Journal of Gifted Education and Creativity
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2149-8350 | e-ISSN 2149-1410 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Genç Bilge Yayıncılık | www.jgedc.org


About the JGEDC
 
Journal of Gifted Education and Creativity (JGEDC) (ISSN: 2149-1410) issues such as gifted education, giftedness, differentiated instruction in gifted education, creativity (e.g. artistic, scientific creativity), educational policy on gifted education, is a scientific and academic journal. JGEDC aims to be a scientific media sharing scientific research, practices, theories and ideas about gifted education and creativity research. JGEDC published three times (April, August, December) in a year. JGEDC is a non-profit, open acsess journal.
 
 The JGEDC is an international refereed scientific journal which publishes review and research article, book reviews and interviews in Turkish and English. Submitted articles are evaluated in a double blinded peer-reviewed fashion. The JGEDC is an open access journal, published three issues a year. The JGEDC holds copyrights for all articles published in the journal. Authors are responsible for article contents published in the journal.

Journal of Gifted Education and Creativity

ISSN 2149-8350 | e-ISSN 2149-1410 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Genç Bilge Yayıncılık | www.jgedc.org
Cover Image


About the JGEDC
 
Journal of Gifted Education and Creativity (JGEDC) (ISSN: 2149-1410) issues such as gifted education, giftedness, differentiated instruction in gifted education, creativity (e.g. artistic, scientific creativity), educational policy on gifted education, is a scientific and academic journal. JGEDC aims to be a scientific media sharing scientific research, practices, theories and ideas about gifted education and creativity research. JGEDC published three times (April, August, December) in a year. JGEDC is a non-profit, open acsess journal.
 
 The JGEDC is an international refereed scientific journal which publishes review and research article, book reviews and interviews in Turkish and English. Submitted articles are evaluated in a double blinded peer-reviewed fashion. The JGEDC is an open access journal, published three issues a year. The JGEDC holds copyrights for all articles published in the journal. Authors are responsible for article contents published in the journal.
Volume 6 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Üstün yetenekli çocukların dijital oyunlara yönelik görüşlerinin incelenmesi
  Pages 87 - 102
  Seda Sevgili koçak
 2. ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI VE BAĞLANMA DÜZEYLERİ
  Pages 167 - 177
  Osman Kartel, Hasan Said TORTOP
 3. 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE 1. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 55 - 64
  Funda DEMİRHAN BAL
 4. Öğretmenlerin yaratıcılık kavramı ile ilgili sahip oldukları mitler ve görüşler
  Pages 103 - 122
  Nuray Sevinç, Esra Kanlı
 5. Development and Validation of Collaboration and Communication Skills Assessment Instruments Based on Project-Based Learning
  Pages 133 - 146
  Ayu NOVIANA, Abdurrahman Abdurrahman, Undang ROSIDIN, Kartini HERLINA
 6. Gelişimsel Oyun Terapisinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Dil ve Sosyal Gelişim Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 65 - 73
  İlknur Küçük Şahin, Hasan Said Tortop
 7. Okul Öncesi 4-6 Yaş Grubu Çocukların Bağlanma Stilleri İle Sosyal Beceri Düzeyi Ve Oyun Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 75 - 85
  Fatma duygu Öztürk
 8. Factor Determinants of Teacher Professionalism as Development of Student Learning Education at SMK PGRI in Tegal City, Indonesia
  Pages 123 - 132
  Beni Habibi, Sitti HARTINAH, Rofiqul Umam, Muhamad Syazali, Fitria LESTARI, Abdurrahman Abdurrahman, Durrul JAUHARIYAH
 9. özel eğitimde matematik ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi
  Pages 147 - 165
  Tinatini Gobadze, Ayten Düzkantar