Journal of Values Education
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Ensar Neşriyat | http://ded.dem.org.tr/tr


Journal of Values Education is an interdisciplinary peer-reviewed academic journal that was first published in 2003. The journal is the first academic periodical in Turkey, publishing in the field of values education. Besides covering subjects on religion, ethics, values and character education, original research subjects, experimental and descriptive studies in other related fields of social sciences are also being published. 

The Journal of Values Education publishes research in both English and Turkish languages. Studies submitted for publication are subject to double-blind reviewing by at least two referees. Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty.

The Journal of Values Education requires writers to use the APA (6th edition)

The journal is published twice a year (25 June and 25 December).

Journal of Values Education

ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Ensar Neşriyat | http://ded.dem.org.tr/tr
Cover Image


Journal of Values Education is an interdisciplinary peer-reviewed academic journal that was first published in 2003. The journal is the first academic periodical in Turkey, publishing in the field of values education. Besides covering subjects on religion, ethics, values and character education, original research subjects, experimental and descriptive studies in other related fields of social sciences are also being published. 

The Journal of Values Education publishes research in both English and Turkish languages. Studies submitted for publication are subject to double-blind reviewing by at least two referees. Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty.

The Journal of Values Education requires writers to use the APA (6th edition)

The journal is published twice a year (25 June and 25 December).

Volume 17 - Issue 37 - Jun 2019
 1. Yalvaç Ural’ın Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Hayvan Sevgisi Değeri
  Pages 7 - 34
  Özden OTMAR, Aliye ERDEM
 2. "Alman İslamı” ve “İslam’ın Yerlileştirilmesi” Kavramları Odağında Alman Dilinde İslam Din Kültürü/Bilgisi Ders Kitaplarının İçerik Analizi
  Pages 35 - 75
  Semra ÇİNEMRE
 3. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Tasarladıkları Materyallerle Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin İlişkilendirilmesi
  Pages 77 - 107
  Dilsat PEKER ÜNAL, Emine Özgür ŞEN
 4. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi
  Pages 109 - 146
  Yasemin BAKİ
 5. Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 147 - 174
  Özge CEYLAN, Güven YILDIZ
 6. Değer Eğitimde Özdeşim Kurma: Hz. Muhammed (sav) Örneği
  Pages 175 - 218
  Sevgi COŞKUN KESKİN, İklima Betül ERTÜRK, Zehra Betül KOCAMAZ
 7. Değerler Eğitimi Dergisi’nin Bibliyometrik Profili (2009-2018)
  Pages 219 - 246
  Beytullah KARAGÖZ, İzzet ŞEREF
 8. Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Karşılaştırması; Türkiye ve Fransa
  Pages 247 - 289
  Özlem BEKTAŞ, Engin ZABUN
 9. Kimya Öğretmeni Adaylarının “Aziz Sancar’ın Başarısı” Adlı Okuma Parçasındaki Değerler ve Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Pages 290 - 316
  Hatice KARAER, Fergan KARAER
 10. Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 317 - 348
  Mahmut ZENGİN, Muhammet Enes ÇELİK
 11. İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Milli ve Kültürel Kavramlara Yer Verilme Durumu
  Pages 349 - 379
  Emine Gül ÖZENÇ, Hanife Gülhan ORHAN-KARSAK
Indexes and Platforms