Subjects

• Psychological Counseling and Guidance


Articles


H. EKŞİ, H. KILIÇ MEMUR, H. SEVGİ YALIN, S. DİNÇ
SOSYAL MESAFE VE MANEVİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİDE EMPATİ VE TOPLUMSAL BASKINLIĞIN ARACI ROLÜ: SURİYELİLERE YÖNELİK KARMA BİR ÇALIŞMA, The Journal of Turkish Social Research, (2020)
B. KEÇECİ, H. EKSİ
EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI VE SPİRİTÜEL İYİLİK HALİNİN PSİKOLOJİK İSTİSMAR ÜZERİNE ETKİSİ, Marmara University Journal of Women and Gender Studies, (2020)
H. EKSİ, H. YAŞAR
Moral Dilemma in Evidence Based History Teaching: Action Research, Journal of Values Education, (2020)
İ. DEMIRCI, H. EKSI, F. EKSI
Narcissism, Life Satisfaction, and Harmony: The Mediating Role of Self-Esteem and Self-Compassion, Eurasian Journal of Educational Research, (2019)
H. EKŞİ, D. ERÖK ÖZKAPU, D. ÜMMET
The Mediating Role of General Psychological Health in Relation between Psychological Vulnerability and Subjective Vitality on University Students, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2019)
H. EKŞİ, E. TUNCER, A. AVCU
Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin (SDYA) Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, (2019)
D. UMMET, H. EKSI, A. ERDOGAN
Predictive Role of Narcissism and Family Relations on Decision-making Characteristics of Secondary School Students, Eurasian Journal of Educational Research, (2019)
H. EKŞİ, S. KARDAŞ, O. İNCİ
The Predictability of False Self-perceptions of Parental Bonding Levels and Social Appearence Anxiety of University Students, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2018)
P. ÖZDEMİR-KEMAHLI, Ş. KEMAHLI, H. EKŞİ
Being a Candidate for Special Talented Identity: Assessment of Parents' to the Student Identification Process Through Domestic Psychosocial Experiences, Journal of Qualitative Research in Education, (2018)
M. DUMAN KULA, H. EKŞİ, İ. DEMİRCİ
Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
H. EKŞİ, N. OKAN, H. MERT
Kişisel Anlam Profili Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, (2018)
H. EKŞİ, T. TÜRK, A. AVCU
Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. DEMİRCİ, H. EKŞİ
Development of Tranquility Scale and Examination of Its Psychometric Properties, Journal of Values Education, (2017)
G. ÖZGEN, H. EKŞİ, S. KARDAŞ
EŞ SEÇİM STRATEJİLERİ, MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DEĞER TERCİHLERİNİN EVLENMEMİŞ BİREYLERİN DUYGUSAL İLİŞKİ TERCİHLERİNE ETKİSİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, Research of Financial Economic and Social Studies, (2017)
H. EKŞİ, E. ISMUK, S. PARLAK
In Psychological Counselor Self-Efficacy Beliefs and Active Listening Skills as Predictor of Job Satisfaction, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)