Subjects

• Education & Teacher Training
• Teaching Design
• Education and Teaching Programmes
• Educational Psychology
• Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
• Special Education
• Sight-disabled Education
• Speech Handicapped Education
• Özel Yetenekliler Eğitimi
• Zihin Engelliler Eğitimi
• Family Counselling
• Science Education


Articles


O. KARTEL, H. TORTOP
Comparison of Self-Concept and Attachment Levels of Gifted and Non-gifted Students, Journal of Gifted Education and Creativity, (2019)
H. TORTOP, V. AKYILDIZ
Öğretmenler için Üstün Yetenekliler Eğitimine Yönelik STEM Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması, Journal of Gifted Education and Creativity, (2019)
H. TORTOP, M. SARAR
Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi Testi Geliştirme ve Algı Ölçeği Adaptasyon Çalışması, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
H. TORTOP
Moral and Character Education Program for Gifted (MCEPG), Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
F. GÜLGÖR, H. TORTOP
Marriage Adaptation: A Glance at Gifted, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
S. ÇİFTÇİBAŞI İYİGÜN, H. TORTOP
Innovatıve Practıce In Private Education Innovative and Innovative Technological Vehicle Design for Visually Impaired Individuals and Effects on Life Behavior, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
B. YILMAZ, H. TORTOP
Değerler Eğitimi ve Üstün Yetenekliler, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
S. Yılmaz, H. Tortop
Üstün Yetenekli Öğrencilerde Beklenmedik Başarısızlık, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
H. TORTOP
Situations of Gifted Students to Ethical Dilemmas: EPGBU Program Case, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
A. ALODAT, M. ZUMBERG
Standardizing the Cognitive Abilities Screening Test (CogAt 7) for Identifying Gifted and Talented Children in Kindergarten and Elementary Schools in Jordan, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2018)
H. TORTOP, T. KESTANLIOĞLU
Attention and Concentration Ability to Develop Self-Efficacy Scale, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
H. TORTOP, B. YILMAZ
Öğretmenler İçin Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
A. SEKİ, H. TORTOP
Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi: Üstün Yetenekli Bireyler Ve Ailelerinde Uygulanabilirliği, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
H. TORTOP, G. UZBİLİR
Öğretmenler İçin Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya Yönelik Öz yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması, Journal of Gifted Education and Creativity, (2018)
J. SZABÓ, G. RÉVÉSZ
Eternal Questions of Gifted Education from the Aspect of University Teachers, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2018)
Ş. ARSLAN, M. YÜKSEL
An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2018)
M. İMAMOĞLU, H. TORTOP
“Gifted” Filmi Eleştirisi, Journal of Gifted Education and Creativity, (2017)
H. TORTOP, M. ÇOŞKUN
Üstün Yetenekli Öğrencilerde Çoklu Yetenek Gelişiminde Etkili Olabilecek Bir Araç: Bilim Tiyatrosu, Journal of Gifted Education and Creativity, (2017)
E. ÇAĞLAR, Y. BİNGÜL
Özel Yetenekli Çocuklarda Gözlenen Sosyal Anksiyetenin Bilişsel Açıdan Değerlendirilmesi, Journal of Gifted Education and Creativity, (2017)
E. ORAL
Examination of Pre-School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs and Self-Efficacy Regarding Gifted Education, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
Y. YILMAZ, H. TORTOP
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tablet Bilgisayar Yoluyla Sunulan Etkinlik Çizelgesi Uygulamaları, Journal of Gifted Education and Creativity, (2017)
Ç. KALKAN, S. EROĞLU
Destek Eğitim Odalarında Üstün/Özel Yetenekli Öğrenciler için STEM Materyallerine Dayalı Örnek Etkinliklerin Tasarlanması, Journal of Gifted Education and Creativity, (2017)
S. YILDIZ, N. ALTAY, E. KILICARSLAN TORUNER
Health, Care and Family Problems in Gifted Children: A Literature Review, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
D. YAZICI, B. AKMAN, S. KARDEŞ, E. MERCAN UZUN
Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
B. KARATEKE
Social Skills Training in Potentially Gifted Children, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
E. ERATAY
An Investigation on the Creativity of Turkish Fine Arts High School Students: A Case Study, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
N. ISHAK, A. ABU BAKAR
Identification Process of Young Gifted Learners: The Malaysian Experience, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
H. TADIK, E. AKCA, Z. UÇAK AZBOY4
Perfectionism and Self-Handicapping Behaviors of Gifted Students: A Review of the Literature, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
Ö. ERDIMEZ, S. TAN, R. ZIMMERMAN
The Use of Concept Maps as a Tool to Measure Higher Level Thinking Skills in Elementary School Science Classes, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
Y. AYDOĞAN, G. GÜLTEKİN-AKDUMAN, F. KAYNAR
The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
A. ALJARRAH
Play as a Manifestation of Children’s Imagination and Creativity, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
K. KUNT, H. TORTOP
Examination of Science and Technology Teachers’ Attitude and Opinions Related Giftedness and Gifted Education in Turkey, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
M. CHOWDHURY
Towards the Achievement of a Unified, Uniform and Socially-Just ‘Gifted Education’ Policy Acceptable on a Global Scale, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
M. GENÇ
Üstün Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulamaları1, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
H. TORTOP
Why Thought Experiments Should Be Used as an Educational Tool to Develop Problem-Solving Skills and Creativity of the Gifted Students?, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
S. KAHRAMAN, Ş. BULUT BEDÜK
Multiple Intelligences and Perfectionism in Middle School Gifted Students, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2016)
