The Journal of Turkish Educational Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2459-1912 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Gazi University |


The Journal of Turkish Educational Sciences (JTES) is a refereed journal published by Gazi University since 2003. The journal has been publishing biannually with using double blind peer review process for papers. The journal maintains its Open Journal Systems Policy through DergiPark Journal Management System since 2016, serving the professional interests of individuals working in various educational disciplines. It seeks to advance the educational science through the publication of empirical research, as well as theoretical, conceptual, and integrative review articles that will stimulate further empirical research on the educational issues.

The Journal of Turkish Educational Sciences

e-ISSN 2459-1912 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Gazi University |
Cover Image


The Journal of Turkish Educational Sciences (JTES) is a refereed journal published by Gazi University since 2003. The journal has been publishing biannually with using double blind peer review process for papers. The journal maintains its Open Journal Systems Policy through DergiPark Journal Management System since 2016, serving the professional interests of individuals working in various educational disciplines. It seeks to advance the educational science through the publication of empirical research, as well as theoretical, conceptual, and integrative review articles that will stimulate further empirical research on the educational issues.

Volume 18 - Issue 1 - Jun 26, 2020
 1. Manevi Şükran Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1 - 16
  Kübra KAPLANER , Halil EKŞİ
 2. Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi
  Pages 17 - 35
  Hande UZUN , Ezgi GÜVEN YILDIRIM , Ayşe Nesibe ÖNDER
 3. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi
  Pages 36 - 56
  Oguzhan TEKIN
 4. KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi
  Pages 57 - 84
  Sami TOKGÖZ , Ayse Derya ISIK
 5. Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalarına Yönelik Bir Çalışma
  Pages 85 - 106
  Sezgin ELBAY
 6. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Okuma Sürecinde Bilinmeyen Sözcüklerle Karşılaşınca Başvurdukları Çıkarım Stratejilerine İlişkin Görünümler
  Pages 107 - 121
  Hakan ÜLPER , Gökhan ÇETİNKAYA
 7. 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 122 - 135
  Ferhat KARAKAYA , Merve ADIGÜZEL , Osman ÇİMEN , Mehmet YILMAZ
 8. Esneklik Ölçeği’nin Geliştirilmesine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 136 - 152
  Tuba AKPOLAT , Münevver ÇETİN
 9. İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Türkçe Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Pages 153 - 184
  Yakup BALANTEKİN
 10. Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarına, Olumlu Davranışlarına ve Çevre Tutumlarına Etkisi
  Pages 185 - 200
  Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
 11. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Emdr Terapinin Etkisi: Olgu Sunumu
  Pages 201 - 217
  Serkan CENGİZ , Adem PEKER
 12. 5. ve 6. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Okul Şarkılarının Eğitim Müziği Açısından İncelenmesi
  Pages 218 - 235
  Çağla SERİN ÖZPARLAK, Ömer Bilgehan SONSEL
 13. Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Yabancı Dil Dersinin Uzaktan Eğitim Uygulamasının Değerlendirilmesi
  Pages 236 - 265
  Fahriye EROĞLU , Nurdan KALAYCI
 14. Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri
  Pages 266 - 295
  Şenol ORAKCI
 15. Küresel Beceriler ve Ders Kitaplarına Yansıması
  Pages 296 - 325
  Alaettin İŞERİ
 16. Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 326 - 350
  Yasemin AYDOĞAN , Recai AKKAYA , Arzu ÖZYÜREK
 17. Ortaöğretim Kurumlarında Bir Ders Saati Süresinin Gözlemi
  Pages 351 - 367
  Hasan TABAK , Fatih ŞAHİN
 18. Türkiye’de Ortaokul Öğretmeni Yetiştiren Orta Öğretmen Okullarının Kısa Tarihçesi-(1923-1946)
  Pages 368 - 391
  Sabri BECERİKLİ
 19. Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları
  Pages 392 - 414
  Funda UYSAL , Hunkar KORKMAZ
 20. Başlangıç Piyano Eğitiminde Nota Okuma Yaklaşımları: Orta Do, Aralıksal ve Çoklu Ton Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Pages 415 - 436
  Burcu KALKANOĞLU
 21. Göz İzleme Tekniği ile Okuma Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 437 - 455
  Esmehan ÖZER , Selda ÖZDEMİR , Mehmet KARA
 22. Zihin Gezinmesi Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 456 - 482
  Sevgi SEZGİN , Galip YÜKSEL
 23. Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 483 - 504
  Yunus DOGAN
Indexes and Platforms