Journal of Engineering Sciences and Design
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1308-6693 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Süleyman Demirel University | http://www.dergipark.org.tr/jesd


Dear Researchers,

There are many submissions in our journal. For this reason, the new submission will not be available from 1st June to 31st December 2019 in order to enable the evaluation process to be operated effectively. Thank you for your interest and understanding.

Editorial Team

Journal of Engineering Sciences and Design (JESD) is an international indexed scientific research journal with referees founded in 2010 hosted by Suleyman Demirel University, Engineering Faculty. JESD has been published in the areas of engineering sciences and design three times in a year including in April, August and December. From 2018, JESD will be published in quarterly, March, June, September and December. 

Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles, case studies and review articles written in Turkish or English language are published. The submissions are assigned to a DOI number and the JESD does not charge any publication or processing fee.

The Journal of Engineering Sciences and Design (e-ISSN: 1308-6693) provides editorial support on the following subjects in the ULAKBİM-TR INDEX.

 • Engineering (General)
 • Computer Engineering and Informatics
 • environmental Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering
 • Food Science and Technology
 • Civil Engineering
 • Chemical and Chemical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Textile Engineering
 • Earth Sciences (Geology, Geophysics and Mining Engineering)

Before a new submission process, please check the Author Guidelines... and get an ORCID-Researcher ID from http://orcid.org with a free account.

JESD is indexed by the following abstracting and indexing databases.

 • ULAKBIM TR DIZIN - Engineering and Natural Sciences Database
 • GOOGLE SCHOLAR
 • EBSCOHOST

Journal of Engineering Sciences and Design

e-ISSN 1308-6693 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Süleyman Demirel University | http://www.dergipark.org.tr/jesd
Cover Image


Dear Researchers,

There are many submissions in our journal. For this reason, the new submission will not be available from 1st June to 31st December 2019 in order to enable the evaluation process to be operated effectively. Thank you for your interest and understanding.

Editorial Team

Journal of Engineering Sciences and Design (JESD) is an international indexed scientific research journal with referees founded in 2010 hosted by Suleyman Demirel University, Engineering Faculty. JESD has been published in the areas of engineering sciences and design three times in a year including in April, August and December. From 2018, JESD will be published in quarterly, March, June, September and December. 

Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles, case studies and review articles written in Turkish or English language are published. The submissions are assigned to a DOI number and the JESD does not charge any publication or processing fee.

The Journal of Engineering Sciences and Design (e-ISSN: 1308-6693) provides editorial support on the following subjects in the ULAKBİM-TR INDEX.

 • Engineering (General)
 • Computer Engineering and Informatics
 • environmental Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering
 • Food Science and Technology
 • Civil Engineering
 • Chemical and Chemical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Textile Engineering
 • Earth Sciences (Geology, Geophysics and Mining Engineering)

Before a new submission process, please check the Author Guidelines... and get an ORCID-Researcher ID from http://orcid.org with a free account.

JESD is indexed by the following abstracting and indexing databases.

 • ULAKBIM TR DIZIN - Engineering and Natural Sciences Database
 • GOOGLE SCHOLAR
 • EBSCOHOST
Volume 7 - Issue 3 - Sep 2019
 1. VOLKANİK TÜF VE AMORF SİLİKANIN KİLİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
  Pages 459 - 466
  Ömür ÇİMEN, Fatih Şerif COŞAN
 2. ENDÜSTRİYEL MİKRODALGA KAYNAKLARA MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR İÇİN ELEKTROMANYETİK RİSK ANALİZİ
  Pages 467 - 472
  Şükrü ÖZEN, Tuğrul AYDOĞMUŞ, Hamza Feza CARLAK, Kayhan ATEŞ
 3. 3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE BİR MİKROŞERİT YAMA ANTENİN MALİYET ETKİN ÜRETİMİ
  Pages 473 - 479
  Peyman MAHOUTI
 4. UV KÜRLENDİRİLMİŞ HİBRİD SOL JEL YÖNTEMİYLE POLİSTİREN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
  Pages 480 - 486
  Şenay BALBAY
 5. AUTOMATIC DETECTION OF ATRIAL FIBRILLATION BASED ON RR INTERVAL
  Pages 487 - 497
  Anıl Can GÜZELER, Süleyman BİLGİN
 6. ELEKTROMANYETİK ALAN MARUZİYETİNİN KAS DOKUSUNDA OLUŞTURDUĞU ETKİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ
  Pages 498 - 504
  Lütfiye Nurel ÖZDİNÇ POLAT, Selçuk ÇÖMLEKÇİ
 7. K-ORTALAMALAR KÜMELEME YÖNTEMİ İLE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN BAKIM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 505 - 513
  Mustafa Şen YILDIZ, Bedri KEKEZOĞLU, Evren İŞEN
 8. TEK KULLANIMLIK SPUNBOND KUMAŞLARDA HİDROFİLİK VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 514 - 521
  Utkay DÖNMEZ, Emrah KAÇMAZ, Hacı Arif KURT
 9. A COMPARISON OF QUARTZ SANDS WITH DIFFERENT MINERALOGY AND THEIR GRIDING DERIVATIONS
  Pages 522 - 538
  Seda ÇELLEK
 10. A NAMED ENTITY RECOGNITION MODEL FOR TURKISH LECTURE NOTES IN HISTORY AND GEOGRAPHY DOMAINS
  Pages 539 - 551
  Önder Can SARI, Özlem AKTAŞ
 11. MALATYA YÖRESİ İÇİN ÖRNEK BİR GÜNEŞ SANTRALİ MODELİNİN BENZETİMİ VE ŞEBEKEYE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 552 - 560
  Ozan AKDAĞ, Celaleddin YEROĞLU
 12. GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN MACAR ALGORİTMASI ESASLI YENİ BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI
  Pages 561 - 571
  Kenan KARAGÜL
 13. ELEKTRİKSEL YÖN BAĞIMLI ORTAMLARDA ÇOK HIZLI TAVLAMA BENZETİMİ YÖNTEMİ İLE TABAKA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 572 - 584
  Kadir Bahadır KARA, Ertan PEKŞEN
 14. TÜRKİYE’NİN GÜNEY SAHİLİNDE YER ALAN DÖRT ŞEHRİN HAVA KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 585 - 595
  Ahmet M. TEPE, Güray DOĞAN
 15. METEOROLOJİK KURAKLIĞIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ZAMANSAL VE KONUMSAL ANALİZİ: ÇORAK GÖLÜ HAVZASI (BURDUR-TÜRKİYE) ÖRNEĞİ
  Pages 596 - 607
  Erhan ŞENER, Şehnaz ŞENER
 16. COMPARISON OF THE DATA MATCHING PERFORMANCES OF STRING SIMILARITY ALGORITHMS IN BIG DATA
  Pages 608 - 618
  Bekir AKSOY, Sinan UĞUZ, Okan ORAL
 17. SHAİNİN DENEY TASARIMI İLE İPLİK MUKAVEMETLERİ ÜZERİNDE ÇIKTI DEĞİŞKENLİĞİNİN AZALTILMASI
  Pages 619 - 626
  Mehmet Onur OLGUN, Suat ÇİFTCİ
 18. YAKLAŞIK ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİ KULLANARAK PLASTİK ENJEKSİYON PROSESİNİN TASARIM METODOLOJİSİ
  Pages 627 - 638
  Oğuz KAYABAŞI, Hüseyin ÇAKMAK
 19. YARIM DÜZLEM ÜZERİNE OTURAN FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ TABAKANIN DEĞME MEKANİĞİ
  Pages 639 - 646
  Müjgen YAYLI, Murat YAYLACI, Ahmet BİRİNCİ
 20. BEYŞEHİR (KONYA) OVASININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ
  Pages 647 - 661
  Şehnaz ŞENER, Nuri TAŞTEKİN
 21. MİKRODALGA TÜMÖR ABLASYONU İÇİN HÜZME YÖNLÜLÜĞÜ YÜKSEK KOMPAKT ANTEN VE KOMPAKT ÇOK BANDLI DÜZLEMSEL ANTEN TASARIMI VE ANALİZİ
  Pages 662 - 670
  Ahmet Rıfat GÖRGÜN, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Adnan KAYA
 22. TAM ÖLÇEK İKİ AŞAMALI KISMİ NİTRİTASYON-ANAMMOX ÜNİTESİ İÇİN MALİYET BELİRLEME ÇALIŞMASI
  Pages 671 - 679
  İpek ÇELEN ERDEM, Özgür DOĞAN, Ece SAĞIR KURT
 23. ATIK KÖMÜR KATKILI ASFALT BETONU PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE MERKEZİ KOMPOZİT TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 680 - 688
  Burak Yiğit KATANALP, Zeynel Baran YILDIRIM, Murat KARACASU, Turgay İBRİKÇİ
 24. OPENCL İLE GERÇEK ZAMANLI DOĞAL TAŞ TASNİFİ VE PERFORMANS ANALİZİ
  Pages 689 - 698
  Abdullah Serdar ÖNDER, Tuna GÖKSU
 25. TÜRKİYE’DE HİDROLOJİK VERİ YÖNETİMİ VE ÜNİVERSİTELERİN KATILIMI ABD ÖRNEĞİ
  Pages 699 - 704
  Hakan AKSU, Mehmet Seren KORKMAZ
Indexes and Platforms
Creative Commons

Creative Commons Lisansı 

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.