The Journal of Turkish Educational Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2459-1912 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Gazi University |


The Journal of Turkish Educational Sciences (JTES) is a refereed journal published by Gazi University since 2003. The journal has been publishing biannually with using double blind peer review process for papers. The journal maintains its Open Journal Systems Policy through DergiPark Journal Management System since 2016, serving the professional interests of individuals working in various educational disciplines. It seeks to advance the educational science through the publication of empirical research, as well as theoretical, conceptual, and integrative review articles that will stimulate further empirical research on the educational issues.

The Journal of Turkish Educational Sciences

e-ISSN 2459-1912 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Gazi University |
Cover Image


The Journal of Turkish Educational Sciences (JTES) is a refereed journal published by Gazi University since 2003. The journal has been publishing biannually with using double blind peer review process for papers. The journal maintains its Open Journal Systems Policy through DergiPark Journal Management System since 2016, serving the professional interests of individuals working in various educational disciplines. It seeks to advance the educational science through the publication of empirical research, as well as theoretical, conceptual, and integrative review articles that will stimulate further empirical research on the educational issues.

Volume 18 - Issue 2 - Dec 28, 2020
 1. Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenleme Özelliklerinin Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi
  Pages 505 - 524
  Gürcan SEÇİM
 2. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Düşünme Becerisi ile İlgili Mesleki Bilgilerinin Belirlenmesi
  Pages 525 - 544
  Nesli KALA, Arzu KİRMAN BİLGİN
 3. Öğretmenlerin Beceri Öğretimi Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 545 - 570
  Süleyman ÇELİK, Şaban ÇETİN
 4. Fransızca Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Pages 571 - 594
  Zühre YILMAZ GÜNGÖR
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Genel Kültür Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 595 - 623
  Yusuf DOĞAN, Hüseyin ÖZÇAKMAK
 6. Geçici Eğitim Merkezlerinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanların Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Algılarının Metaforla İncelenmesi
  Pages 624 - 649
  Şerife IŞIK, Ümre KAYNAK
 7. Avustralya-Waldorf ve Türkiye Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Pages 650 - 675
  Gülçin TAN ŞİŞMAN, Eyyüp KARATAŞLI
 8. Covid-19 Salgını Sonrasında Okul Kavramındaki Paradigma Değişimine ve Okulların Yeniden Açılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Pages 676 - 705
  Emine AKKAŞ BAYSAL, Gürbüz OCAK
 9. Eş Zamanlı Uzaktan Eğitimle Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Elemanlarının Görüşleri: Bir Covid 19 Örneği
  Pages 706 - 732
  Mustafa DOLMACI, Ahmet DOLMACI
 10. Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği’nin Türk Ortaokul Öğrencilerine Uyarlanması
  Pages 733 - 756
  Aysun GÜNEŞ, Feride BACANLI
 11. Türkiye’de Eğitim Programı Uzmanı Olmak
  Pages 757 - 776
  Nilay BÜMEN
 12. Duyguları Yönetme Becerileri Eğitim Programının Çocukların Duyguları Yönetme ve Bakış Açısı Alma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 777 - 798
  Dicle CANTEKİN, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
 13. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ege Bölgesi Örneği)
  Pages 799 - 818
  Şevket SÜVARİ, Zafer TANGÜLÜ
 14. Zamanın ve Mesafenin Ötesinde Öğrenme Çabası: Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Sisteminin CIPP Modeli Açısından Katılımcı Odaklı Değerlendirilmesi
  Pages 819 - 852
  Burcu GÜRKAN
 15. Benlik Saygısı ve İlişkisel Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 853 - 873
  Tolga SEKİ, Bülent DİLMAÇ
 16. İsviçre’de Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Eğitiminde Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi
  Pages 874 - 892
  Murat SARIBAŞ, Necati DEMİR
 17. Öğretmenlerin Dijital ve Dijital Olmayan Materyalleri Seçim ve Kullanım Kriterlerinin İncelenmesi
  Pages 893 - 909
  Kamile KÖDE, Ahmet Naci ÇOKLAR
 18. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Duygu Düzenleme ve Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi.
  Pages 910 - 925
  Zeynep APAYDIN DEMİRCİ, Emel ARSLAN, Merve TEMEL
 19. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Geometriye Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 926 - 939
  Bülent Nuri ÖZCAN
 20. Üniversite Öğrencilerinin Temel İhtiyaçlarının Doyumu Ölçeğinin (ÜÖTİDÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 940 - 955
  Zeynep ŞİMŞİR, Coşkun ARSLAN, Bülent DİLMAÇ
 21. Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi: Meta-Sentez Çalışması
  Pages 956 - 983
  Gülistan TAŞ, Kemal AKOĞLU
 22. Keman Eğitiminde Çift Ses ve Akor Çalma Durumlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin, Öğrenim Alanlarına Göre Değerlendirilmesi
  Pages 984 - 1008
  Funda SİPAHİOĞLU, Çiğdem Eda ANGI
 23. İlk Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Bilişsel Çarpıtmaları ve Sosyal Fobi Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 1009 - 1024
  Çidem VATASEVER BULUT, Şükrü UĞUZ, Mahmut Oğuz KUTLU, Pınar AKMAN
 24. Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma
  Pages 1025 - 1044
  Yavuz Ercan GÜL, Kasım KARATAŞ
 25. Biyoloji Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğretim Stratejisinin Öğrenme Çıktılarına Etkileri Üzerine Sistematik Literatür Taraması
  Pages 1045 - 1074
  Sinem ÖDÜN-BAŞKIRAN, Hunkar KORKMAZ
 26. Öğrencinin Güçlendirilmesi ve Öğrenciyi Güçlendiren Eğitim Programları Üzerine Bir Analiz
  Pages 1075 - 1104
  Meltem ŞEREF, Fatma MIZIKACI
 27. Öğrenciler için Eğitim Cüzdanı: Öğrencilerin Eğitim Etkinliklerinin Blokzinciri Üzerinde Paylaşılması
  Pages 1105 - 1125
  Mustafa TANRIVERDİ, Mevlüt UYSAL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
 28. 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Okunabilirlik Düzeyinin İncelenmesi
  Pages 1126 - 1146
  Murat Bayram YILAR
Indexes and Platforms