Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kızılçulu Science and Art Center’ facilities, novelties, and internationalizations for gifted students with BUCA IMSEF competition: a case study

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 57 - 71, 15.08.2021

Abstract

Special education programs are applied for gifted students all over the world. In order for these children to be useful people to the world and their countries, the education they receive should keep up with the changing educational technologies in the world. In Turkey, Science and Art Centers (SACs) are special education centers for gifted students. But SACs are not sufficient both in number and also experiencing some problems in training at these centers. Within the scope of this study, the role of SACs for gifted students education was investigated. Considering the problems encountered in science and art centers in Turkey, we suggest a novel education system for gifted students from kindergarten to university who need special education. With the implementation of this system, the problems encountered in the training are largely resolved and gifted students benefit more with active learning from these centers. In the talent workshops where application courses are held, it is planned for students who are talented in the fields of natural and science, mathematics, astronomy, music, painting, photography, robotics, coding, ceramics and philosophy. Kızılçullu Science and Art Center (KSAC) organize the national and international music and science fair Buca IMSEF (International Music Science Energy Engineering Fair) with the approval of the Ministry of National Education. Students exhibit their projects and talents in the field of science and music. In this new system applied in KSAC, gifted students are discovered in the society. In addition, they develop their special abilities and use their capacities. They carry out interdisciplinary research and activities in the fields of science and arts and get opportunity to show themselves on national and international platforms.

References

 • Babaeva, J. D. and Voiskounsky, A. E. (2002). IT- Giftedness in students and adolescents. Educational Technology & Society, 5(1), 154-162.
 • Batdal Karaduman, G. (2009). Üstün Yetenekli Öğrencilerde Başarı Düşüklüğünü Önlemek İçin Örnek Bir Model (An Exemplary Model for Preventing Low Achievement of Gifted Students.). International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 196-221
 • Bildiren, A. (2018). Üstün yetenekli çocuklar (Gifted Children), Ankara: Pegem Akademi 4. 4. Çitil, M., 2018, Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Politikalarının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Gifted Education Policy in Turkey). Milli Eğitim Dergisi, 47(ÖZEL SAYI 1), 143-172.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yeterlikleri ve Özellikleri (Teacher Competencies and Characteristics in the Education of Gifted Children). Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 72-84.
 • Davaslıgil, Ü. ve Zeana, M. (2004). Üstün zekâlıların eğitimi projesi (Education project for gifted people). Kulaksızoğlu A., Bilgili A. E Şirin M. R. (Ed.). I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 85– 100.
 • Enç, M. (2005). Üstün beyin gücü gelişim ve eğitimleri (Superior brain power development and training). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ersoy, O., Avcı, N. (2004). Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler (Gifted Brain and Gifted Talented). I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi Seçilmiş Makaleler Kitabı, (pp. 200). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Genç, M., A. (2016). Üstün Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulamaları (Educational Practices for Gifted Individuals), Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 49-66
 • Heuser, B. L., Wang, K., & Shahid, S. (2017). Global Dimensions of Gifted and Talented Education: The Influence of National Perceptions on Policies and Practices. Global Education Review, 4(1), 4-21.