M. MEADOWS
Where Are All the Talented Girls? How Can We Help Them Achieve in Science Technology Engineering and Mathematics?, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2016)
L. KULBAGO
Championship Science Olympiad Team: Coaching Influences on Student Performance, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2016)
M. YURTBAŞI
Nasreddin Hodja Tales May Inspire Turkish Foreign Language Gifted and Talented Students to Speak Better English, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2016)
E. ERDİK
Güney Kore'de Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Han Nehri Mucizesi: Gezi Notları, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
M. TOPAL, H. TORTOP
Film İncelemesi: Little Man Tate Filmi’nin Üstün Yetenekliler Eğitimi Açısından İncelenmesi, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
H. TORTOP
Kitap İncelemesi: Üstün Zekâlılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
H. TORTOP
Tecrübe Etkileşimi Vasatında Araştırmalarla Zenginleştirilmiş Uygulamalı (TEVAZU) Üstün Yetenekliler Aile Eğitim Programının Etkililiğinin Araştırılması, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
M. TOPAL, H. TORTOP
Kitap Eleştiri ve İncelemesi: Kaplan Anne’nin Zafer Marşı, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
H. TORTOP
ÜYÜKEP Bilgisayar Programlama Dersinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
R. BALTACI
Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Geliştirme1, Journal of Gifted Education and Creativity, (2016)
B. BİRGİLİ
Creative and Critical Thinking Skills in Problem-based Learning Environments, Journal of Gifted Education and Creativity, (2015)
H. TORTOP, B. ERSOY
“Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri” Seçmeli Dersinin Öğretmen Adaylarına Katkısının İncelenmesi, Journal of Gifted Education and Creativity, (2015)
M. TOPAL, H. TORTOP
Film İncelemesi: Vitus Filmi’nin Üstün Yetenekliler Eğitimi Açısından İncelenmesi, Journal of Gifted Education and Creativity, (2015)
V. PRACHAGOOL, P. NUANGCHALERM, G. SUBRAMANİAM, J. DOSTÁL
Pedagogical Decision Making through the Lens of Teacher Preparation Program, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
M. CHOWDHURY
Gifted Education in Science and Chemistry: Perspectives and Insights into Teaching, Pedagogies, Assessments, and Psychosocial Skills Development, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
M. LAMBERT
Golden Age or Harmful Obsession? Policy and Practice of Gifted and Talented Education in England 1997-2008, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
S. ČOTAR KONRAD, M. KUKANJA GABRIJELČIČ
Professional Competences of Preschool Teachers for Working with Gifted Young Children in Slovenia, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
M. TOPAL, H. TORTOP
Kitap İncelemesi: Zekiler (Kitâbu’l-Ezkiyâ), Journal of Gifted Education and Creativity, (2015)
B. KAYGIN, Ç. ÇETİNKAYA
Yaratıcılığın Değerlendirmesinde Yeni Yaklaşımlar, Journal of Gifted Education and Creativity, (2015)
H. TORTOP, B. ERSOY
Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı’na (ÜYÜKEP) Katılan Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Öğretmenlerinin ÜYÜKEP Hakkındaki Görüşleri, Journal of Gifted Education and Creativity, (2015)
R. OROSZ, F. MEZO
Psychological Factors in the Development of Football-Talent from the Perspective of an Integrative Sport-Talent Model, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
G. ÖZÇAKIR
Examination of Mehmet Refik Fenmen’s Life in that Scientists and Educationist, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
G. COSAR, Ç. ÇETİNKAYA, Ç. ÇETİNKAYA
Investigating the Preschool Training for Gifted and Talented Students on Gifted School Teachers’ View, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
H. TORTOP
A Comparison of Gifted and Non-gifted Students’ Self-regulation Skills for Science Learning, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2015)
L. CASTRO-FAJARDO, A. SANTAMARİA, K. BERNAL-HERNANDEZ, F. GOMEZ-HERNANDEZ, M. GARCİA-CEPERO
How Do Education Professionals Understand Creativity ? A Study of The Implicit Theories on Creativity in a Sample of Educators, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2014)
İ. LEVENBERG, C. SHAHAM
Formulation of Word Problems in Geometry by Gifted Pupils, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2014)
B. CH`NG
Affective Curriculum for Gifted Students in Malaysia: A Recommendation, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2014)
H. TORTOP
Examining the Effectiveness of the In-service Training Program for the Education of the Academically Gifted students in Turkey: A Case Study, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2014)
H. TORTOP
Perceptions of Candidate Teachers about Concept of the Project, Journal of Gifted Education and Creativity, (2014)
İ. GÜLER
A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2014)
A. ARSLAN
“If I Were Pascal, I'd do …” Activity, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2013)
H. TORTOP
A New Model Program for Academically Gifted Students in Turkey: Overview of the Education Program for the Gifted Students’ Bridge with University (EPGBU), Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2013)
E. KARADUMAN
Developing and Implementing School for Highly Gifted, Exceptionally Gifted, and Profoundly Gifted Students: An Interview with Lynette BreedLove, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2013)
B. CALIK, B. BİRGİLİ
Multiple Intelligence Theory for Gifted Education: Criticisms and Implications, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2013)
M. ŞAHİN
Science Activity at Climatology: Melting Glacier, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2013)
K. OKAN, H. TORTOP
Kenan OKAN İle Genç Bilim İnsanı Eğitimi Üzerine Görüşme, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2013)
H. TORTOP
Meaningful Field Trip in Education of the Renewable Energy Technologies, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2013)