Journal of Values Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Ensar Neşriyat |


Journal of Values Education is an interdisciplinary peer-reviewed academic journal that was first published in 2003. The journal is the first academic periodical in Turkey, publishing in the field of values education. Besides covering subjects on religion, ethics, values and character education, original research subjects, experimental and descriptive studies in other related fields of social sciences are also being published. 

The Journal of Values Education publishes research in both English and Turkish languages. Studies submitted for publication are subject to double-blind reviewing by at least two referees. Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty.

The Journal of Values Education requires writers to use the APA (7th edition)

The journal is published twice a year (25 June and 25 December).

Journal of Values Education

ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Ensar Neşriyat |
Cover Image


Journal of Values Education is an interdisciplinary peer-reviewed academic journal that was first published in 2003. The journal is the first academic periodical in Turkey, publishing in the field of values education. Besides covering subjects on religion, ethics, values and character education, original research subjects, experimental and descriptive studies in other related fields of social sciences are also being published. 

The Journal of Values Education publishes research in both English and Turkish languages. Studies submitted for publication are subject to double-blind reviewing by at least two referees. Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty.

The Journal of Values Education requires writers to use the APA (7th edition)

The journal is published twice a year (25 June and 25 December).

Volume 18 - Issue 39 - Jun 25, 2020
 1. Şarkılarla Değerler Eğitiminin Okul Öncesi Çocukların Farkındalık Düzeyine Etkisi
  Pages 9 - 31
  Gülnihal GÜL , Seda MİNTAŞ , Doruk ENGÜR
 2. Afganistan Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik
  Pages 33 - 63
  Mehmet GÖKSU
 3. Öğrenci ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi
  Pages 65 - 105
  Ömer Alper KARASUBAŞI , Uğur AKIN , Nail YILDIRIM
 4. Eğitim Temalı Türk Filmlerinde Yer Alan Değerlerin İncelenmesi
  Pages 107 - 136
  Orhan ÜNAL
 5. Psikolojik Yardım Almanın Dini / Manevi Açıdan Damgalanması ve Bu Süreci Yaşayanların Manevi Danışmanlık Hizmetlerinden Beklentileri
  Pages 137 - 172
  Kevser ÇAĞLAN , Gülüşan GÖCEN
 6. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Sosyal Değerler
  Pages 173 - 208
  Ömer ŞAHİN , Kübra TUĞRUL
 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Estetik Değerleri Kazandırma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Pages 209 - 234
  Salih AKYILDIZ
 8. İLİTAM Öğrencilerinin Bu Programı Seçme Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Fırat Üniversitesi Örneği
  Pages 235 - 262
  Tuncay KARATEKE
 9. Etkili Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Eğitimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşünceleri
  Pages 263 - 296
  Emine KARASU AVCI , Melike FAİZ , Saim TURAN
 10. Ahilik Sistemi Değerleri Yönetim ve Eğitimi
  Pages 297 - 337
  Ahmet ÜNSÜR
 11. Kanıt Temelli Tarih Öğretiminde Ahlaki İkilem: Eylem Araştırması
  Pages 339 - 375
  Halil EKSİ , H. Yavuz YAŞAR
 12. Annelerinin Ev İçi ve Ev Dışı Rollerine Yönelik Okul Öncesi Çocukların Görüşlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
  Pages 377 - 413
  Gizem ÖZER , Pembe Buse KESER
 13. Din Eğitimine Gadameryan Bir Bakış
  Pages 415 - 445
  Hatice FAKİOĞLU BAĞCI
 14. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Kavramlarını Tanımlamalarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma
  Pages 447 - 487
  Nihat TOPAÇ , Musa BARDAK , Murat KİRİŞCİ , Ercan MERTOĞLU
Indexes and Platforms