 • Kadioglu Ates, H., & Afat, N. (2018). A Case Study Investigating the Language Development Process, Early Literacy Experiences and Educational Problems of a Gifted Child. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 6(4), 36-71.
 • Kazu, İ., Y., Şenol, C. (2012). Views of Teachers about Gifted Curriculum (Case of BİLSEM), e-international journal of educational research, 3(2), 13-35.
 • Kılıç, C. V. (2015). Türkiye’de Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Bir Eğitim Politikası Oluşturulamaması Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme (Gifted and Talented Education Policy for Children is a problem in Turkey can not be created on an Evaluation), 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 4(12), 145-154.
 • Kitsantas, A., Bland, L., & Chirinos, D. S. (2017). Gifted students’ perceptions of gifted programs: An inquiry into their academic and social-emotional functioning. Journal for the Education of the Gifted, 40(3), 266-288.
 • Levent, F., Bakioğlu, A. (2013). Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler (Recommendations for Turkey in gifted education). Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi-Journal of Gifted Education Research, 1(1), 31-44.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Benı̇ Anlayın Özel Yeteneklı̇ Çocuğum Var (Understand Me I Have a Gifted Child), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/19122200_07143702_Aile_EYitim_KYlavuzu.pdf
 • Muyia, M. H., Wekullo, C. S., & Nafukho, F. M. (2018). Talent development in emerging economies through learning and development capacity building. Advances in Developing Human Resources, 20(4), 498-516.
 • Özkan, D. (2009). Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre Bilim ve Sanat Merkezlerinin Örgütsel Etkinliği (Organizational Effectiveness of Science and Art Centers According to the Views of Administrators, Teachers, Parents and Students). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: Türkiye
 • Öztabak, M. Ü. (2018). Özel/Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerine Yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Guidance and Psychological Counseling for Families of Special / Gifted Children.). Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 9(17), 79-106.
 • Passow, A. H. (1981). The nature of giftedness and talent gifted, Child Quarterly, 25(1), 5–10.
 • Renzulli, J. S. (1986). The Three Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity. Cambridge: University of Cambridge Press.
 • Sak, U., Ayas, M. B., Sezerel, B. B., Öpengin, E., Özdemir, N. N., & Gürbüz, S. D. (2015). Türkiye'de Üstün Yeteneklilerin Egitiminin Elestirel Bir Degerlendirmesi (Gifted and Talented Education in Turkey: Critics and Prospects). Türk Üstün Zekâ ve Egitim Dergisi, 5(2), 110.
 • Sezginsoy, B. (2007), Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi (Evaluation of Science and Art Center Application), Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Balıkesir: Türkiye.
 • Streitz, R. (1922). Gifted students and provisions for them in our schools. University of Illinois Bulletin, 20 (13), 2–12.
 • Tantay, Ş. (2010). Özel veya Üstün Yetenekli Çocuklara Eğitim Veren Okul ve Merkezlerin İncelenmesi(Investigation of Schools and Centers Providing Education for Special or Gifted Children). Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul: Türkiye.
 • Akkutay, Ü. (1984). Osmanlı Ansiklopedisi (Ottoman Encyclopedia)(C.5). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin haklarını kim koruyacak (Who will protect the rights of the gifted?)? Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Dergisi, 1(1), 22-23.
 • Pak, M. D., & Özden, S. A. Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim Hakkı (Gifted Children's Right to Education). Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-24.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi (Ministry of National Education Science and Art Center Directive). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Special Education Services Regulation.). https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeli gi_son.pdf

