes under the editorship of Süleyman Demirel University Faculty of Engineering. It has been published four times a year (March, June, September, December) since 2018. Editorial support can be provided in the journal in the engineering fields of Automotive, Chemical, Civil, Computer, Environmental, Electric-Electronics, Food, Geophysics, Geology, Industrial, Mechanical, Mining and Textile.


2022 - Volume: 10 Issue: 2

Research Article

2. ORGANİK PEKMEZLERDEN JELİ ŞEKER ÜRETİMİ

Research Article

18. C PROGRAMLAMA DİLİNDE KAYNAK KOD GÜVENLİĞİ: SECUREC

Research Article

DEPOSITIONAL CHARACTERISTICS AND TECTONO-SEDIMENTARY DEVELOPMENT OF THE KARGI-İSKİLİP EOCENE SUBMARINE FAN SYSTEMS (ÇORUM, N-TURKEY)

Research Article

AKTİF ÇOK KANALLI YÜZEY DALGASI ANALİZİ (A-ÇKYDA)YÖNTEMİNDE VERİ TOPLAMA VE TABAKA PARAMETRELERİNİN TEMEL MOD DİSPERSİYON EĞRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Research Article

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Research Article

DETERMINING THE EFFECT OF LEVEL OF FLOOR, EXTERNAL WALL THICKNESS AND JACKETING ON ACOUSTIC COMFORT IN EXISTING RESIDENTIAL BUILDINGS IN TURKEY

Research Article

ANTALYA VE ISPARTA YAĞIŞ VERİLERİNİN TREND ANALİZİ

Research Article

STRUCTURAL FLOOD ANALYSIS BASED ON THE HYDRAULIC MODEL OF THE KÜÇÜK AKSU RIVER

Review

KARBON NANOTÜPLERİN KARBONDİOKSİT TUTUCU OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Research Article

TOZ AKTİF KARBONUN NİTRİK ASİT VE SÜLFONİK ASİT İLE KİMYASAL MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU

Research Article

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ GÖZENEKLİ KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE STATİK ANALİZİ

Research Article

Optimization of Alkaline–Thermal Hydrolysis to Obtain Struvite from Digested Sludge using a Box–Behnken Design: Solubilization of Nutrients and Metals

Research Article

HİBRİT YAKIT HÜCRESİ-PV DESTEKLİ BİR TRAMVAYIN EKONOMİK İŞLETİMİ

Research Article

TOPRAK DAĞITIMINDA OLUŞABİLECEK GİRİŞİM DURUMUNUN ÖNLENMESİ İÇİN OPTİMİZASYON TABANLI ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Research Article

YÜKSEKÖĞRETİMDE SONDÖR EĞİTİMİ

Creative Commons

Creative Commons Lisansı 

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstracting & Indexing

TR-Dizin
Scilit
EBSCOhost
SOBIAD
Google Scholar
CrossRef