Humanistic Perspective
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-4229 | e-ISSN 2687-4229 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Fuat AYDOĞDU | https://www.humanisticperspective.com


ANNOUNCEMENTDear Researchers,,

Humanistic Perspective has started accepting articles for the February 2021 issue. You can send your articles by clicking the "Submit Article" button on the right side of our journal. Our journal will inform you at every stage of the process until your article is published. 

DEADLINE FOR SENDING ARTICLES TO OUR FEBRUARY ISSUE: 01.02.2021 

YOU CAN CONTACT US TO SEND THE PROBLEMS YOU WERE WHEN SENDING AN ARTICLE

pskdanfuat@gmail.com


Humanistic Perspective

ISSN 2687-4229 | e-ISSN 2687-4229 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Fuat AYDOĞDU | https://www.humanisticperspective.com
Cover Image


ANNOUNCEMENTDear Researchers,,

Humanistic Perspective has started accepting articles for the February 2021 issue. You can send your articles by clicking the "Submit Article" button on the right side of our journal. Our journal will inform you at every stage of the process until your article is published. 

DEADLINE FOR SENDING ARTICLES TO OUR FEBRUARY ISSUE: 01.02.2021 

YOU CAN CONTACT US TO SEND THE PROBLEMS YOU WERE WHEN SENDING AN ARTICLE

pskdanfuat@gmail.com


Volume 2 - Issue 3 - Oct 20, 2020
 1. Okul Psikolojik Danışmanlarının Sosyotelist Davranışlarının, Sosyotelizme Maruz Kalma ve Yalnızlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 219 - 230
  Fuat AYDOĞDU, Özlem ÇEVİK
 2. The Relationship between ‘Environmental Attitudes and Behaviors’, and ‘Environmental Sensitivity and Perceived Environmental Risks’
  Pages 231 - 251
  Yeliz MERCAN, Sibel IŞIK MERCAN
 3. Beyin Dalgalarının Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 252 - 270
  Fatih BAL
 4. Investigation of the Impact of Self-Compassion and Family Support Perception on Parenting Stress in Parents Who Have Children with Learning Disability, Autism Spectrum Disorder and Mental Disability
  Pages 271 - 282
  Duygu BAKIR, Cihad DEMİRLİ
 5. Roman Çocukları ve Okula Devamsızlıkları: Kırklareli’de Bir Okul Örneği
  Pages 283 - 295
  Çiğdem CERİT, Ahmet Önder PORSUK
 6. Farklı Cinsel Yönelimlerden Bireylerin Romantik Aşka Dair Söylemleri
  Pages 296 - 315
  Pınar YAVUZ, Umut ŞAH
 7. Beliren ve Genç Yetişkinlerde Koşulsuz Kendini Kabul ve İlişki Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Aracı Rolünün İncelenmesi
  Pages 316 - 334
  Tuğba TURGUT, Sümeyye YÜCEL
 8. Genç Yetişkinlerde Duygusal Zeka, Empati ve Sosyal Beceri Düzeyi Arası İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 335 - 346
  Arkun TATAR, Sami ÇAMKERTEN, Hüdanur ÖZDEMİR
 9. Ebeveyn Tutumları ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Saldırganlık arasındaki ilişkide Çocukların Empati ve Sosyal Becerilerinin Rolü
  Pages 347 - 374
  Betül PARSAK, Yaşar KUZUCU
Index


logo.png

NOTICE BOARD

Humanistic Perspective accepts articles for the October 2020 issue. Click here to send an article to our journal.