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 57 - 71, 15.08.2021

Abstract

References

 • Babaeva, J. D. and Voiskounsky, A. E. (2002). IT- Giftedness in students and adolescents. Educational Technology & Society, 5(1), 154-162.
 • Batdal Karaduman, G. (2009). Üstün Yetenekli Öğrencilerde Başarı Düşüklüğünü Önlemek İçin Örnek Bir Model (An Exemplary Model for Preventing Low Achievement of Gifted Students.). International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 196-221
 • Bildiren, A. (2018). Üstün yetenekli çocuklar (Gifted Children), Ankara: Pegem Akademi 4. 4. Çitil, M., 2018, Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Politikalarının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Gifted Education Policy in Turkey). Milli Eğitim Dergisi, 47(ÖZEL SAYI 1), 143-172.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yeterlikleri ve Özellikleri (Teacher Competencies and Characteristics in the Education of Gifted Children). Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 72-84.
 • Davaslıgil, Ü. ve Zeana, M. (2004). Üstün zekâlıların eğitimi projesi (Education project for gifted people). Kulaksızoğlu A., Bilgili A. E Şirin M. R. (Ed.). I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 85– 100.
 • Enç, M. (2005). Üstün beyin gücü gelişim ve eğitimleri (Superior brain power development and training). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ersoy, O., Avcı, N. (2004). Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler (Gifted Brain and Gifted Talented). I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi Seçilmiş Makaleler Kitabı, (pp. 200). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Genç, M., A. (2016). Üstün Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulamaları (Educational Practices for Gifted Individuals), Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 49-66
 • Heuser, B. L., Wang, K., & Shahid, S. (2017). Global Dimensions of Gifted and Talented Education: The Influence of National Perceptions on Policies and Practices. Global Education Review, 4(1), 4-21.
 • Kadioglu Ates, H., & Afat, N. (2018). A Case Study Investigating the Language Development Process, Early Literacy Experiences and Educational Problems of a Gifted Child. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 6(4), 36-71.
 • Kazu, İ., Y., Şenol, C. (2012). Views of Teachers about Gifted Curriculum (Case of BİLSEM), e-international journal of educational research, 3(2), 13-35.
 • Kılıç, C. V. (2015). Türkiye’de Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Bir Eğitim Politikası Oluşturulamaması Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme (Gifted and Talented Education Policy for Children is a problem in Turkey can not be created on an Evaluation), 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 4(12), 145-154.
 • Kitsantas, A., Bland, L., & Chirinos, D. S. (2017). Gifted students’ perceptions of gifted programs: An inquiry into their academic and social-emotional functioning. Journal for the Education of the Gifted, 40(3), 266-288.
 • Levent, F., Bakioğlu, A. (2013). Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler (Recommendations for Turkey in gifted education). Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi-Journal of Gifted Education Research, 1(1), 31-44.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Benı̇ Anlayın Özel Yeteneklı̇ Çocuğum Var (Understand Me I Have a Gifted Child), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/19122200_07143702_Aile_EYitim_KYlavuzu.pdf
 • Muyia, M. H., Wekullo, C. S., & Nafukho, F. M. (2018). Talent development in emerging economies through learning and development capacity building. Advances in Developing Human Resources, 20(4), 498-516.
 • Özkan, D. (2009). Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre Bilim ve Sanat Merkezlerinin Örgütsel Etkinliği (Organizational Effectiveness of Science and Art Centers According to the Views of Administrators, Teachers, Parents and Students). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: Türkiye
 • Öztabak, M. Ü. (2018). Özel/Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerine Yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Guidance and Psychological Counseling for Families of Special / Gifted Children.). Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 9(17), 79-106.
 • Passow, A. H. (1981). The nature of giftedness and talent gifted, Child Quarterly, 25(1), 5–10.
 • Renzulli, J. S. (1986). The Three Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity. Cambridge: University of Cambridge Press.
 • Sak, U., Ayas, M. B., Sezerel, B. B., Öpengin, E., Özdemir, N. N., & Gürbüz, S. D. (2015). Türkiye'de Üstün Yeteneklilerin Egitiminin Elestirel Bir Degerlendirmesi (Gifted and Talented Education in Turkey: Critics and Prospects). Türk Üstün Zekâ ve Egitim Dergisi, 5(2), 110.
 • Sezginsoy, B. (2007), Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi (Evaluation of Science and Art Center Application), Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Balıkesir: Türkiye.
 • Streitz, R. (1922). Gifted students and provisions for them in our schools. University of Illinois Bulletin, 20 (13), 2–12.
 • Tantay, Ş. (2010). Özel veya Üstün Yetenekli Çocuklara Eğitim Veren Okul ve Merkezlerin İncelenmesi(Investigation of Schools and Centers Providing Education for Special or Gifted Children). Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul: Türkiye.
 • Akkutay, Ü. (1984). Osmanlı Ansiklopedisi (Ottoman Encyclopedia)(C.5). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin haklarını kim koruyacak (Who will protect the rights of the gifted?)? Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Dergisi, 1(1), 22-23.
 • Pak, M. D., & Özden, S. A. Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim Hakkı (Gifted Children's Right to Education). Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-24.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi (Ministry of National Education Science and Art Center Directive). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Special Education Services Regulation.). https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeli gi_son.pdf

Details

Primary Language English
Subjects Education, Special
Published Date August 2021
Journal Section Differentiated Instruction for Gifted
Authors

Cansu İlke KURU
Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center
0000-0003-4290-6823
Türkiye


Belit KARACA
Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center
0000-0001-9737-5383
Türkiye


Meltem GÖNÜLOL ÇELİKOĞLU
Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center
0000-0003-1618-9947
Türkiye


Ümit KARADEMİR (Primary Author)
Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center
0000-0002-7076-567X
Türkiye

Publication Date August 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Kuru, C. İ. , Karaca, B. , Gönülol Çelikoğlu, M. & Karademir, Ü. (2021). Kızılçulu Science and Art Center’ facilities, novelties, and internationalizations for gifted students with BUCA IMSEF competition: a case study . Journal of Gifted Education and Creativity , 8 (2) , 57-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/64210/855307

Journal of Gifted Education and Creativity indexed in DOAJ since March 15, 2020. 2nd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 20-21 November 2021 (Please click for attendance)

17868 2075620758207572210121099 22216 22643

POPULARITY OF THE JOURNAL OF GIFTED EDUCATION AND CREATIVITY OVER THE WORLD (ESPECIALLY US) 

Flag Counter

Note: Counter started on 28 February, 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness