The Journal of Turkish Educational Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2459-1912 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Gazi University |


The Journal of Turkish Educational Sciences (JTES) is a refereed journal published by Gazi University since 2003. The journal has been publishing biannually with using double blind peer review process for papers. The journal maintains its Open Journal Systems Policy through DergiPark Journal Management System since 2016, serving the professional interests of individuals working in various educational disciplines. It seeks to advance the educational science through the publication of empirical research, as well as theoretical, conceptual, and integrative review articles that will stimulate further empirical research on the educational issues.

The Journal of Turkish Educational Sciences

e-ISSN 2459-1912 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Gazi University |
Cover Image


The Journal of Turkish Educational Sciences (JTES) is a refereed journal published by Gazi University since 2003. The journal has been publishing biannually with using double blind peer review process for papers. The journal maintains its Open Journal Systems Policy through DergiPark Journal Management System since 2016, serving the professional interests of individuals working in various educational disciplines. It seeks to advance the educational science through the publication of empirical research, as well as theoretical, conceptual, and integrative review articles that will stimulate further empirical research on the educational issues.

Volume 17 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Akademisyenlerin Tükenmişlik ve Öz Yeterlik Düzeyleri
  Pages 1 - 19
  Dilek BAŞERER, Zeynep BAŞERER
 2. Öğretmenlerin Yıldırma Yaşama, İşyeri Arkadaşlık Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 20 - 38
  Havva DURUSU, Necati CEMALOĞLU
 3. Ortaöğretim Öğrencilerinde Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Yordayıcısı Olarak Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisi
  Pages 39 - 55
  Asiye DURSUN, Ahmet KARA
 4. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Yönetici ve Öğretmenlerinin Mesleki Eğitimde Özelleştirmeye İlişkin Görüşleri
  Pages 56 - 80
  Yalçın SEVER, Ramazan YİRCİ, İbrahim KOCABAŞ
 5. 2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Pages 81 - 102
  Bahaddin ŞAHİN
 6. DINA Modele Göre Testin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bireysel Dönüt Verilmesi: TIMSS 2015
  Pages 103 - 120
  Mahmut Sami KOYUNCU, Ayşenur ERDEMİR, Sinem ŞENFERAH
 7. Facebook Yoğunluğunun Bazı Kişilik Özellikleri İle İlişkisi
  Pages 121 - 139
  Kemal ÖZTEMEL, Zeliha TRAŞ
 8. Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması
  Pages 140 - 157
  Şaban ÇETİN, Filiz ÇETİN
 9. Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Çağrışım Tekniği Kullanımının Yazma Becerisine Etkisi
  Pages 158 - 173
  Mehmet KARA, Emine ÇİFTÇİ
 10. Bilişim Teknolojisi Destekli Materyal Tasarlama ve Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Pages 174 - 194
  Bülent AKBABA, Sadettin ERBAŞ
 11. Lise Öğrencilerinde Öznel Mutluluk Suçluluk ve Utancın Yordayıcısı Olarak Siber Zorbalık
  Pages 195 - 212
  Bülent DİLMAÇ, Ceylan ÖZKAN
 12. Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
  Pages 213 - 235
  Abbas KETİZMEN
Indexes and Platforms