Subjects

• Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
• Okul Psikolojik Danışmanlığı
• Family Counselling
• Psychological Counseling and Guidance
• Education & Teacher Training


Journals

Reviewer
Author
Reviewer
Author

Articles


T. KORKMAZ, D. ÜMMET
Huzurevinde Bulunan Yaşlıların Yalnızlık Algısının ve Yaşam Kalitesinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, MANAS Journal of Social Studies, (2021)
Ö. ÖZGÖNÜL, D. ÜMMET
Expression of Emotions and Psychological Counselling Self-Efficacy as Predictors of Psychological Well-Being of Mental Health Workers, Current Approaches in Psychiatry, (2020)
D. ÜMMET, H. SEVGİ YALIN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞU ARTIRMAYA YÖNELİK BİR PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN SINANMASI, The Journal of Turkish Social Research, (2020)
D. ÜMMET, Y. İME, A. ÇAĞLAR, Y. AKYIL
Decision Making in High School Students: An Assessment in terms of Fear of Negative Evaluation and Achievement Goals, Humanistic Perspective, (2020)
D. GEZGİN, D. ÜMMET, N. HAMUTOĞLU
Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı: Çok Boyutlu Yalnızlığın Yordayıcı Rolü, Trakya Eğitim Dergisi, (2020)
H. EKŞİ, D. ERÖK ÖZKAPU, D. ÜMMET
The Mediating Role of General Psychological Health in Relation between Psychological Vulnerability and Subjective Vitality on University Students, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2019)
D. ÜMMET, S. DOĞAN, H. KEMAHLI
A Mixed Study on High School Students' Sense of Belonging to School and Social Well-Being, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
D. UMMET, H. EKSI, A. ERDOGAN
Predictive Role of Narcissism and Family Relations on Decision-making Characteristics of Secondary School Students, Eurasian Journal of Educational Research, (2019)
M. AKBAĞ, D. ÜMMET
Ana-Babaya Bağlanma İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun Aracı Rolü, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, (2018)
D. ÜMMET
The Mediating Role of Marital Adjustment in the Relationship between General Psychological Health and Life Satisfaction, Journal of the Human and Social Science Researches, (2017)
D. Ümmet, G. Demirci
The Effect of Group Counseling Implementation on Secondary School Students’ Well- Being in The Context of Life Skills Education, Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, (2017)